Історія науки

Статті / Історія / Історія науки / «Поворот» у справі Галілея: чому церковні лідери не прийняли істину? /

«Поворот» у справі Галілея: чому церковні лідери не прийняли істину?

Автор:

Джерело: creation.com

від 30.09.1997

Креаціоністів часто звинувачують за вчинення тієї ж помилки, що і Римо-католицька церква за часів Галілея. Тоді офіційна церква наполягала на тому, що Біблія вчить, ніби Сонце обертається навколо Землі. 

Після того, як Галілей довів, що все навпаки, віруючі виявили, що вони можуть спокійно прийняти цей новий факт, і це ніяк не позначиться на їхній вірі в Біблію. 

Однак історичні події за часів Галілея повинні бути попередженням для теїстичних еволюціоністів і віруючих в стару Землю, а не для молодоземельних креаціоністів.

Передумови

Галілео ГалілейБільше двох тисячоліть тому Арістотель (384-322 до н.е.) вважав, що Земля була центром «досконалого» Всесвіту, в якому рухи зірок були круговими і не мали кінця.

Птолемей (2-е століття н.е.) розширив ці ідеї і побудував свою систему світу (див. вставку нижче).

Потім в XVI столітті Коперник (1473-1543) припустив, що Земля і планети обертаються навколо Солнца.12

У XVIІ столітті Галілео Галілей (1564-1642) за допомогою свого телескопу зміг провести деякі спостереження, які спростували Арістотеля та Птолемея і підтримали Коперника. 

Наприклад, Галілей помітив, що на Сонці були плями, які рухалися по його поверхні, що означало, що Сонце не було «ідеальним», і що воно саме обертається. Галілей також спостерігав за фазами Венери, доводячи, що саме Венера повинна обертатися навколо Сонця. Також він виявив чотири супутники, які обертаються навколо Юпітера, показуючи, що Земля не була центром Всесвіту. 

У 1618 році Галілей помітив, що три комети проходять без особливих зусиль через кристалічні сфери Птолемея (в яких планети і зірки нібито обертались навколо Землі), що означало, що цих сфер не існує.

Геліоцентрична (від грецького helios — сонце) або система Коперника протистояла поглядам астрономів-філософів того часу, які заробляли собі на життя, викладаючи погляди Арістотеля та Птолемея, і явно були проти цих змін. Тому вони або ігнорували, висміювали, знищували, або вороже ставилися до праць Галілея. 

Багато церковних лідерів дозволили послідовникам Арістотеля в університетах переконати себе, що Писання підтримує геоцентричну (Земля — центр) систему і що Галілей йшов проти Біблії. Тому деякі церковники виступали проти Галілея, не приймаючи його висновків навіть під страхом смертної кари.

Основні причини:

  1. Церковні лідери прийняли в якості догми систему переконань язичницьких (тобто нехристиянських) філософів, Арістотеля і Птолемея, які стали основою світогляду наукового товариства того часу. В результаті церковні лідери використовували античну систему знань, щоб тлумачити Писання, замість того, щоб використовувати Біблію для оцінки знань.
  2. Церковники дотримувалися «думки більшості» про Всесвіт і відкидали «погляд меншості» Коперника і Галілея навіть після того, як Галілей представив незаперечні експериментальні докази того, що більшість вчених помилялись.
  3. Церковні лідери обрали кілька віршів з Біблії, які, на їхню думку, говорили, що Сонце обертається навколо Землі, але вони не розуміли, що біблійні тексти слід тлумачити з точки зору того, що хотів передати сам автор. Таким чином, коли Мойсей писав, що «сонце зійшло над землею» (Буття 19:23) і «сонце зайшло» (Буття 28:11), він явно не мав на увазі астрономічні явища.

Швидше, він, ведений Духом Божим, використовував художню мову, щоб читачі могли легко зрозуміти, про який час доби він говорив.3 І в фізиці абсолютно нормально описувати рух за допомогою відносно найзручнішої системи відліку, якою в даному випадку є Земля.

Це просте значення (час дня) чітко передається мовою зорового сприйняття. Насправді, це те ж саме, що вчені роблять сьогодні в метеорологічних звітах, коли встановлюють час «сходу» і «заходу» Сонця. Вони використовують мову зорового сприйняття і Землю як систему відліку. Зручні мовні образи не спростовують науку і не роблять Біблію неправдивою.

Подібним чином вірші, такі як Псалом 19:6 і 93:1, яким письменники явно надавали поетичного вираження, тлумачилися в той час буквально.45

Сьогодні

Сьогодні ми живемо в світі, де більша частина наукового товариства вірить в натуралізм (віра в те, що все можна пояснити природними причинами) і довгі проміжки часу. Наукове товариство пропагує цю систему переконань, стверджуючи, що все у Всесвіті виникло в результаті великого вибуху і що життя є результатом еволюції протягом мільярдів років. 

Насправді, багато астрономів, вчених і вчителів сьогодні побудували свою кар'єру і заробляють собі на життя, навчаючи цим теоріям.

Як і у випадку Птолемея, ці ідеї, хоча вони доволі винахідливі і, можливо, виглядають правдоподібно для атеїстів, сповнені труднощів і протиріч і просто неправильні.6

У той же час існує меншість вчених, креаціоністи, які дотримуються протилежної думки про те, що Біблія дає краще пояснення виникнення Всесвіту і життя. Креаціоністи доводять, що Земля була створена безпосередньо Богом і що свідчення розумного задуму, літопис скам'янілостей, теорія інформації і т.д. підтверджують Біблію. Докази, подібні до відкриття Галілея, ігноруються, висміюються, знищуються або яро відкидаються науковим товариством.

І знову багато церковних лідерів дозволили втягнути себе в «науку», що викладається в університетах. Вони встали на сторону атеїстів, стверджуючи, що Великий вибух, мільярди років і еволюція узгоджуються з Писанням. Неминуче ці люди виступають проти поглядів меншості (креаціоністів).

Основні причини:

  1. Такі церковні лідери прийняли в якості догми систему переконань і філософію нехристиянських (тобто язичницьких) вчених, таких як Чарльз Дарвін, Річард Докінз, Стівен Джей Гулд та ін. Таким чином, як і їх попередники XVII-го століття, вони використовують «знання» нашого часу, щоб тлумачити Писання, замість того, щоб використовувати Біблію для оцінки знань.
  2. Вони чіпляються за думку більшості і відкидають думку меншості, незважаючи на те, що існує безліч спостережень, які підтримують молодий вік Землі та Всесвіту і спростовують теорію мільйонів років.7 І жоден еволюціоніст не зміг провести бодай один експеримент, який би довів теорію еволюції.
  3. Вони пояснюють історію про створення світу з книги Буття як міф або вводять в історію довгі епохи, не розуміючи, що Буття теж потрібно тлумачити з точки зору того, що автор хотів передати. Просте читання Біблії показує, що мета Мойсея не була в тому, щоб зібрати збірку міфів чи оповідань, як часто заявляють зараз. Дні «Буття 1» також не є метафорою для довгих проміжків часу або спрощеним способом пояснити мільярди років первісним людям.8 Замість цього з тексту видно, що Мойсей писав «Буття» як особисту розповідь про історію світу від самого створення на початку до приходу євреїв в Єгипет.

Це цікавий «поворот» в історії Галілея. Тоді церковні лідери сказали, що біблійні вірші, написані в поетичній формі повинні сприйматися буквально, сьогодні вони кажуть, що біблійні уривки, які були написані у прозовій формі і є буквальною історією, повинні сприйматися як поезія!

Істинний урок

Ні, креаціоністи не роблять ту ж помилку, що і Церква в XVII столітті, тобто стверджують, що Біблія суперечить фактам. Проте Церква, доволі часто, якраз суперечить фактам! Церква не взяла до уваги урок з історії: як і раніше, вона дотримується популярного світогляду, замість того, щоб відстоювати Біблію і дозволити Слову самому говорити за себе.

Хоча церковні лідери в дні Галілея помилково вважали, що Біблія підтримує геоцентричну систему, в уявленні про те, що Земля рухається, не було нічого атеїстичного. До того ж немає ніяких доктрин, які залежать від відносних рухів Землі і Сонця.

Навпаки, теорія еволюції є атеїстичним поясненням походження життя і є виправданням світсьої гуманістичної системи, яка сьогодні пронизує суспільство. Саме ця система робить Бога автором смерті і страждань.

Християни, які не приймають книгу Буття як буквальну історію, а дні Буття, як буквальні земні дні, повинні пояснити безліч інших біблійних уривків і доктрин, наприклад, те, чому зелені рослини були дані в їжу тваринам до гріхопадіння (Буття 1:30), заповідь про суботній день (Вихід 20:9-11), вчення Ісуса про те, що Бог створив чоловіка і жінку «спочатку» (Матвія 19:4), вчення Ісуса про шлюб, засноване на буквальних перших людях ( Матвія 19: 3-9), виклад Павлом Євангелія на підставі того факту, що Адам був буквально першою людиною (Римлян 5 і 1 Коринтян 15) і т.д.

Отже, історія Галілео Галілея не вчить нас тому, що Церква не повинна виступати проти теорії еволюції. Якраз навпаки! Церква повинна це робити, тому що наука не довела еволюцію, скоріше еволюція суперечить доведеній науці і протистоїть Слову Божому.

Система Птолемея

Птолемей стверджував, що Сонце, Місяць, планети і зірки — всі оберталися навколо нерухомої Землі в порожніх, взаємопов'язаних, кристалічних сферах. Це називається геоцентрична система, і вона відома як система світу Птолемея. 

Були деякі проблеми, які геоцентрична система Птолемея не могла добре пояснити, зокрема рух планет по небу, видимий з землі. Тому він постулював ряд механізмів, які були геніальними і спочатку правдоподібними, але в кінцевому підсумку неймовірно складними і науково помилковими. 

Наприклад, кожна планета, як стверджувалося, рухалася по своїй маленькій кривій, яка називалась епіцикл, в той час як всі епіцикли рухалися навколо Землі по великим коловим орбітам, які називались деферентами.

Фігура небесних тіл — ілюстрація з геоцентричної моделі Всесвіту Птолемея. Автор роботи — Бартоломеу Велью, Cosmographia (Національна бібліотека Франції, Париж)

 Редакторські примітки:

  • У статті д-ра Томаса Шіррмахер «Справа Галілео: історія або героїчна агіографія», «Journal of Creation» 14 (1): 91-100, 2000., показано, що «на відміну від легенди, системи Галілея та Коперника були добре розцінені церковними чиновниками. Галілей був жертвою власної зверхності, заздрості своїх колег і політики Папи Урбана VIII. Його звинувачували не в критиці Біблії, а в непокорі папському указу».
  • Див. Також статтю доктора Денні Фолкнера «Геоцентризм і створення» та інші статті в розділі «Питання та відповіді: Галілей і Геоцентризм»
Читайте Креацентр Планета Земля в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх новин.
arrow-up