Палеонтологія
Креацентр > Статті > Палеонтологія > Очі – також результат «Великого вибуху» – на цей раз Кембрійського?

Очі – також результат «Великого вибуху» – на цей раз Кембрійського?

Очі більшості кембрійських трилобітів були дуже скдадними й радикально не відрізнялись від будови очей сучасних нам членистоногих. Як і в сучасних комах, очі трилобітів мали лінзи з хітину.¹ Це були, так звані, фасеткові очі, які складалися з вражаючої кількості таких лінз – від 700 до 15000 і більше (в залежності від виду трилобіта). Складність очей трилобітів вражає, особливо, якщо взяти до уваги, що в «старіших» (згідно еволюційних уявлень) шарах осадових порід не було знайдено ніякого натяку на, принаймні, простіші очі. Отже такі складні очі з'явилися в літопису скам'янілостей раптово й вже повністю сформованими! Де ж тут «докази еволюції»?

Цього місяця була опублікована праця австралійських вчених про складні очі кембрійських радіодонтів.² Радіодонти – це група (ряд) членистоногих, до якої відносять досить широко відомого хижака Аномалокаріса (Anomalocaris) – назва роду перекладається як «незвичайна креветка». Власне, праця про їхні очі. У деяких видів цих тварин (а саме – у виду Anomalocaris briggsi) вони дозволяли шукати здобич навіть при слабкому освітленні.

Око Anomalocaris briggsi, квадратом виділена «яскрава зона» або «гостра зона» збільшених лінз

Око Anomalocaris aff. сanadensis

Візуальна поверхня очей має більше 13 000 лінз, включаючи ділянку збільшених лінз, які інтерпретуються як «яскрава зона» або «гостра зона». Зразки цих очей досягають більше 3 сантиметрів у діаметрі. Око інших видів могло сягати більше 4 сантиметрів й мати більше 24 000 лінз. Знахідка демонструє великі відмінності органів зору між видами всередині групи, ніж вважалося раніше. Тобто, без будь-яких відомих перехідних форм від простіших очей, очі радіодонтів демонструють нам не тільки анатомічне та екологічне різноманіття групи, але й підкреслюють вирішальну роль зору (!!!) в ранніх екосистемах тварин. Без предкових форм? «Нізвідки»? То де ж тут еволюція?
Автор: Бабицький О.


Посилання:

  1. Johan Lindgren et al., (2019). Fossil insect eyes shed light on trilobite optics and the arthropod pigment screen. Nature, vol. 573, pр. 122-125
  2. John R. Paterson et al., (2020, December  02). Disparate compound eyes of Cambrian radiodonts reveal their developmental growth mode and diverse visual ecology. Science Advances: Vol. 6, no. 49, DOI: 10.1126/sciadv.abc6721

Вас також може зацікавити: