Основи креаціонізму

Статті / Креаціонізм / Основи креаціонізму / Чи суперечить книга Буття сама собі? /

Чи суперечить книга Буття сама собі?

У другому розділі Буття порядок творіння відрізняється від порядку у першому розділі: тварини були створені (2:19) після Адама (2:7). Чи не суперечить Біблія сама собі?

У перекладах Біблії KJV/AV говориться, що після створення Адама і до створення Єви (Буття 2:19) «з землі створив Господь Бог усякого звіра польового і всякого птаха небесного». На перший погляд, це говорить про те, що наземні тварини та птахи були створені в період між Адамом та Євою. Проте єврейські вчені, мабуть, не бачили жодної невідповідності цієї розповіді з історією в розділі 1, де Адам і Єва були створені після тварин і птахів (Буття 1:23-25).

Чому так? Тому що у івриті точний час дієслова визначається контекстом. З першого розділу ясно, що тварини та птахи були створені до Адама, тому єврейські вчені розуміли дієслово «утворив» (formed)1 у Буття 2:19 як «створив» (had formed) або «творив» (having formed). Якщо перекласти вірш 19 в такий спосіб (як це робить один із найпоширеніших перекладів), то очевидна невідповідність із Буттям 1 повністю зникає:

«І ось Господь Бог створив (had formed) із землі всіх звірів польових...»2

Це питання також випливає з помилкового припущення, що другий розділ Буття – це просто інша розповідь про творіння, ніж історія, що міститься в першому розділі. Цілком очевидно, що другий розділ – це не просто «інше» оповідання про творіння, тому що в ньому нічого не сказано про створення неба і землі, атмосфери, морів, суші, сонця, зірок, місяця, морських жителів і т.д.

У другому розділі йдеться лише про те, що має безпосереднє відношення до створення Адама та Єви та їхнього життя в саду, який Бог приготував спеціально для них. Главу 1 можна розуміти як створення з позиції Бога; це «загальна картина», огляд цілого. Глава 2 розглядає найважливіші аспекти з точки зору людини.

Буття 2:4 каже:

«Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог создав небо та землю».

Це позначення розриву з першим розділом. Далі ця фразеологія зустрічається в Буття 5:1, де говориться:

«Оце книга роду нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу».

Слово «роду» – це переклад давньоєврейського слова «толдот» (toledoth), що означає «походження» або «запис походження». Воно означає звіт чи опис подій. Ця фраза, зрозуміло, використовувалася наприкінці кожного умовного розділу книги Буття3 із зазначенням патріарха (Адам, Ной, сини Ноя, Шем тощо.), якого вона стосувалася, і, можливо, який був автором запису. Загалом у книзі Буття 10 таких розділів.

Кожен запис, ймовірно, спочатку був кам'яною або глиняною табличкою. В розповіді про походження неба та землі (Буття 1:1-2:4) немає жодної людини, тому що ця історія відноситься насамперед до походження всього всесвіту, а не якоїсь конкретної особистості (наприклад, Адам і Єва не згадуються там по імені).

Крім того, тільки Бог знав про події творіння, тому Бог мав відкрити це, можливо, Адаму, який і записав цю розповідь. Мойсей, як «автор» Буття, виступав у ролі упорядника та редактора різних розділів, додаючи пояснення під натхненням Святого Духа. Толдоти підтверджують джерела історичних записів, які використовував Мойсей.

Таке розуміння наголошує на історичному характері Буття та його статусі як історії очевидців, всупереч застарілій «документальній (JEDP) гіпотезі», яку досі викладають у багатьох біблійних коледжах.

Відмінності в толедотичних твердженнях Буття 2:4 і 5:1 підтверджують, що розділ 1 є оглядом, розповідю в загальних рисах про походження «небес і землі» (2:4), тоді як глава 2 присвячена Адаму та Єві, детальній розповіді про створення Адама та Єви (5:1,2).

Формулювання 2:4 також передбачає зміщення акценту: у першій частині вірша це «небеса і земля», тоді як наприкінці вірша це «земля та небеса». Вчені вважають, що перша частина вірша повинна була знаходитися наприкінці глиняної або кам'яної скрижалі, на якій було описане походження всесвіту, а друга частина вірша – на початку другої скрижалі, що містить вже розповідь про події на землі, які стосуються, зокрема, Адама та Єви (Буття 2:4b-5:1a).

Давайте застосуємо це розуміння до іншого заперечення: дехто також бачить проблему з рослинами та травами у Буття 2:5 та деревами у Буття 2:9. Ми вже зрозуміли, що Буття 2 зосереджується на питаннях, які мають безпосереднє відношення до Адама та Єви, а не до творіння в цілому.

Зверніть увагу, що рослини та трави описані як «польові» у другому розділі Буття (порівняйте 1:12), а тому потрібна була людина, щоб доглядати за ними (2:5). Це явно культурні рослини, а не просто рослини загалом. Крім того, дерева в 2:9 – це лише дерева, посаджені в саду, а не дерева взагалі.

Книга Буття була написана подібно до багатьох історичних розповідей: спочатку дається огляд або короткий виклад фактів, що ведуть до подій, які становлять найбільший інтерес, а потім слідує докладна розповідь, в якій часто вже докладніше викладаються події, що стосуються огляду.

Буття 1, «загальна картина», явно акцентує увагу на послідовності подій. Події розташовані у хронологічній послідовності: день 1, день 2, вечір та ранок тощо.

У Бутті 2 порядок подій не є головним. При переказі подій вони не обов'язково згадуються у хронологічному порядку, але в тому порядку, що має найбільший сенс для фокусу розповіді. Наприклад, тварини згадуються у вірші 19 після створення Адама тому, що саме після створення Адама Бог показав йому тварин, а не тому, що вони були створені після людини.

Таким чином, глави 1 і 2 книги Буття не є окремими суперечливими розповідями про творіння. Глава 1 – це «загальна картина», а глава 2 – докладніша розповідь про створення Адама і Єви і шостий день творіння.

Однак останнє слово в цьому питанні має бути надане самому Господу Ісусу Христу. У розділі 19 Євангелія від Матвія, вірші 4 і 5, Господь звертається до теми шлюбу і каже:

«Хіба ви не читали, що Той, Хто їх учинив від початку, створив їх чоловіком і жінкою і сказав: "Тому покине людина батька свого і матір свою і приліпиться до дружини своєї, і будуть два одним тілом"?».

Зверніть увагу, як в одному і тому ж висловлюванні Ісус посилається і на Буття 1 (вірш 27б: «чоловіка і жінку створив Він»), і на Буття 2 (вірш 24: «Тому залишить чоловік батька свого та матір свою і приліпиться до дружини своєї, і стануть вони одним тілом». Очевидно, що, об'єднавши таким чином обидві ці історії, Він у жодному разі не розглядав їх як окремі розповіді, що суперечать одна одній.

Читайте Креацентр Планета Земля в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх новин.
arrow-up