Живі клітини і м’які тканини
Категорії / Палеонтологія / Живі клітини і м’які тканини / Чи є білки динозаврів практично безсмертними?

Чи є білки динозаврів практично безсмертними?

Автор:
Джерело: Answers in Genesis

Фрагменти різних тваринних білків були знайдені в декількох різних скам’янілостях динозаврів. Результати досліджень експериментального розпаду ясно показують, що навіть невеликі фрагменти цих білків не виживуть протягом мільйонів років. 

Критичні проблеми для цього експериментального факту не в змозі адекватно вирішити відому біохімію білка. Замість цього, наявність цих білків продовжує створювати значний конфлікт з призначеним віком скам'янілостей динозаврів.

Короткий аналіз

 •  Фрагменти білків містяться в скам'янілостях динозаврів.
 •  Дослідження розкладу суперечать твердженням про те, що білки можуть зберігатись протягом мільйонів років.
 •  Критика досліджень розпаду білка заснована на помилкових припущеннях.
 •  Відкриття значної кількості м’яких тканин динозаврів ще більш незрозуміле, ніж відкриття білків динозаврів.

Вступ

Наявність тканин, клітин і білків, які все ще залишаються в скам'янілостях динозаврів, являє собою прямий біохімічний виклик стандартній парадигмі геологічного датування.1 Як кістки, вік яких перевищує 65 мільйонів років, можуть все ще містити м’які тканини та фрагменти білків? Кількість відомих збережених зразків тканин динозаврів продовжує збільшуватись, і конфлікт з еволюційно-упередженими схемами датування стає все більш непереборним.

В рамках досліджень, що тривають в цій області, фрагменти декількох різних типів білків були виявлені в різних скам'янілостях динозаврів. Найбільш часто знаходять білок колаген2 – загальний білок, який міститься у всіх кістках тварин. Хоча структура колагену робить його більш стійким до деградації, ніж більшість інших білків, він все одно буде розкладатись передбачуваним чином. Як я описував у попередній статті,3 дослідження біохімічного розпаду показують, що навіть в ідеальних умовах виявлені кількості колагену не зможуть зберігатись набагато довше, ніж близько мільйона років.

Доктор Фазалє Рана заявив, що ці дослідження не дозволяють точно передбачити швидкість розпаду колагену динозаврів.4 Він стверджує, що, оскільки в експериментах розпаду колагену зазвичай використовуються високі температури, результати не можна застосувати для температури навколишнього середовища під землею похованого викопного. Замість цього він передбачає, що ці високі температури вносять розбіжності в експеримент.

Високі температури (наприклад, 80-90 °C) часто використовуються в лабораторних дослідженнях для прискорення розпаду колагену. В іншому випадку, при більш низьких температурах, розпад буде значно повільніше, що, ймовірно, розширить експериментальні швидкості розпаду на місяці або навіть роки. У свою чергу, рівняння Арреніуса використовується для перетворення швидкостей розпаду, отриманих під цими високими температурами, у значення швидкості за більш низьких температур.5 

Таким чином, високотемпературні вимірювання можуть бути використані для прогнозування розпаду колагену за звичайної температури ґрунту.

Чи є дослідження швидкості розпаду помилковими?

Доктор Рана стверджує, що швидкості розпаду під час високотемпературних досліджень можуть не вписуватися в параметри рівняння Арреніуса. Він передбачає, що процес розкладу колагену за високих температур може хімічно відрізнятися від того, як він розкладається за більш низьких температур. Вчений приходить до висновку, що ця різниця призведе до помилок в математичному перетворенні. Це призведе до припущень, що колаген буде розкладатися швидше, ніж він фактично розкладається в похованих скам’янілостях.6

Перетворення з використанням рівняння Арреніуса є звичайною практикою в біохімічних дослідженнях. Температурна залежність хімічних реакцій добре відома. Отже, я раніше кинув виклик доктору Рана, щоб він надав експериментальне підтвердження свого припущення, а не просто запропонував здогадки.7

У відповідь на мій виклик доктор Рана стверджує, що дослідження 1972 року8 доводить його позіцію.9 Він стверджує, що це дослідження показує, що температура денатурації колагену значно нижча за високі температури, які використовуються в експериментах розпаду. З цього він робить висновок, що колаген розпадається інакше за високих температур, ніж за більш низьких. Швидше, вчений передбачає, що денатурація спочатку розплутує потрійну спіраль колагену, тим самим змінюючи його структуру. 

Рана припускає, що як тільки ця структурна зміна станеться, колаген буде розпадатися швидше, ніж у своїй рідній, низькотемпературній структурі.10 Він приходить до висновку, що рівняння Арреніуса не враховує цей прискорений розпад після денатурації колагену. Іншими словами, він передбачає, що рівняння Арреніуса не зможе належним чином перетворити вимірювання за високих температур до відповідних швидкостей за більш низьких значень.11

Проте це дослідження 1972 року фактично дає мало експериментальної основи для висновків Рана. Робота дійсно показує, що температура денатурації для деяких форм колагену нижча, ніж 80-90 ℃, які як правило, використовуються для експериментів. Проте дослідження не визначило фактичну швидкість розпаду колагену за будь-якої температури. Доктор Рана просто робить припущення, що розпад за більш низьких температур буде повільніше, ніж передбачено рівнянням. 

Насправді, він припускає, що він буде значно повільнішим. Майкл Баклі та Метью Коллінз вивчали розпад колагену протягом декількох десятиліть. Ґрунтуючись на своєму аналізі з використанням високих температур, вони розраховують здатність кісткового колагену існувати приблизно протягом одного мільйона років, навіть за ідеальних умов навколишнього середовища.12 

Навпаки, фрагменти колагену були знайдені у викопній рептилії, вік якої, як повідомляється, становить 247 мільйонів років.13 Згідно з цим порівнянням, Рана припускає, що «фактичний» розпад колагену, принаймні, в 247 разів повільніший, ніж математично передбачена швидкість.

Більше того, температура вище точки денатурації колагену може або не може привести до того, що розпад буде відрізнятися від математичних прогнозів. В даний час просто немає прямих даних, що підтверджують висновок Рана. Навіть якщо високі температури дійсно змушують колаген розкладатися швидше, ніж передбачає рівняння, немає ніяких експериментальних даних, що підтверджують таку різку різницю між «фактичним» і розрахунковим значенням (тобто > 24 000% різниці).

Крім того, різні форми колагену денатуруються за різних температур.14 У дослідженні 1972 року, яке цитував Рана, використовувався м'язовий і шкірний колаген для аналізу. Колаген, виявлений у скам'янілостях динозаврів, є кістковим (тобто мінералізованим колагеном), який більш стабільний за високих температур і має набагато вищу температуру денатурації, ніж колаген шкіри та м’язів.15

Таким чином, малоймовірно, що результати дослідження 1972 року можна застосувати до кісткового колагену. Те саме й стосується висновків доктора Рана. З іншого боку, кістковий колаген використовувався в рамках досліджень розпаду Баклі та Коллінза,16 які повідомляють про здатність колагену зберігатись протягом набагато менше, ніж 65 мільйонів років.

Інші білки теж

Наведені вище аргументи стосувалися тільки фрагментів колагену. Як я вже говорив раніше,17 частини інших білків також були знайдені в різних скам'янілостях динозаврів. Інші білки, такі як актин і тропоміозин, не такі стійкі до розпаду, як колаген. Якщо колаген, швидше за все, не переживе мільйонів років, ці інші білки ще менш ймовірно зможуть існувати протягом такого проміжку часу. Їхня присутність є ще одним прямим біохімічним доказом того, що скам’янілостям динозаврів не мільйони років.18

Насправді Метью Коллінз продовжує боротися з претензіями на відкриття білка динозаврів.  Він визнає, що певні умови можуть уповільнити темпи розпаду, «але не набагато».19 «Оскільки білки розпадаються впорядкованим чином», він вважає дуже малоймовірним, що будь-яка умова «може зупинити деградацію білка на десятки мільйонів років».20 

Іншими словами, доктор Коллінз знає, що білки далеко не безсмертні. Таким чином, він стикається з загадкою своєї еволюційної позиції: білок не може існувати мільйони років у похованій скам'янілості, але вчений не бажає розглядати можливість того, що вік цих скам'янілостей не становить мільйони років.

Не дивно, що, як і у випадку з Коллінзом, багато еволюціоністів вкрай неохоче погоджуються з відкриттям будь-яких фрагментів білків динозаврів. Присутність цих органічних речовин просто не узгоджується з призначеним віком кісток. Насправді, їхня присутність повністю суперечить цим епохам.

Шари оригінальної тканини

Якщо збереження білків у скам'янілостях динозаврів важко пояснити, то збереження неушкоджених шарів тканини слід вважати ще більш дивним. Ця тканина зберігає частину своєї первісної прозорості, еластичності та реактивності до специфічних антитіл. Такі м’які тканини були знайдені в численних скам'янілостях динозаврів декількома різними дослідниками.21 

Тканина являє собою значну кількість біологічного матеріалу всередині цих скам’янілостей, а не тільки слідові кількості фрагментів білка. Припущення про те, що ці шари тканини пережили близько 65 мільйонів років впливу безлічі потенційних екологічних посягань (наприклад, радіація грунту, атака мікробів та інфільтрація грунтової води), розширює обмеження біологічного збереження за межі будь-якої розумної форми реальності. Це навіть розширює межі уяви. Це, безумовно, розширює межі наукової достовірності.

Збереження тканини динозаврів та білків залишається сильним прямим біохімічним доказом того, що цим скам’янілостям не мільйони років. Незважаючи на спроби пояснити наявність цього біоматеріалу, не існує ніякого життєздатного механізму його великого збереження.22 Більше того, інші методи датування (як-от радіометричні) не можуть автоматично вплинути на значимість цього біоматеріалу. 

Тканини та окремі білки розкладаються з відомою швидкістю, і їхнє використання в якості «годинників» вимагає не більше припущень або здогадок, ніж інші методи геологічного датування. Замість цього, тканини, що залишилися в кістках динозаврів, набагато краще відповідають віку в тисячі років. Хоча це суперечить популярному вченню, наука рухається відкриттями, які кидають виклик статусу-кво нашого розуміння та відкривають двері для нових висновків. 

Відхилення даних, які не відповідають сучасному мисленню, завжди може стати «пробкою для науки» ― заморожуванням стану знань з певного предмета. Це також може перешкоджати критичному аналізу прийнятих ідей, що є прямою протилежністю наукового процесу.

У той час, як еволюціоністи намагаються пояснити збереження тканин динозаврів в палеонтологічному літописі, саме їх існування свідчить про недавнє поховання кісток. Дослідження розпаду суперечать твердженням, що білки можуть виживати протягом мільйонів років усередині похованих скам’янілостей. З іншого боку, дослідження швидкості розпаду білків повністю узгоджуються з висновком про те, що цим викопним решткам всього кілька тисяч років.

Читайте Креацентр Планета Земля в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх новин.

Вас також може зацікавити:

Посилання:

 1. Kevin Anderson, Echoes of the Jurassic, 2nd edition. Chino Valley, AZ: CRS Books, 2017.

 2. Наприклад, див. Elena R. Schroeter et al., “Expansion for the Brachylophosaurus canadensisCollagen I Sequence and Additional Evidence of the Preservation of Cretaceous Protein,” Journal of Proteome Research 16, no. 2 (2017): 920–932, doi:10.1021/acs.jproteome.6b00873.

 3. Kevin Anderson, “Dinosaur Tissue: A Biochemical Challenge to the Evolutionary Timescale,” Answers in Depth 11 (2016), https://answersingenesis.org/fossils/dinosaur-tissue/.

 4. Fazale Rana, Dinosaur Blood and the Age of the Earth (Covina, CA: RTB Press, 2016), 68.

 5. Для більш детального пояснення див. Anderson, Echoes of the Jurassic.

 6. Rana, Dinosaur Blood.

 7. Anderson, “Dinosaur Tissue.”

 8. Philip E. McClain and Eugene R. Wiley, “Differential Scanning Calorimeter Studies of the Thermal Transitions of Collagen. Implications on Structure and Stability,” Journal of Biological Chemistry247, no. 3 (1972): 692–697, PMID: 5058222.

 9. Fazale Rana, “Does Dinosaur Tissue Challenge Evolutionary Timescales? A Response to Kevin Anderson, Part 1,” http://reasons.org/explore/blogs/the-cells-design/read/the-cells-design/2017/01/11/does-dinosaur-tissue-challenge-evolutionary-timescales-a-response-to-kevin-anderson-part-1 (posted January 11, 2017). Я знаходжу його заголовок трохи дивним. Доктор Рана називає себе прогресивним креаціоністом. Таким чином, він не повинен бути надмірно стурбований викликами часовими масштабам еволюції. Проте, як часто стверджували біблійні креаціоністи, стандартна парадигма геологічного датування побудована на численних еволюційних припущеннях, які, як прогресивні креаціоністи стверджують, вони відкидають, але одночасно приймають часову шкалу, засновану на цих припущеннях. Доктор Рана також продовжує апелювати до радіометричного датування як до надійного встановлення віку викопних, ефективно спростовуючи будь-які суперечливі висновки з місцевих білків і тканин. Це звернення ігнорує той факт, що, а) базуючись на еволюційному припущенні про великі віки, необхідні для універсального спільного походження, відносні віки для геологічних періодів були призначені за десятиліття до того, як радіоактивність була навіть відкрита (наприклад, див. William Berry, Growth of a Prehistoric Time Scale: Based on Organic Evolution. Palo Alto, CA: Blackwell Scientific Publications, 1987); б) початкові радіометричні дати не були б прийняті, якби вони не узгоджувалися або навіть не продовжувалися з повними вже призначеними віками (наприклад, див. John Reed. Rocks Aren’t Clocks. Powder Springs, GA: Creation Book Publishers, 2013).Таким чином, радіометричне датування не є незалежною перевіркою раніше встановленої еволюційної шкали часу, а є прямим продуктом цієї шкали. Крім того, неузгоджені радіометричні дати рідко адекватно розглядаються в літературі (наприклад, для більш детального обговорення див. Andrew Snelling, Earth’s Catastrophic Past, vol. 2. Dallas, TX: Institute for Creation Research, 2009).

 10. Денатурація порушує тривимірну структуру білка, розмотуючи його в первинний амінокислотний пептидний ланцюг. Розпад викликає подальше пошкодження, розриваючи зв'язок між амінокислотами і повністю руйнуючи цілісність пептидного ланцюга.

 11. Rana, “Does Dinosaur Tissue Challenge Evolutionary Timescales.”

 12. Mike Buckley and Matthew James Collins, “Collagen Survival and Its Use for Species Identification in Holocene-lower Pleistocene Bone Fragments from British Archaeological and Paleontological Sites,” Antiqua 1, no. 1 (2011): e1, doi:10.4081/antiqua.2011.e1.

 13. David Surmik et al., “Spectroscopic Studies on Organic Matter from Triassic Reptile Bones, Upper Silesia, Poland,” PloS ONE 11, no. 3 (2016): e0151143, doi:10.1371/journal.pone.0151143.

 14. Matthew Collins et al., “A Basic Mathematical Simulation of the Chemical Degradation of Ancient Collagen,” Journal of Archaeological Science 22, no. 2 (1995): 175–183, doi:10.1006/jasc.1995.0019.

 15. Collins, “Basic Mathematical Simulation.”

 16. Buckley and Collins, “Collagen Survival and Its Use for Species Identification,” повідомляють, що тільки 1% кісткового колагену залишиться менше ніж через мільйон років навіть в «оптимальному середовищі поховання». Caroline Wadsworth and Mike Buckley, “Proteome Degradation in Fossils: Investigating the Longevity of Protein Survival in Ancient Bone,” Rapid Communications in Mass Spectrometry 28, no. 6 (2014): 605–615, doi:10.1002/rcm.6821, reports difficulty in detecting bone collagen from archaeological samples dated over one million years of age.

 17. Anderson, “Dinosaur Tissue”; see also Anderson, Echoes of the Jurassic.

 18. Недавнє дослідження кинуло виклик попереднім описам кератину й клітин крові, знайдених в деяких скам’янілостях (Evan Saitta et al., “Experimental Taphonomy of Keratin: A Structural Analysis of Early Taphonomic Changes,” PALAIOS 32, no. 10 (2017): 647–657, doi:10.2110/palo.2017.051). У кількох повідомленнях ЗМІ про це дослідження помилково малося на увазі, що це дослідження ставить під сумнів всі відкриття білків і клітин динозаврів (e.g., “Dinosaur Blood? New Research Urges Caution Regarding Fossilized Soft-tissue,” https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/uob-dbn100917.php). Безсумнівно, це призведе деяких критиків до твердження, що відкриття тканин динозаврів були помилковими, і що тепер було показано, що матеріал був просто артефактом. Нове дослідження насправді передбачає, що опис деяких червоних кров'яних тілець динозаврів можуть насправді бути артефактом електронного мікроскопу (ЕM) зруйнованого органічного матеріалу. Хоча завжди необхідно проявляти обережність при інтерпретації результатів ЕМ (і аномальні структури можуть бути потенційною проблемою), артефакти, представлені в цьому дослідженні, не мають детальних характеристик еритроцитів динозаврів, про які раніше повідомлялося (Sergio Bertazzo et al., “Fibres and Cellular Structures Preserved in 75-Million-Year-Old Dinosaur Specimens,” Nature Communications 6, no. 7352 (2015); doi:10.1038/ncomms8352).Крім того, в доповіді передбачається, але не показано, що після скам'яніння цей органічний матеріал, що розпався, буде як і раніше імітувати морфологію червоних кров'яних тілець. Крім того, кісткові остеоцити, які неодноразово були виявлені в кількох кістках динозаврів, зберігають значні морфологічні деталі, що не відображаються цими артефактами ЕМ.

 19. Quoted in Robert Service, “Scientists Retrieve 80-Million-Year-Old Dinosaur Protein in ‘Milestone’ Paper,” Science, (2017), http://www.sciencemag.org/news/2017/01/scientists-retrieve-80-million-year-old-dinosaur-protein-milestone-paper.

 20. Там же.

 21. Наприклад, тканина була виявлена в стегновій кістці T. rex-а T. rex (M. Schweitzer et al., “Soft-tissue vessels and cellular preservation in Tyrannosaurus rex,” Science 307, no. 5717 (2005): 1952–1955, doi:10.1126/science.1108397), гнучкі кровоносні судини були витягнуті зі стегнової кістки гадрозавра (T. Cleland et al., “Mass Spectrometry and Antibody-Based Characterization of Blood Vessels from Brachylophosaurus Canadensis,” Journal of Proteome Research 14, no. 12 (2015): 5252–5262, doi:10.1021/acs.jproteome.5b00675), шари податливої тканини були вилучені з надбровного рогу трицератопса (Mark Armitage, and Kevin Anderson, “Soft Sheets of Fibrillar Bone from a Fossil of the Supraorbital Horn of the Dinosaur Triceratops horridus,” Acta Histochemica 115, no. 6 (2013):603–608, doi:10.1016/j.acthis.2013.01.001), гнучний матеріал (тканина?) в кембрійському бородатому черві (Małgorzata Moczydłowska et al., “Microstructure and Biogeochemistry of the Organically Preserved Ediacaran Metazoan Sabellidites,” Journal of Paleontology 88, no. 2 (2014): 224–239, doi:10.1666/13-003), і зовсім нещодавно великий сегмент тканини був знайдений в хребці тесцелозавра (фотографії тканин опубліковані в Aндерсон, Відлуння Юрського періоду, а деякі відеоматеріали тканини представлені в однойменному документальному фільмі). Додаткові приклади тканин зі скам'янілостей див. В статті Aндерсон, Відлуння Юрського періоду.

 22. Див. Anderson, Echoes of the Jurassic, for a detailed critique of different preservation theories.