Відомі креаціоністи

Статті / Креаціонізм / Відомі креаціоністи / Всесвіт створений Богом: ядерний фізик Ольховський Владислав Сергійович /

Всесвіт створений Богом: ядерний фізик Ольховський Владислав Сергійович

«Всесвіт дійсно створений Богом», – вважає ядерний фізик з Києва. Інтерв'ю з Ольховським Владиславом Сергійовичем

Ольховський Владислав Сергійович — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторією часового аналізу ядерних процесів Інституту ядерних досліджень НАН України, член Українського фізичного товариства, член Американського математичного товариства, член-кореспондент двох зарубіжних академій, автор і співавтор понад 200 наукових статей у відомих фізичних журналах, автор понад 40 апологетичних християнських статей, автор близько 10 статей з наукової етики.

Владислав Сергійович, якими дослідженнями ви займалися і в якому напрямку ви працюєте сьогодні?

Я займався дослідженням кінетики ядерних реакцій, а також досліджував час як спостережну змінну в квантовій фізиці. Останнім часом я займаюся часовим аналізом квантових і ядерних процесів, досліджую методики ядерної хронометрії (радіометричні методи датування) в різних системах, а також займаюся проблемами взаємодії науки і світогляду дослідника.

Чому ви прийшли до Господа і віри в створення, адже в радянські часи людей вчили, що наука «спростувала» Бога? Які свідоцтва переконують вас в реальності того, що всесвіт створений?

Я зі шкільних років шукав сенс свого власного життя і сенс усіх людей, але доступні за радянських часів марксизм-ленінізм і всі відомі світогляди не давали задовільного для мене сенсу життя (а Біблія була заборонена). Тільки після падіння СРСР, коли вивчення Слова Божого стало доступним і з'явилися біблійні домашні групи, я поступово знайшов сенс життя через Біблію, прийняття жертви Христа заради порятунку всіх людей (після первинного гріхопадіння).

А в реальності створення мене переконують наукові свідоцтва кінця віку всесвіту, що вказують на те, що всесвіт мав початок і зараз прямує до свого кінця. Також те, як влаштований всесвіт, (деталі всіх фізичних сил, констант і космічних параметрів) робить можливим існування органічного життя і вищого творіння Бога — людини (т.н. атропний принцип).

Наука відкрила, що всесвіт тонко налаштований для життя. Всі галактики, планети, зірки і все що є у всесвіті пов'язане між собою. Чи не могли б ви пояснити це детальніше для наших читачів, навівши кілька прикладів?

Якщо змінити хоча б одну з чотирьох сил (тяжіння, електрична і магнетична, а також слабкі і ядерні сили) всього на 1-3% в більшу або меншу сторону, не буде потрібного для органічного життя кількості вуглецю та інших елементів. А якщо змінити масу і заряд електрона навіть на декілька часток відсотка, то життя в воді і на землі стане неможливим. Ядра кисню і вуглецю мають точно налаштовані енергетичні рівні. Якби співвідношення маси електрона до маси протона було б трохи більшим або меншим, молекули не могли б утворюватися. І так далі.

Це відкриття фізики узгоджується з тим, що говорить Писання: «Він, Бог, що землю сформував і створив її, Він затвердив її, не дарма створив її, Він утворив її для проживання». (Ісаї 45:18)

Наскільки я розумію, ви сумніваєтеся в науковості теорії еволюції і її здатності пояснити походження тварин і рослин. Чому?

Поки жодному вченому не вдалося дати наукове пояснення походженню живого з неживого. Про це прямо говорять статті про великі невирішені проблеми природознавства відомого російського вченого В. Гінзбурга, лауреата Нобелівської премії 2004 року. Ніхто досі не знайшов жодного безперечного прикладу переходу одного виду в більш складний вид. 

До того ж живі істоти демонструють складність, походження якої неможливо пояснити натуралістичними процесами. Але мікроеволюція всіх видів (без їх перетворень в інші види) в реальності відбувається.

Чи правда, що еволюція суперечить другому закону термодинаміки? Чи не суперечить еволюційний сценарій (від великого вибуху до людини) іншим законам фізики?

Правда, еволюція (саме прогресивна макроеволюція) суперечить другому закону термодинаміки (закону зростання ентропії) як для всіх замкнутих систем, так і для відкритих систем без припливу зовнішньої інформації (типу генетичної і тим більше духовної), вказуючи на те, що розвиток світу в будь-якій точці всесвіту за допомогою еволюції неможливий. 

Висловлюючись простою мовою, цей закон говорить про те, що все має тенденцію до безладдя, простоти, хаотичності та дезорганізації. Еволюція ж вчить, всесвіт влаштований так з самого початку, що все розвивалося від простого до складного. Таким чином, цей фундаментальний закон природи є нездоланним бар'єром для того, щоб натуралістичний еволюційний процес міг:

  • утворити складний фізичний всесвіт з нічого;
  • спонтанно дати початок біологічному життю;
  • диверсифікувати (також спонтанно) органічне життя в безліч складних форм, постійно збільшуючи генетичну інформацію.

Стандартна відповідь еволюціоністів про те, що Земля є відкритою системою, яка отримує енергію від Сонця, не вирішує проблему, так як, по-перше, не стосується питання походження складного організованого великого всесвіту (замкнута система), по-друге, одного припливу зовнішньої енергії мало для збільшення складності і організованості. Необхідні ще:

1) Механізм для перетворення вхідної енергії (наприклад, фотосинтез у рослин, двигун у машин, метаболізм у людей і т.д.).

2) «Програма» (інформація), яка направляла б збільшення складності (наприклад, генетична інформація в ДНК організма направляє його розвиток з насіння / клітини в зрілий функціональний організм).

А еволюційний сценарій від великого вибуху до людини просто не може бути пояснений всією сукупністю відомих нам законів фізики.

Живі організми наповнені розумною інформацією. Чи можуть натуралістичні процеси (наприклад, мутації) породжувати і збільшувати генетичну інформацію?

Поки нікому не вдалося знайти хоча б один такий приклад.

Чому ж еволюцію продовжують викладати в школах як факт і єдине пояснення виникнення всесвіту?

Теорія еволюції (саме прогресивної макроеволюції) викладається в школах за давньою радянською атеїстичною традицією, без будь-якого бажання вникати в відомі альтернативні теорії (в тому числі і креаціонізм).

Як, на Ваш погляд, впливає на суспільство масова популяризація еволюційних ідей?

Така популяризація ідей прогресивної макроеволюції від неживого до живого і від простих видів до складніших ставить основою реальності матеріальну природу замість Творця і є по суті пропагандою натуралізму-матеріалізму і атеїзму.

Розкажіть нам, будь ласка, про останні відкриття фізики, що мають відношення до питання створення / еволюції?

Вище я вже говорив про свідчення на користь створення всесвіту і про відсутність доказів на користь макроеволюції. Додам ще одне свідчення, яке почала виявляти ядерна фізика, ядерна астрофізика і ядерна геофізика про вік всесвіту, галактик, зірок і планет з уточненням методів радіометричного датування.

Радіометричне датування за елементами з довгим періодом напіврозпаду використовується еволюціоністами як одне з основних свідчень на користь давнього віку Землі і всесвіту (мільярди років). Без ймовірних довгих періодів часу макроеволюція просто неможлива. Методи радіометричного датування ґрунтуються на ряді припущень, одне з яких — сталість періоду напіврозпаду радіоактивних елементів.

У Німеччині група фізиків під керівництвом Веферса в кінці 90-х років виявила зменшення періоду бета-напіврозпаду в мільярд разів одного з космічних ядерних хронометрів при іонізації атомів (опубліковано в 1997 р.). А в Києві група з 4 фізиків під моїм керівництвом з кінця 90-х (я особисто почав дослідження в 1998 році та опублікував в Італії в 1998-1999 рр.) довела реальну можливість зменшення періоду альфа-розпаду збуджених ядер у великих масах речовини при підрахунку чергувань гамма-розпадів і гамма-збуджень в десятки тисяч і більше разів (публікації тривають і понині).

Все це ставить під сумнів мільярди років історії, які пропонують еволюціоністи, і змушує переглянути дані про вік всесвіту, галактик, зірок і планет.

Деякі люди кажуть, що не можна бути віруючим і при цьому бути справжнім вченим.

Наукове знання теж засновано на вірі. Ейнштейн говорив, що «найбільш незбагненно те, що всесвіт збагненний нашим розумом». Для християн це природна віра.

Як я розумію, Ви особисто дотримуєтеся буквальної історичності перших 11 розділів книги Буття. Чому?

Я не любитель захоплюватися алегоріями, бо вони часто свідчать про компроміс з вченими-атеїстами. У Писанні є алегорії, особливо в Псалмах, наприклад, «Він поставив сонця намета, і воно виходить, як наречений з балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу! Від краю небес вихід його, а обіг його аж на кінці його, і ніщо не заховається від спеки його». (Пс 18:5-8).

Однак перші 11 розділів Буття не є алегорією, як і вся книга Буття вони описують реальні історичні події. Саме тому інші біблійні автори (пророки і апостоли) ставляться до подій, людей і часових періодів перших розділів книги Буття як до справжньої історії, а не як до іносказання або метафори.

Стосовно інтерпретації 6 днів творіння Буття, як алегорії про 6 мільярдів років і т.д., зауважу наступне. По-перше, як відомо з теорії відносності, час залежить від швидкості системи відліку. Але ми не знаємо системи відліку, в якій творив Бог, так як відомі нам закони тоді ще не були встановлені. Мабуть, це була система праматерії, простору і часу, створена Богом, як це описано в перших двох віршах Біблії, і тоді Бог творив землю з біосферою, людиною і ближнім космосом дійсно 6 звичайних днів, як це описано далі.

Що для вас є Біблія?

Біблія — це Слово Боже, яке має в моєму житті найвищий авторитет. Вона як духовний хліб для душі, зміцнює у вірі при читанні після покаяння і прийняття жертви Христа. Вона дає мудрість і відповіді на багато питань після кожного читання по частинах або цілком.

Що значить для вас слідувати за Христом?

По-перше, відкрито сповідувати Його вчення і Добру Новину. По-друге, щиро намагатися виконувати заклик Христа «бути світлом світу і сіллю землі», хоча це, зізнатися, досить важко. І хоча часто доводиться падати, після сповідання перед Христом і покаяння Бог так сильно очищає, що з'являється сила продовжувати бути світлом світу і сіллю землі.

Читайте Креацентр Планета Земля в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх новин.

Подібні матеріали

arrow-up