Креаціонізм

Статті / Креаціонізм / «Це не наука!» /

«Це не наука!»

Автор:

Джерело: creationist.in.ua

Антикреаціоністи (атеїсти відносяться до них за визначенням) зазвичай стверджують, що креаціонізм – це релігія, а еволюція – наука. Щоб захистити це твердження, вони перерахують список критеріїв, які визначають «хорошу наукову теорію». 

Один з найбільш часто вживаних критеріїв – це що більша частина сучасних вчених повинні приймати її. Ще один критерій – це здатність теорії висувати припущення, які можна перевірити. 

Еволюціоністи зазвичай кажуть, що теорія еволюції робить безліч прогнозів, які виявляються вірними. Вони наводять як приклад щось на зразок стійкості до антибіотиків у бактерій як «передбачення» теорії еволюції, в той час як самі сумніваються в цінності передбачень, зроблених в рамках креаційної моделі. 

Вони кажуть, що оскільки креаціонізм не підходить під їх визначення «науки», то це «релігія», і його (по суті) можна просто ігнорувати.

Що таке наука?

Численні спроби дати визначення «науці» є коловими. Точка зору, що теорія повинна бути визнана сучасними вченими, щоб бути науковою, просто визначає науку як «те, що роблять вчені»! Крім того, за цим визначенням, економічні теорії також повинні бути визнаними науковими теоріями, якщо «сучасні вчені» також визнають їх такими.

В багатьох випадках ці так звані визначення науки відверто своєкорисливі та суперечливі. 

Деякі пропагандисти еволюції стверджують, що креаціонізм ненауковий, оскільки його нібито неможливо перевірити. Однак в цей самий час вони стверджують: «Вчені ретельно перевірили твердження креаційної науки і прийшли до висновку, що такі ідеї, як молода Земля і Всесвітній потоп, несумісні з фактами». 

Але очевидно, що креаціонізм не можна перевірити (протестуваьт) і визнати неправильним, якщо «його неможливо перевірити»!

Прагнення дати визначення «науці» переслідувало філософів науки протягом всього ХХ-го століття. Підхід Бекона, якого вважають засновником наукового методу, був досить прямолінійним: спостереження → індукція → гіпотеза → критерій перевірки гіпотези досвідом → доказ / спростування → знання.

Звичайно, такий підхід, як і весь сучасний науковий метод, ґрунтується на двох основних припущеннях: принцип причинності1 та принцип індукції.2 

Філософ Юм ясно показав, що ці припущення «сліпо приймаються на віру» (слова Бертрана Рассела). Кант і Вайтленд стверджували, що вирішили цю проблему, але Рассел прийшов до висновку, що Юм мав рацію. 

Насправді, ці припущення виходять з віри в біблійного Бога-Творця, як помітили різні вчені-історики, наприклад, Лорен Ейслі. 

Багато вчених настільки філософськи та історично неосвічені, що вони навіть не розуміють, що дотримуються цих (чи інших) метафізичних припущень. Як жаба у воді, яку підігрівають, багато хто навіть не помічає, що в корені того, що називається «наука», лежать філософські припущення. Це частина їхнього власного світогляду, тому вони й не помічають. 

Ми в Creation Ministries International не приховуємо, що приймаємо одкровення (Біблію). На відміну від багатьох атеїстів, ми усвідомлюємо, що не життєва філософія виходить з фактів, але, скоріше, філософія застосовується до фактів і використовується для їх інтерпретації.

Сприйняття й упередження

Важливе питання не в тому, «чи є це наукою?». Можна дати таке визначення науці, яке виключить усі, що вам не подобаються, і багато еволюціоністів в наш час так і роблять. На сьогоднішній день науку прирівняли до натуралізму: лише матеріалістичні ідеї можуть бути прийняті, незалежно від доказів. 

Відомий еволюціоніст, професор Річард Левонтін (Richard Lewontin) сказав:

«Ми приймаємо сторону науки всупереч очевидній абсурдності деяких її концепцій, всупереч її нездатності виконати багато екстравагантних обіцянок поліпшити життя і здоров'я, всупереч терпимості наукового співтовариства до необгрунтованих псевдонаукових розповідей, тому що у нас є первісна відданість – відданість матеріалізму. Справа не в тому, що наукові методи і інститути якимось чином змусили нас прийняти матеріалістичне пояснення світу явищ, але навпаки, наша апріорна прихильність матеріалістичним причинам визначає наш дослідницький апарат і набір понять, які виробляють матеріалістичні пояснення, якими б неприродними або спантеличливими вони не здавалися б непосвяченим. Більше того, цей матеріалізм – абсолютний, тому що ми не можемо впустити Бога в храм науки».3

Це дуже неупереджено, чи не так? Хіба «наука» не повинна йти за доказами, до яких би висновків вони не приводили? Це якраз той випадок, коли віра (в широкому сенсі) вченого одягає на його очі шори. Наша особиста думка впливає на наше сприйняття. Палеонтолог-атеїст Стівен Джей Гулд зробив наступне відверте спостереження:

«Способи, за допомогою яких ми пізнаємо світ, знаходяться під сильним впливом соціальних упереджених способів мислення, які кожен вчений не може не застосовувати до будь-якої проблеми. Стереотип виключно раціонального і об'єктивного «наукового методу», в якому окремі вчені є логічними (і взаємозамінними) роботами – це своєкорислива міфологія».4

Тому фундаментально важливим питанням є «який зі світоглядів (упереджень) – правильний?», так як саме воно, швидше за все, визначить, які висновки можуть бути виведені з даних. Наприклад, якщо взяти питання походження життя, матеріаліст буде прагнути зробити все можливе, щоб уникнути висновку, що життя було надприродно створене.

Наука  винахід креаціоністів

Звичайно, засновники сучасної науки не були матеріалістами (кращий приклад – сер Ісаак Ньютон, якого багато хто вважає найбільшим вченим з усіх, які коли-небудь жили) і вони не вважали, що їх наука якимсь чином виключає Творця, або навіть робить Творця непотрібним. Ця недавня ідея була потайки привнесена в науку матеріалістами.

Майкл Руз, канадський філософ науки, також привів вагомі аргументи, що питання не в тому, чи є еволюція наукою, а створення – релігією, оскільки такий поділ не є коректним. Суть питання – в «когерентності (несуперечності) істини».

Іншими словами, не існує логічно правильного способу, за допомогою якого матеріаліст може визначити еволюцію як «науку», а креаціонізм як «релігію», щоб питання створення можна було ігнорувати.

Коректне розмежування

Однак ми можемо зробити наступне коректне розмежування між різними типами науки: розмежування між наукою про походження і практичною наукою. 

Практична наука вивчає те, як все працює в сьогоднішньому світі, вона досліджує повторювані і спостержні в теперішньому часі явища. Це наука Ньютона, Ейнштейна і Планка, наприклад. 

Однак наука про походження має справу із походженням всього в минулому – унікальними, неповторюваними і неспостержними подіями. Тому її можна також назвати «історичною наукою». 

Є фундаментальна різниця між тим, як працює перша і друга, незважаючи на те, що обидві називаються «наука», і як практична наука застосовується в науках про походження (історичних). Практична наука здійснює повторюване експериментування «тут і зараз». Наука про походження має справу із чимсь, що сталося в минулому і недоступне для експериментальної перевірки або спостереження в даний час (хіба що хтось винайде машину часу, щоб відправитися назад в минуле і зробити спостереження).5

Практична наука відрізняється від історичної (про походження); неможливо проводити експерименти в минулому, а інтерпретації даних дуже схильні до впливу світогляду дослідника.

Звичайно, багатьом матеріалістам дуже зручно плутати практичну та історичну науки, хоча я впевнений, більшість робить це через незнання. У вищих навчальних закладах зазвичай не викладається філософія науки і, звичайно, не робиться відмінності між практичними (експериментальними) науками і науками історичними (про походження).

Як еволюція, так і креаціонізм потрапляють в категорію наук про походження. Обидві теорії зумовлені філософськими припущеннями. Одні й ті самі дані (спостереження в реальному часі) доступні кожному, однак для пояснення, що відбулося в минулому, розробляються різні інтерпретації (версії).

Зауважте, що розмежування між практичною наукою й еволюцією – не винахід креаціоністів. Відомі еволюціоністи Ернст Майр (Ernst Mayr) та Едвард Осборн Вілсон (E.O. Wilson) визнавали таке розмежування.

Включення історичної науки, без розмежування, в «науку», безсумнівно внесло свій вклад в плутанину з визначенням поняття наука. Це також пояснює заяву Гулда (вище), якому, як палеонтологові, хотілося б, щоб не було ніякого розмежування між його власною історичною наукою і експериментальної наукою.

 Гулд справедливо побачив першорядну важливість вихідних передумов в його власній науці і припустив, що це відноситься в рівній мірі до всієї науки. Це не так, хоча деякі вихідні передумови грають важливу роль і в практичній науці.6

Чи вірите ви в гарячу воду?

У креаціоністів абсолютно немає проблем з практичної наукою, оскільки практичної наукою правлять факти. Не має значення, християнин ви або мусульманин, індус або атеїст, чиста вода все одно закипає при 100°C на рівні моря. Але справжній індус може при цьому вважати, що це ілюзія, а деякі атеїсти, які сповідують постмодернізм, вважають, що «істина» – це ілюзія. Однак наукою про походження керує філософія. 

Система вірувань людини є визначальною в тому, які версії приймаються нею як правдоподібні. Звідси, якщо більшість практикуючих вчених в науці про походження або історичній науці дотримуються невірного світогляду (матеріалізм), тоді і версії, які вони знаходять правдоподібними, також будуть невірні. 

Тому більшість голосів «сучасних вчених» – навряд чи хороший спосіб визначити правильність відповідних версій. Тоді історична наука, по суті, є вправою в розповіданні історій – Левонтін посилався на це розповідання історій у наведеній вище цитаті. 

Джеймс Конант, в минулому президент Гарвардського університету, досить переконливо висловився, давши різку оцінку винахідливим сценаріям, які часто характеризують історичну науку.

Факти важливі

Вказуючи, що передумови визначають, які версії є прийнятними в історичній науці, я не кажу, що це всього лишень або виключно питання цих філософських / релігійних припущень. Версії все одно повинні вважатися і узгоджуватися з наявними науковими даними. Тобто, представлені версії часто можна перевірити на відповідність з даними. 

Наприклад, твердження, що вугленосні геологічні шари відкладалися протягом багатьох мільйонів років, очевидно суперечить існуванню полістратних скам'янілостей дерев, з відламаним корінням, які перетинають ці шари (як вони стояли там протягом мільйонів років, поки шари відкладень формувалися навколо них, при цьому не розкладаючись?). Існує безліч фактів, які суперечать еволюційної версії. 

Є також багато фактів, які говорять проти версії біологічної еволюції.

Якби одні й ті самі дані могли бути інтерпретовані двома різними способами, тоді у першого розділу послання до Римлян не було б підстави говорити, що у людей немає виправдань заперечення Божественного створення, тому що це явно видно зі спостереження матеріального світу. Можна говорити про «узгодженість істини» як про перевірку; тобто правдива версія історії дасть узгоджене (логічно несуперечливе) пояснення даних.

Визначайте терміни однозначно!

Також еволюціоністи люблять підміняти визначення для підтвердження аргументів. Давайте внесемо ясність, що ми говоримо про «загальну теорію еволюції» (ЗТЕ), яка була визначена еволюціоністом Джеральдом Керкут як «теорія, що всі живі форми в світі виникли з одного джерела, який сам виник з неорганічної форми».7 

Багато, можливо ненавмисно, використовують цей прийом підміни визначень, посилаючись на мутації в бактеріях як підтвердження «еволюції». Це не має нічого спільного з підтвердженням обгрунтованості переконання, що водень перетворився в людей протягом мільярдів років. 

Ключова відмінність в тому, що ЗТЕ вимагає не просто змін, але таких змін, які істотно підвищують кількість інформації у біосфері.

Передбачення чи «післябачення»?

Багато еволюціоністів стверджують, що мутації й стійкість до антибіотиків у бактерій (практична наука) – це свого роду передбачення теорії еволюції (науки про походження). Насправді, генетика (практична наука) свого часу привела еволюціоністів в замішання, що могло бути фактором, який вплинув на те, що новаторські генетичні дослідження Менделя були невизнаними протягом багатьох років (відкриття Менделем дискретних генів не вписувалося в ідею Дарвіна про безперервну необмежену мінливість). 

Коли були відкриті мутації, вони розглядалися як спосіб примирити дарвінізм зі спостереженнями практичної науки – в результаті виник «неодарвіністський» синтез Мейра, Холдена, Фішера та ін.

Як щодо прогнозів еволюції і передбачень креаціонізму? Послужний список еволюції досить сумний. З іншого боку, сучасна наука заснована на досягненнях креаціоністів минулого. Один з явних прикладів сучасних наукових прогнозів, заснованих на креаціоністській моделі.

Багато «передбачень» еволюційної теорії виявилися несумісні зі спостереженнями; і все одно еволюція панує. Наприклад, повна відсутність багатьох мільйонів перехідних форм скам'янілостей, які повинні були б існувати, якби еволюція була правдою. Сам характер літопису скам'янілостей рішуче суперечить еволюційним уявленням про те, якою вона має бути. Еволюціоніст Гулд докладно писав про цю головоломку.

Всупереч очікуванням еволюціоністів, жоден з випадків стійкості до антибіотиків, стійкості до інсектицидів, і т.п., який був вивчений на біохімічному рівні (практична наука) не включав появи нової складної генетичної інформації з нуля. Насправді, еволюціоністи ніколи не передбачали стійкості до антибіотиків, тому що історично це стало сюрпризом для світу медицини.

Всупереч очікуванням еволюціоністів, експерименти в галузі селекції досягли меж; зміни не безмежні. Це узгоджується з тим, що ми б очікували відповідно до 1-го розділу книги Буття, в якій говориться, що Бог створив організми, щоб вони розмножувалися згідно їх різноманітним родам.

Ще одним нездійсненним еволюційним «прогнозом» є «сміттєва ДНК». Еволюціоністи протягом тривалого часу стверджували, що 98% ДНК людини є сміттям, всього лишень залишками нашого передбачуваного еволюційного походження. Це перешкоджало відкриттю функцій тієї частини ДНК, яка, як зараз відомо, є принаймні на 80% функціональною і, ймовірно, насправді є функціональною на всі 100%.

Еволюціоністи очікували, що при правильних умовах жива клітина виникне сама (абіогенез); креаціоністи говорили, що це неможливо. Практична наука зруйнувала це еволюціоністське уявлення. Настільки сильно, що багато еволюціоністів хочуть винести питання походження життя за межі обговорення. Багато пропагандистів еволюції стверджують, що еволюція не включає це питання, проте теорії абіогенезу, зазвичай, називаються «хімічної еволюцією».

Примітка: твердження, що прогнози, які збулися є доказом гіпотези – логічна помилка, відома як «підтвердження наслідком». Однак, якщо прогноз не виконується, це є строгим спростуванням припущення. Це означає, що еволюція була строго спростована декількома неуспішними прогнозами.

Фальсифікована, але не відкинута

Так чому ж прихильники еволюції вперто наполягають на своїй помилковій теорії? Для багатьох причина полягає в тому, що вони ніколи не чули іншу точку зору. Для присвячених матеріалістів це «єдина гра в місті» – єдине матеріалістичне пояснення, як все сталося; матеріалістичний міф про створення. 

Це трохи схоже на горезвісного страуса, що ховає свою голову в пісок, вважаючи, що існує тільки те, що він бачить в піску. Світогляд страуса виключає все, що він не знаходить зручним. У темряві піску всі неприйнятні факти припиняють існувати.

Збереження еволюційного мислення перед лицем настільки суперечливих доказів показує, що філософській передумові матеріалізму (атеїзму) дозволяється бити козирем факти. Парадигма має пріоритет, незалежно від фактів, оскільки секулярист «не може дозволити Богу ввійти».

Світло в темряві!

Ісус Христос прийшов як «світло для світу» (Івана 8:12), коли Друга Особа Трійці прийняла природу людини. Він прийшов, щоб пролити світло Боже в темряві. Найбільша темрява – жити без Бога; жити, як ніби ви – космічна випадковість, просто «перетворений намул», як висловився один еволюціоніст. 

На жаль, багато обманутих подібним чином, і ми бачимо жахливі наслідки в ескалації молодіжних самогубств, проблем з наркотиками, розпадів сімей, насильства і т.д. Наскільки ми потребуємо світла Ісуса! 

Бог прикличе кожного з нас до відповідальності – кожен з нас заслуговує Його засудження. Але Біблія говорить, що Він надав шлях порятунку через Ісуса Христа для всіх, хто звернеться до Бога, смиренно визнавши нашу потребу в прощенні.

Читайте Креацентр Планета Земля в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх новин.

Подібні матеріали

arrow-up