Живі клітини і м’які тканини

Статті / Палеонтологія / Живі клітини і м’які тканини / Чи є білки динозаврів практично безсмертними? /

Чи є білки динозаврів практично безсмертними?

Автор:

Джерело: Answers in Genesis

від 15.12.2017

Фрагменти різних тваринних білків були знайдені в декількох різних скам’янілостях динозаврів. Результати досліджень експериментального розпаду ясно показують, що навіть невеликі фрагменти цих білків не виживуть протягом мільйонів років. 

Критичні проблеми для цього експериментального факту не в змозі адекватно вирішити відому біохімію білка. Замість цього, наявність цих білків продовжує створювати значний конфлікт з призначеним віком скам'янілостей динозаврів.

Короткий аналіз

  •  Фрагменти білків містяться в скам'янілостях динозаврів.
  •  Дослідження розкладу суперечать твердженням про те, що білки можуть зберігатись протягом мільйонів років.
  •  Критика досліджень розпаду білка заснована на помилкових припущеннях.
  •  Відкриття значної кількості м’яких тканин динозаврів ще більш незрозуміле, ніж відкриття білків динозаврів.

Вступ

Наявність тканин, клітин і білків, які все ще залишаються в скам'янілостях динозаврів, являє собою прямий біохімічний виклик стандартній парадигмі геологічного датування.1 Як кістки, вік яких перевищує 65 мільйонів років, можуть все ще містити м’які тканини та фрагменти білків? Кількість відомих збережених зразків тканин динозаврів продовжує збільшуватись, і конфлікт з еволюційно-упередженими схемами датування стає все більш непереборним.

В рамках досліджень, що тривають в цій області, фрагменти декількох різних типів білків були виявлені в різних скам'янілостях динозаврів. Найбільш часто знаходять білок колаген2 – загальний білок, який міститься у всіх кістках тварин. Хоча структура колагену робить його більш стійким до деградації, ніж більшість інших білків, він все одно буде розкладатись передбачуваним чином. Як я описував у попередній статті,3 дослідження біохімічного розпаду показують, що навіть в ідеальних умовах виявлені кількості колагену не зможуть зберігатись набагато довше, ніж близько мільйона років.

Доктор Фазалє Рана заявив, що ці дослідження не дозволяють точно передбачити швидкість розпаду колагену динозаврів.4 Він стверджує, що, оскільки в експериментах розпаду колагену зазвичай використовуються високі температури, результати не можна застосувати для температури навколишнього середовища під землею похованого викопного. Замість цього він передбачає, що ці високі температури вносять розбіжності в експеримент.

Високі температури (наприклад, 80-90 °C) часто використовуються в лабораторних дослідженнях для прискорення розпаду колагену. В іншому випадку, при більш низьких температурах, розпад буде значно повільніше, що, ймовірно, розширить експериментальні швидкості розпаду на місяці або навіть роки. У свою чергу, рівняння Арреніуса використовується для перетворення швидкостей розпаду, отриманих під цими високими температурами, у значення швидкості за більш низьких температур.5 

Таким чином, високотемпературні вимірювання можуть бути використані для прогнозування розпаду колагену за звичайної температури ґрунту.

Чи є дослідження швидкості розпаду помилковими?

Доктор Рана стверджує, що швидкості розпаду під час високотемпературних досліджень можуть не вписуватися в параметри рівняння Арреніуса. Він передбачає, що процес розкладу колагену за високих температур може хімічно відрізнятися від того, як він розкладається за більш низьких температур. Вчений приходить до висновку, що ця різниця призведе до помилок в математичному перетворенні. Це призведе до припущень, що колаген буде розкладатися швидше, ніж він фактично розкладається в похованих скам’янілостях.6

Перетворення з використанням рівняння Арреніуса є звичайною практикою в біохімічних дослідженнях. Температурна залежність хімічних реакцій добре відома. Отже, я раніше кинув виклик доктору Рана, щоб він надав експериментальне підтвердження свого припущення, а не просто запропонував здогадки.7

У відповідь на мій виклик доктор Рана стверджує, що дослідження 1972 року8 доводить його позіцію.9 Він стверджує, що це дослідження показує, що температура денатурації колагену значно нижча за високі температури, які використовуються в експериментах розпаду. З цього він робить висновок, що колаген розпадається інакше за високих температур, ніж за більш низьких. Швидше, вчений передбачає, що денатурація спочатку розплутує потрійну спіраль колагену, тим самим змінюючи його структуру. 

Рана припускає, що як тільки ця структурна зміна станеться, колаген буде розпадатися швидше, ніж у своїй рідній, низькотемпературній структурі.10 Він приходить до висновку, що рівняння Арреніуса не враховує цей прискорений розпад після денатурації колагену. Іншими словами, він передбачає, що рівняння Арреніуса не зможе належним чином перетворити вимірювання за високих температур до відповідних швидкостей за більш низьких значень.11

Проте це дослідження 1972 року фактично дає мало експериментальної основи для висновків Рана. Робота дійсно показує, що температура денатурації для деяких форм колагену нижча, ніж 80-90 ℃, які як правило, використовуються для експериментів. Проте дослідження не визначило фактичну швидкість розпаду колагену за будь-якої температури. Доктор Рана просто робить припущення, що розпад за більш низьких температур буде повільніше, ніж передбачено рівнянням. 

Насправді, він припускає, що він буде значно повільнішим. Майкл Баклі та Метью Коллінз вивчали розпад колагену протягом декількох десятиліть. Ґрунтуючись на своєму аналізі з використанням високих температур, вони розраховують здатність кісткового колагену існувати приблизно протягом одного мільйона років, навіть за ідеальних умов навколишнього середовища.12 

Навпаки, фрагменти колагену були знайдені у викопній рептилії, вік якої, як повідомляється, становить 247 мільйонів років.13 Згідно з цим порівнянням, Рана припускає, що «фактичний» розпад колагену, принаймні, в 247 разів повільніший, ніж математично передбачена швидкість.

Більше того, температура вище точки денатурації колагену може або не може привести до того, що розпад буде відрізнятися від математичних прогнозів. В даний час просто немає прямих даних, що підтверджують висновок Рана. Навіть якщо високі температури дійсно змушують колаген розкладатися швидше, ніж передбачає рівняння, немає ніяких експериментальних даних, що підтверджують таку різку різницю між «фактичним» і розрахунковим значенням (тобто > 24 000% різниці).

Крім того, різні форми колагену денатуруються за різних температур.14 У дослідженні 1972 року, яке цитував Рана, використовувався м'язовий і шкірний колаген для аналізу. Колаген, виявлений у скам'янілостях динозаврів, є кістковим (тобто мінералізованим колагеном), який більш стабільний за високих температур і має набагато вищу температуру денатурації, ніж колаген шкіри та м’язів.15

Таким чином, малоймовірно, що результати дослідження 1972 року можна застосувати до кісткового колагену. Те саме й стосується висновків доктора Рана. З іншого боку, кістковий колаген використовувався в рамках досліджень розпаду Баклі та Коллінза,16 які повідомляють про здатність колагену зберігатись протягом набагато менше, ніж 65 мільйонів років.

Інші білки теж

Наведені вище аргументи стосувалися тільки фрагментів колагену. Як я вже говорив раніше,17 частини інших білків також були знайдені в різних скам'янілостях динозаврів. Інші білки, такі як актин і тропоміозин, не такі стійкі до розпаду, як колаген. Якщо колаген, швидше за все, не переживе мільйонів років, ці інші білки ще менш ймовірно зможуть існувати протягом такого проміжку часу. Їхня присутність є ще одним прямим біохімічним доказом того, що скам’янілостям динозаврів не мільйони років.18

Насправді Метью Коллінз продовжує боротися з претензіями на відкриття білка динозаврів.  Він визнає, що певні умови можуть уповільнити темпи розпаду, «але не набагато».19 «Оскільки білки розпадаються впорядкованим чином», він вважає дуже малоймовірним, що будь-яка умова «може зупинити деградацію білка на десятки мільйонів років».20 

Іншими словами, доктор Коллінз знає, що білки далеко не безсмертні. Таким чином, він стикається з загадкою своєї еволюційної позиції: білок не може існувати мільйони років у похованій скам'янілості, але вчений не бажає розглядати можливість того, що вік цих скам'янілостей не становить мільйони років.

Не дивно, що, як і у випадку з Коллінзом, багато еволюціоністів вкрай неохоче погоджуються з відкриттям будь-яких фрагментів білків динозаврів. Присутність цих органічних речовин просто не узгоджується з призначеним віком кісток. Насправді, їхня присутність повністю суперечить цим епохам.

Шари оригінальної тканини

Якщо збереження білків у скам'янілостях динозаврів важко пояснити, то збереження неушкоджених шарів тканини слід вважати ще більш дивним. Ця тканина зберігає частину своєї первісної прозорості, еластичності та реактивності до специфічних антитіл. Такі м’які тканини були знайдені в численних скам'янілостях динозаврів декількома різними дослідниками.21 

Тканина являє собою значну кількість біологічного матеріалу всередині цих скам’янілостей, а не тільки слідові кількості фрагментів білка. Припущення про те, що ці шари тканини пережили близько 65 мільйонів років впливу безлічі потенційних екологічних посягань (наприклад, радіація грунту, атака мікробів та інфільтрація грунтової води), розширює обмеження біологічного збереження за межі будь-якої розумної форми реальності. Це навіть розширює межі уяви. Це, безумовно, розширює межі наукової достовірності.

Збереження тканини динозаврів та білків залишається сильним прямим біохімічним доказом того, що цим скам’янілостям не мільйони років. Незважаючи на спроби пояснити наявність цього біоматеріалу, не існує ніякого життєздатного механізму його великого збереження.22 Більше того, інші методи датування (як-от радіометричні) не можуть автоматично вплинути на значимість цього біоматеріалу. 

Тканини та окремі білки розкладаються з відомою швидкістю, і їхнє використання в якості «годинників» вимагає не більше припущень або здогадок, ніж інші методи геологічного датування. Замість цього, тканини, що залишилися в кістках динозаврів, набагато краще відповідають віку в тисячі років. Хоча це суперечить популярному вченню, наука рухається відкриттями, які кидають виклик статусу-кво нашого розуміння та відкривають двері для нових висновків. 

Відхилення даних, які не відповідають сучасному мисленню, завжди може стати «пробкою для науки» ― заморожуванням стану знань з певного предмета. Це також може перешкоджати критичному аналізу прийнятих ідей, що є прямою протилежністю наукового процесу.

У той час, як еволюціоністи намагаються пояснити збереження тканин динозаврів в палеонтологічному літописі, саме їх існування свідчить про недавнє поховання кісток. Дослідження розпаду суперечать твердженням, що білки можуть виживати протягом мільйонів років усередині похованих скам’янілостей. З іншого боку, дослідження швидкості розпаду білків повністю узгоджуються з висновком про те, що цим викопним решткам всього кілька тисяч років.

Читайте Креацентр Планета Земля в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх новин.

Подібні матеріали

arrow-up