Палеонтологія
Креацентр > Статті > Палеонтологія > Проблема викопних лісів для креаціоністських досліджень

Проблема викопних лісів для креаціоністських досліджень

Присутність імовірних скам'янілих лісів у геологічному літописі займало увагу креаціоністів відтоді, як вони почали публікувати наукові статті у 1970-х і 1980-х роках у світських журналах на тему скам'янілих лісів Йєллоустоуну. Відтоді в світських журналах по загальній темі скам'янілих лісів не з'явилося ніяких публікацій вчених-креаціоністів. Зосередженість креаціонізму до йєллоустоунських «скам’янілих лісів відійшла в минуле в міру розвитку польових досліджень. Тим часом світські вчені опублікували десятки досліджень передбачуваних скам’янілих лісів за останні чотири десятиліття. Головне питання серед креаціоністів полягає в тому, чи є які-небудь передбачувані скам'янілі ліси дійсно in situ або автохтонними. Щоб допомогти вирішити цю проблему, був розроблений список критеріїв з креационістського погляду для визначення того, що знаходиться in situ/на місці. Це може мати глибокі наслідки для створення моделей Потопу.

Вступ

Звичайно автохтонні скам'янілі ліси накладають обмеження на те, що є та що не є осадовими породами Потопу. Істинно автохтонні ліси або з'явилися після Потопу (навіть якщо відкладення, в яких вони росли, були відкладені під час Потопу), або вони з'явилися до Потопу (навіть якщо самі ліси були поховані потопными відкладеннями). Таким чином, істинна автохтонність може бути використана для обмеження меж до й після Потопу. Clarey and Tompkins (2016), наприклад, стверджували, що якщо Скам'янілий гай (Fossil Grove) у Глазго був автохтонним, то в ньому містяться відкладення які являли собою початок осадконакопичення в цьому районі (група скам'янілостей, розташованих у парку Вікторія, Глазго, Шотландія. Вона була виявлена в 1887 році й містить скам'янілі пні та коріння одинадцяти вимерлих дерев — прим. пер.). Оскільки скам'янілі ліси заявлені в кожному великому геологічному періоді, починаючи з девонського періоду, коли ліси вперше виявлено, повинна бути можливість встановити обмеження на верхні та нижні межі Потопу в геологічного літописі. Необхідний набір критеріїв для визначення автохтонності скам'янілих лісів. Хоча деякі креаціоністські дослідження вже вивчали скам’янілі ліси (наприклад, «скам'янілі ліси» в Йєллоустоунському національному парку, Chadwick and Yamamoto 1984; Coffin 1971, 1976, 1983, 1987; Fisk and Fritz 1984; Fritz and Fisk 1978, 1979; Fritz 1980a, 1980b, 1980b, Скам'янілий гай у Глазго, (Glasgow’s Fossil Grove), Clarey and Tompkins 2016; Wise 2018; скам'янілий ліс Гільбоа(Gilboa Fossil Forest), Oard 2014a) і ряд інших обговорювали моделі пояснення (наприклад, Austin and Sanders 2018; Clarey 2015; Lee et al. 2018; Oard 1995a, 1995b, 2008, 2014a, 2014b; Oard and Gieseke 2007; Sanders and Austin 2018; Snelling 2009; Wieland 1995; Woolley 2010, 2011a, 2011b), ще багато що належить зробити. Креаціоністи, що пройшли підготовку в області ботаніки, палеоботаніки, стратиграфії, седиментології та екології, зокрема, можуть надати цінні дослідження для розшифровки таємниць, збережених у тому, що вважається скам'янілими лісами.

Проблема 

Основна проблема для креаціоністів, що вивчають скам'янілі дерева, полягає в тому, щоб чітко розрізняти дерева, які є автохтонними, і ті, які є аллохтонними. Іноді це здається нездійсненним завданням, якщо тільки до початку дослідження не будуть встановлені тверді критерії для цього. Clarey and Tompkins (2016) дають корисний список з семи критеріїв, які допоможуть креаціоністам у встановленні автохтонності. Цей список був розширений і докладно розроблений Wise (2018), у якого є свій власний список з дванадцяти критеріїв. Як і в статті Вайза, в даній роботі в якості відправної точки розглядаються сім критеріїв Клер і Томкінса, але коментувати кожен з дванадцяти критеріїв Уайза було б занадто складно і, можливо, навіть заплутано. Додаткові дев'ять критеріїв встановлені незалежно від інших креаціоністських досліджень, головним чином на основі наукових досліджень заявлених скам'янілих лісів. Читачеві настійно рекомендується прочитати як дослідження 2016 року Клер і Томкінса, так і дослідження 2018 року Уайза, перш ніж перейти до наступної статті. Слід знати, що термін «автохтонний», про який йдеться, відноситься виключно до дерев, які поховані в місці зростання, а «аллохтонний» застосовується виключно до дерев, які транспортуються, особливо затопленим.

Палеоботаніка — це вивчення рослин в геологічному контексті, тобто вивчення скам'янілих рослин. Сьогодні деякі креаціоністи є підготовленими палеоботаніками з докторським чи навіть магістерським ступенем по палеоботаніці. Є кілька ботаніків, фізіологів рослин, генетиків рослин або агрономів, які є креаціоністами, але їм не вистачає достатньої підготовки в геології, ні в палеонтології (Bergman, 2018). Дослідження скам’янілих лісів Йєллоустоунського національного парку в Сполучених Штатах почалися зі шквалу опублікованих у 1970-х роках звітів креаціоністів. Відновлення інтересу до скам’янілих лісів Йєллоустоун сталося після виверження вулкана Сент-Хеленс у травні 1980 року (наприклад, Morris and Austin 2003). Це виверження дало ідеальні аналоги для розуміння динаміки скам'янілих лісів Йєллоустоун. У цьому випадку сьогодення стало ключем до минулого порівнявши гору Сент-Хеленс з Йєллоустоуном і її більш ніж 50 рівнями «скам'янілих лісів», похованих у послідовних вулканічних селевих потоках. У 1970-х і 1980-х роках кілька креаціоністів змогли опублікувати статті про Йєллоустоунських скам'янілі ліси в професійних геологічних журналах (Chadwick and Yamamoto 1984; Coffin 1971, 1976, 1983, 1987; Fisk and Fritz 1984; Fritz and Fisk 1978, 1979; Fritz 1980a, 1980b, 1980c). Ранні статті про Йєллоустоунські скам'янілі ліси включали великі дослідження впливу виверження вулкана Сент-Хеленс у 1980 році, особливо відкриття вертикально транспортованих пнів, знайдених в Спірит-Лейк (Austin 1986; Coffin 1983). Більш пізні креаціоністські дослідження послідували за більш ранніми дослідженнями (Austin 1991, 2010), але, на жаль, всі креаціоністські дослідження значною мірою ігнорували роботу Karowe and Jefferson (1987) про наслідки викорчуваних дерев гори Сент-Хеленс для аналізу скам'янілих лісів. Ці два автори встановили корисні критерії для визначення того, які дерева є аллохтонними, а які — автохтонними. Креаціоністи, вивчаючі єллоустоунські скам'янілі ліси, повинні почати з чисто геологічного дослідження Кароу і Джефферсона (1987), а також опублікованих статей ранніх креаціоністів про Йєллоустоунскі скам'янілі ліси. Креаціоніст Leonard Brand (2018) висловив жаль з приводу того, що після якісних досліджень 1970-х і 1980-х років було завершено лише кілька креаціоністських досліджень скам'янілих лісів, і визнав, що сьогодні Йєллоустоун залишається незавершеним дослідницьким проектом».

Найбільш значні дослідження про скам'янілі ліси останнім часом були зосереджені на одному сайті, Скам'янілий гай у Глазго (Клер і Томкінс 2016; Уайз 2018). Крім того, тільки інші недавні наукові креаціоністські дослідження стосуються в основному вугільних пластів та вугільної флори (Austin and Sanders 2018; Lee et al. 2018; Sanders and Austin 2018; Snelling 2009, 557–568; Wieland 1995; Woolley 2010, 2011a, 2011b). Одне недавнє дослідження розглядає скам'янілий ліс в Гільбоа, штат Нью-Йорк, але воно поверхнево і не містить жодної польової роботи (Oard 2014a). Багато чого ще належить зробити в Гільбоа і інших подібних місцях, особливо в таких місцях, як Глазго, які доступні для польових робіт.

Критерії встановлення автохтонності

Нещодавно в журналі Creation Research Society Quarterly були опубліковані два дослідження, в яких був переглянутий автохтонний підхід до окремих скам’янілих лісів. Різниця між цими двома дослідженнями й попередніми полягає в тому, що вони встановили критерії для визнання автохтонності в палеонтологічному літопису з креаціоністського погляду. Перше дослідження було проведено Тімоті Клер і Джеффрі Томкінсом (2016), які встановили сім критеріїв для розпізнавання автохтонності в скам'янілих лісах. Більшість з цих критеріїв, коротко викладених нижче, взяті з праць світських геологів і можуть служити відправною точкою для обговорення серед геологів-креаціоністів. (Двома критеріями, не встановленими світськими геологами, є пункти 5 і 6 у наведеному нижче переліку.)

1а. Моноспецифічні ліси — наявність цілого гаю дерев у положенні росту, які представляють один вид, що зустрічається на одному й тому ж стратиграфичному рівні.

1b. Невипадковий інтервал — наявність декількох дерев на одному і тому ж стратиграфічному рівні, які розташовані на рівній відстані один від одного, а не у випадковому порядку.

2. Коріння, які не перекриваються — наявність декількох дерев на одному й тому ж стратиграфічному рівні, які показують тривимірний профіль, який включає коріння та/або стигмаринові осі.

3. Наскрізні коріння — наявність коренів і/або кореневих структур, які перетинають площину залягання донних відкладень.

4. Швидке поховання та відмінне збереження — щільні скупчення переважно вертикальних дерев та/або стебел, як у каламітів, які показують катастрофічне поховання, що супроводжується гарною збереженністю та відсутністю гниття.

5. Бідність нижчих осадових шарів — ні в одній креаціоністській моделі Потопу не можна постулювати, що осад потопу знаходиться як нижче, так і вище передбачуваного скам’янілого лісу, в іншому випадку вертикальні дерева не знаходяться в положенні росту.

6. Відсутність порушення шарів підстилки навколо дерев —  транспортовані дерева можуть свідчити про шари, нахилені донизу нижче пня, навіть утворюючи чашоподібну западину нижче; дерева in situ не мають цієї ознаки.

 7. Суміш рослинності — в деяких випадках зустрічаються сфенопсиди, такі як каламіти, що перетинають одні й ті ж верстви, зберігаючи передбачувані in situ скам’янілі пні несфенопсидів.

Вищезазначені сім критеріїв були модифіковані Клер і Томкінсом (2016, 112-113), які пов'язують всі сім критеріїв зі Скам'янілим гаєм у Глазго з його вертикальними лікопідними пнями дерев. Їхній критерій №1 можна розбити на два критерії, наведені вище як 1a і 1b. З семи критеріїв № 5 є найбільш проблематичним, оскільки він дозволяє накласти будь-яку модель Потопу на інтерпретацію вертикальних пнів, а не дозволяє ознакам вертикальних пнів in situ допомогти у формуванні конкретної моделі Потопу. Наприклад, модель, яка описує все осадові шари до плейстоцену як дилювіальні, виключила б апріорну можливість наявності будь-якого скам'янілого лісу in situ, присутнього в субплейстоценових відкладеннях, за винятком лісу, дуже схожого на Скам'янілий гай Глазго. Це, можливо, єдине відоме виключення, основане на огляді сучасної літератури зі «скам'янілих лісів» (див. прикладену бібліографію). Таким чином, модель кембрійсько-плейстоценового Потопу не допускає використання будь-яких автохтонних критеріїв, якщо вони не супроводжуються п'ятим.

Друге дослідження в журналі Creation Research Society Quarterly, опубліковане в якості листа редакторові у відповідь на Клер і Томкінса, належить Уоррену Х. Джонсу (Warren H. Johns 2017). Він пропонує два інших критерії для виявлення автохтонності. Критерієм № 8, доданим до списку вище, є відсутність підрізання коренів. Іншими словами, якщо корені відходять від вертикального пня в усіх напрямках без явних ознак обриву, то пні, швидше за все, є автохтонними. В катастрофічних умовах, як і при виверженні гори Сент-Хеленс, коріння дерев обриваються та дуже рідко простягаються більш ніж на метр у довжину (Coffin 1997, figs. 18–21; Fritz 1980c, Karowe and Jefferson 1987). Згідно мал. 1, Джунггарський викопний ліс у Китаї показує більшість пнів з корінням, які простираються назовні на метр або більше, і одне дерево з коренем, що тягнеться назовні на 12,4 м, перш ніж воно закінчується без усічення (Johns 2017; McKnight et al. 1990). Жоден з 12 критеріїв автохтонності Вайза не має в якості критерію відсутності усічення коренів; фактично, він взагалі не обговорює усічення коренів. Отже, «критерій усічення» (№ 8) необхідний для креаціоністських досліджень.

На додаток до ознак про необрізані корені, що розходяться в усіх напрямках в Джунггарі, Johns (2017) припустив, що вирівнювання надзвичайно довгого кореня з трьома іншими пнями уздовж тієї ж осі може бути пояснено двома способами: 1) чотири дерева почали своє зростання вздовж зігнилої або гниючої «материнської колоди»; або 2) усі вони почали свій ріст вздовж розлому, вираженого на поверхні землі, де велика вологість була б доступна для швидкого росту. Вирівнювання відбувається приблизно в напрямку північно-східному/південно-західному.

 Стаття в Geology підтримує сценарій «материнської колоди», заснований на декількох запропонованих «материнських колодах», знайдених в пермінералізованому лісі в провінції Сан-Хуан, Аргентина (Césari et al. 2010). Сучасні «материнські колоди» добре вивчені й зустрічаються у вологих лісах помірного поясу (Sanchez, Gallery, and Dalling 2009). Гниюча колода забезпечує «безпечну гавань» для проростаючих паростків, які завжди піддаються нападу комах і грибів при проростанні в ґрунті. Кілька скам'янілих колод в пізньому палеозої північно-західної Аргентини свідчать про проникнення коренів в «материнські колоди». Крім того, було виявлено, що одна порожниста колода з тріасового скам'янілого лісу Арізони має коріння, проникаюче в гнилу камеру (Daugherty 1963). Але Джунггар, мабуть, єдине відоме місце, де чотири або більше вертикальних скам'янілих пнів вирівняні й розташовані правильно, ніби їх ріст відбувався з «материнської колоди». Доказ цього, проте, дуже слабкий без наявності оригінальної «материнської колоди», що збереглася нижче пнів. Що робить гіпотезу «материнської колоди» для Джунггара більш правдоподібною, так це той факт, що один пень має корінь довжиною 12,4 м, що тягнеться в тому ж самому напрямку, що й три інших вертикальних пні. Точне вирівнювання чотирьох пнів відбувається в напрямку N50°E, що близько до орієнтації північний-схід/південний-захід (див. мал. 1.) П'ятнадцять розпластаних колод були виміряні на тому ж стратиграфічному рівні, що й пні, найдовший з яких досягає 25,3 м в довжину. Аллохтонна модель Джунгарського лісу припускає, що води Потопу в цьому конкретному місці текли б майже прямо на схід/захід, грунтуючись на переважній більшості плоских колод. Вирівнювання чотирьох вертикальних дерев і одного кореня довжиною 12,4 м знаходиться в прямому протиріччі з палеокуррентними вимірами горизонтальних колод, можливо, вказуючи на те, що води потопу не могли вирівняти чотири дерева в ідентичному напрямку з одним довгим коренем. На відміну від цього, 15 розпластаних колод, мабуть, були транспортовані на основі їхньої орієнтації схід/захід. Необхідні подальші креаціоністські дослідження з погляду палеопотоків, щоб визначити, чи має вищенаведена інтерпретація яку-небудь цінність або існують більш досконалі інтерпретації.

Малюнок 1  Джунггарский скам'янілий ліс, Китай.

Другий критерій викладений у статті CRSQ (Johns 2017). Позначений як критерій № 9, він свідчить про підвищення основи центрального пня над рівнем коренів. Насправді, коріння нахиляються вниз, зображуючи «павукоподібне» розташування коренів, які оточують пень. Хороший приклад тому — блакитне пенькове поле Меса (Blue Mesa Stump Field) в Національному парку Скам'янілий ліс, штат Арізона (Petrified National Park, Arizona). Основні автори цього дослідження стверджують, що «вертикальні пні зазвичай зустрічаються в глинистих породах і мають довгі нерозривні корені, які йдуть вниз на деяку відстань нижче стовбурів» (Ash and Creber 1992, 304). Цей конкретний пень розташований у формації Чинлє (Chinle Formation), тріасовий блок, який охоплює Неваду, Юту, Північну Арізону, західну частину Нью-Мехіко та західне Колорадо. Він містить найбільшу концентрацію скам'янілих колод у світі, майже всі з яких є схиленими і, отже, аллохтонні. На додаток до критерію № 9 ліс ідентифікується як автохтонний на основі критерію 1b, який свідчить, що дерева на одному й тому ж стратиграфічному рівні повинні бути розташовані рівномірно, а не випадковим чином. Мал. 2 ілюструє невипадкову відстань, яка разюче схожа на сучасні ліси з великими хвойними породами. Критерій № 9 застосовується також до юрського скам’янілого лісу в Джунггарі, Китай, де скам’янілі пні добре підняті над рівнем коріння, а коріння нахилені вниз (McKnight et al., 1990; Johns, 2017).

Критерій № 9 був модифікований як Клері та Томкінсом, так і Уайзом. Критерій № 6 Клері та Томкінса (2016, 113) сформульований наступним чином: «Не виявляється вигинання або викривлення яких-небудь осадових шарів під пнями дерев», що свідчить про автохтонність. Уайз (2018, 250) дискутує критерій № 6, стверджуючи: «Враховуючи, що нахил нижніх відкладень не є звичним очікуванням аллохтонії, відсутність нахилу у відкладеннях, які лежать нижче, не є дискримінаційним між аллохтонією та автохтонією». Це гарне спостереження, але чого тут не вистачає, так це випадків, коли замість згинання відкладень (що утворюють чашоподібні відкладення нижче пнів) відбувається зворотне згинання або інверсія чашоподібних відкладень вище скам'янілих пнів. Тоді це скоріше вказує на автохтонність, а не на аллохтонию. Як відкладення, які катастрофічно переносяться відкладуть пні на курганах, як це відбувається в скам'янілих лісах Арізони або в Джунггарських відкладеннях Китаю? Проте хотілося б мати набагато більше прикладів, ніж ці два, щоб встановити автохтонність на основі критерію № 9.

Три додаткових критерії, отриманих з пенсильванских родовищ

Критерієм № 10 є виявлення скам'янілих дерев, похованих у приливних або морських умовах, де переважають передбачувані щоденні приливні цикли. Багато пенсільванських «вертикальних скам'янілих лісів» на сході Сполучених Штатів, як стверджують, були поховані відкладеннями місячного приливного циклу через їхню близькість до морських берегів і морських відкладень. Ця ситуація може бути інтерпретована або за сценарієм глобального потопу, або по локальному відкладенню прибережних відкладень in situ, якщо шаруваті відкладення інтерпретуються як припливні цикли. Проте інтерпретація глобального потопу заперечується відкриттям того факту, що для накопичення багатьох із заявлених приливних відкладень на сході Сполучених Штатів знадобилося багато б місяців або навіть кілька років.

Найбільш ясне свідоцтво потенційного приливного впливу в зв'язку з вугільними пластами та вертикальними пнями знайдено в кар'єрах Дішман та Хоппер (Dishman and Hopper Quarries), округ Оріндж (Orange County), Південна Індіана в пенсильванських відкладеннях, які лежать поверх міссісіпських морських вапняків. Вапняк Індіани, що лежить в основі через свою чистоту славиться своїм якісним будівельним камінням, що транспортується в усі великі міста на Середньому Заході та Східному узбережжі Америки. Над покладами салемського вапняку (Salem Limestone) знаходиться менсфілдська формація (Mansfield Formation) з її покладами індіанського точильного каменю та дрібнозернистого алевроліту, які інтерпретуються як припливні цикли. В кар'єрах Хоппер і Дішман повністю оголений шар, званий індіанськими пластами точильного каменю, які мають загальну товщину трохи менше десяти метрів. Вапняк Індіани сильно ламінований. Кажуть, що ці шари пов'язані з місячними приливними циклами через нерівномірне нашарування у відкладеннях (Archer and Kvale 1989; Kvale, Archer, and Johnson 1989). На мал. 3 представлений зразок вертикального поперечного перерізу точильного каменю з каменоломні, ілюструє нерівність шарів, і гістограма, що супроводжує його, також зображає нерівні пари шарів. Передбачається, що дві пари шарів, з'єднані разом, позначають добовий цикл. Сучасні припливи зазвичай відбуваються двічі на день, причому один приплив значно вище іншого. Це називається «нерівність припливів». Припливи та відливи приблизно рівні, коли Місяць знаходиться безпосередньо над екватором. Відносне положення Місяця в один і той же час кожен день змінюється кожні два тижні від положення над Південною півкулею до положення над Північною півкулею. Коли Місяць перетинає екватор, це називається «точкою перетину», яка відбувається двічі протягом місячного циклу або приблизно кожні 14-15 днів. Те, що вірно в сучасний період, можливо, було вірно й у «давні часи». «Точка перетину», коли Місяць, як кажуть, перебуває над екватором, показано на гістограмі двома сусідніми шарами, рівними по товщині в центрі діаграми.


Малюнок 2 Блакитне пневе поле Меса в Національному парку Скам'янілий ліс, штат Арізона (Blue Mesa Stump FieldPetrified Forest National ParkArizona). Деякі пні є деревами-близнюками, як в сучасних лісах, але інші розташовані зазвичай на відстані 3-10 метрів, також як і в сучасних лісах. У багатьох пнів коріння йдуть вниз, у землю. Штрихові лінії позначають області ярів за межами Меси (адаптовано з Ash and Creber 1992, мал. 10).

Світські геологи, які вперше вивчили ці пласти, інтерпретували їх як варви, або річні шари. Це відповідало загальній оцінці того, що для утворення аналогічного шару алевролітів потрібно багато тисяч років, можливо, до 10 000 років. Те, що раніше оцінювалося як до 7 000 або навіть 10 000 років неймовірно, повинно бути зменшено на три порядки до менш ніж 10 років. (Див Archer and Kvale 1989; Kvale et al. 1994.). Застосування цієї нової інтерпретації до інших передбачуваних приливних циклів, які пов'язуються з вугільними пластами на сході Сполучених Штатів і Канади, означає, що уламкові відклади могли бути осаджені за роки або десятки років, а не десятки тисяч або навіть тисячі років. Оцінка швидкості седиментації для Дугласской групи, верхній Пенсільваній (Douglas Group, Upper Pennsylvanian), штат Канзас, складає в середньому 3,8 м / рік (Lanier, Feldman and Archer 1993). Цей показник заснований на вимірах циклів спадння/зростання для обмеженого басейну. При застосуванні до теоретичних 1 000 м відкладів в Пенсільванії (Pennsylvanian), таким як скам'янілі ліси Нової Шотландії або де-небудь ще, вся послідовність може бути похована менш ніж за 300 років. Звичайно, це крайнє застосування уніформізму, але воно ілюструє той факт, що швидкість осадонакопичення була набагато більша в певних умовах минулого, коли припливні цикли інтерпретувалися як справжні.

Кращим доказом того, що ймовірно Індіанські щари точильного каменю є приливними циклами, є факт чергування товщин між парами шарів. Кожна друга пара товще і оточена більш тонкими шарами, за винятком точки, коли пари шарів рівні, яка описана як «перетин». (Див. мал. 3) Рівність пар шарів спостерігається кожні 28-е або 29-е нашарування, яке було б кожні два тижні, якщо б вони дійсно являли собою приливні цикли. Жоден аллохтонний сценарій, відомий в даний час, не може пояснити, що кожна інша пара шарів неоднакова по товщині. Седиментолог Гай Берто (Guy Berthault (1994)) повідомив, що його власні експерименти з потоками, а також експерименти з гігантським потоком в університеті штату Колорадо показують, що шаруваті відкладення можуть утворюватися в швидкоплинних водах, але ніщо в його численних опублікованих дослідженнях навіть віддалено не припускає чергування між нерівними парами шаруватих утворень. У своїх експериментах він використовував пісок, в той час як цикли Індіанського точильного каменю включали мулисті осади розміром зерен дещо меншим, ніж пісок. Морріс і Остін (Morris and Austin (2003, 62)) зазначають, що при виверженнях вулканів «варвоподібні шари [можуть утворюватися] тисячами протягом кількох годин». Але ніщо в катастрофічних селевих потоках на горі Сент-Хеленс не вказує на чергування товстих і тонких шарів або пар шарів. Досі єдино вірне пояснення — це приливні цикли.

Малюнок 3 а) Вертикальний поперечний переріз ламінованого зрізу з шарів точильного каменю Індіани, де показано припливи тривалістю два тижні, представлені 28 шарами припливів два рази в день [див. (B)] . 

(б) Гістограма товщини шарів, виміряна за зразком поперечного перерізу в (а) . «Перетин» на діаграмі є рівність припливів, коли відносне положення Місяця над Земним екватором щодо орбітальної площині Землі навколо Сонця.

Більш важливе питання полягає в тому, скільки часу буде потрібно для накопичення рослинного матеріалу. Відповідь грунтується на тому, чи було вугілля автохтонним або аллохтонным — питання занадто складне, щоб бути вирішеним в цій статті. Читачеві пропонується ознайомитися з чудовим, детальним креаціоністським дослідженням походження вугілля, опублікованим за останні десять років Ендрю Снеллингом (Andrew Snelling (2009, 557–568)). У своєму дослідженні він відстоює аллохтонную інтерпретацію вертикальних пнів, які часто виявляються вертикальними в пенсильванских вугільних пластах.

Критерієм № 11 є виявлення тонких коренів і корінців, які проникли в шаруваті відкладення. Деякі креаціоністи стверджували, що коріння стигмарії та їх придатки не проникають в щільний пісок, або намул (Snelling 2009, 562–565), хоча вони оточені такими відкладеннями. Стигмарія — назва роду, дане корінню гігантських дерев лікопод, таких як сигіллярія і лепідодендрон, які є всюдисущим компонентом пенсильванских вугільних пластів. Якщо коріння і корінці дійсно проникають крізь шари, це буде означати ріст після того, як відклалися нижчележачі відкладення. Уайз (Wise (2003, 377)) сумнівається, що коріння лікопод  могли «проникати в традиційні ґрунти» завдяки їхній «ризомній природі». Але точильний кар'єр у Південній Індіані (Hindostan Whetstone Quarry) дає докази того, що коріння лікопод так ростуть. І Клер і Томкінс (2016) повідомляють про докази цього для Скам'янілого гаю (Fossil Grove, Scotland), Шотландія. Згідно мал. 4, 5 і 6, вузькі придатки, які відходять від коріння, дійсно проникають через кілька шарів нижче коренів. Шари залишаються горизонтальними, незважаючи на проникнення. Довга горизонтальна западина у верхній частині кожного зразка була утворена коренем стигмарии, нижче якого тонкі, схожі на лямки корінці розходяться донизу. Передбачуваний ліс лікопод, можливо, виріс на відкладеннях, що покривають вершину кар'єра з його 10-метровими парними шарами, але стовбури дерев були змиті, залишивши тільки коріння і придатки стігмарії. Нижче, однак, зустрічаються вертикальні пні, мабуть, укорінені в тонкому шарі вугілля в основі і лежать нижче 10 м пластів.

Індостанські пласти точильного каменю (Hindostan Whetstone Quarry) також демонструють приклад критерію № 4 Клер і Томкинса, який полягає в чудовій збереження і швидкому осадженні без будь-яких ознак гниття або пошкодження при транспортуванні. Мал. 7 змальовує зовнішній відбиток кори на заявлених шарах приливного циклу, збережених у вигляді зліпка. Відбиток зроблений від стовбура або гілки лепидодендрона, які збереглись лежачими під кутом. Той факт, що він не лежав не горизонтально, а не вертикально, говорить про те, що він, швидше за все, зберігся на місці початкового росту, коли дерево/гілка впали в приливні відкладення, що вторглися на сушу. Збереженість також виняткова, що робить набагато менш імовірним, що лепідодендрон був перенесений на будь-яку відстань. Ця інтерпретація підтверджується 11-м критерієм Вайза: «автохтонні копалини скупчення повинні... 11-й доказ розкладання організму до поховання майже відсутні [на відміну від значного розкладання до поховання]» (Wise 2018, 251–252). Час, який знадобився цьому виключно збереженому викопному, щоб бути повністю покритим, могло становити дні або навіть кілька тижнів, саме більше, якщо дійсно шари являють собою дводенні приливні цикли. Аллохтонна інтерпретація плаваючого лісу буде означати, що гілка/стовбур на мал. 7 був добре захищений від будь-якого впливу хвиль, будучи транспортований, можливо, на сотні миль по дну плавучого лісу.

Малюнок 4 Придатки у коренях стигмарії видно як проникаючі відкладення при нисхідному рості. Срібний долар США використовується для масштабування.

Малюнок 5 Один корінь стигмарії видно в горизонтальному рості з придатками, проникаючими в осадові породи нисхідним ростом.

Малюнок 6 Придатки від кореня стигмарії, що пронизують ідеально горизонтальні приливні цикли.

Можна було б зробити висновок, що індостанские пласти точильного каменю (Hindostan Whetstone Beds), швидше за все, були відкладені або до Потопу, або після нього, якщо передбачувані цикли припливів і відливів є справжніми, але в моделі плавучого лісу ліс міг досягти свого останнього пристановища під час Потопу.

Пенсільванські вугільні пласти не мають нічого спільного з циклотемами, які описують повторювану послідовність різних літотипів між вугільними пластами, зазвичай переходячи від сланцю до вапняку, до пісковику та/або піску, до глини або глинистого каменю і назад до вугілля. Докладне креаціоністськое дослідження циклотем на Середньому Заході США див. в роботі Вудмораппа (Woodmorappe (1978)). Інше, більш обмежене дослідження циклотем знайдено в книзі Коффіна (Coffin (2005, 99–101)), в якій він пояснює дводенні припливи як основну причину циклотем під час повені, а не підйом і падіння рівня моря, як зазвичай вчать. Цю концепцію він запозичив у Джорджа Маккріді Прайса (George McCready Price). Фактичні приливні цикли в пенсильванських породах значною мірою не досліджувалися креаціоністами, хоча креаціоніст Уолтер Р. Пітерс (Walter G. Peters (1971)) обговорював заявлені циклічні чорні сланці Пенсільванії в Іллінойсі, предмет його магістерської дисертації. Його відкриття можливих циклічних патернів в шарах можна інтерпретувати як припливні цикли. В інший магістерської дисертації кілька років потому повідомлялося про відкриття дводобових припливних циклів в одній і тій ж формації (Kuecher 1983). Приливні цикли, дуже схожі на індостанські пласти точильного каменю, зустрічаються і в інших місцях, наприклад в бразильській формації Південної Індіани (Mastalerz et al. 1999) і по всьому Східному внутрішнього вугільному басейну Сполучених Штатів (Archer, Kuecher, and Kvale 1995; Greb and Archer 1995). Ці дослідження закликають креаціоністів переглянути інші заявлені місця приливно-відпливних циклів, щоб визначити, чи дійсно вони відповідають індостанським пластам або навіть можуть бути дійсними приливними циклами.

Малюнок 7 Зліпок гілки лепідодендрона або стовбура дерева, нахиленого під кутом 18° над горизонтом з індостанського точильного кар'єра, формація Менсфілд, Пенсільванія (Hindostan Whetstone QuarryMansfield FormationPennsylvanian), штат Індіана

У креаціоністських періодичних виданнях відсутня яке-небудь значиме обговорення пенсильванських припливних циклів. База даних літератури з креаціонізму-еволюції (CELD; Creation-Evolution Literature Database), найбільш повна бібліографічна база даних по креаціоністським дослідженнями, не має матеріалів по приливних циклах. Приливні цикли можуть запропонувати широке поле досліджень, привабливе для тих креаціоністів, які добре розбираються в седиментології, а також в астрономії. Перша публікація про приливних циклах Індостану включала астронома з індіанського університету Холліса Р. Джонсона (Hollis R. Johnson (Kvale, Archer, and Johnson 1989)), були й інші публікації, в яких Джонсон зробив свій внесок (Archer, Kvale, and Johnson 1991; Kvale et al. 1995). Астрономи-креаціоністи можуть бути запрошені до співпраці з геологами-креаціоністами щоб правильно розшифрувати можливі пенсильванські приливні цикли.

Два додаткових критерії, добутих з декількох локацій

Критерій № 12 може бути позначений як порівняння повних і неповних рослинних екосистем. Повна екосистема з великою різноманітністю набагато перевершує неповну для визначення автохтонності. Критерій № 12 добре підтверджується 2-м критерієм Вайза, сформульовані наступним чином:

«Автохтонні викопні популяції повинні... 2. включати дуже велику невідповідність вищих таксонів [проти монотаксичних]» (Wise 2018, 251). Численні викопні лісові ділянки володіють таким багатством різновидів флори, що вони вважаються викопними лісами типу «Помпеї» («Pompeii-type»). Найбільш відомий приклад — помпейських флора пермі з Внутрішньої Монголії (Wang et al. 2012). Нижче наводиться лише короткий виклад його широкого розмаїття флори: деревоподібні папороті, трав'янисті папороті, лікопсиди, сфенопсиди, ноегератіалії (noeggerathialies) невідомого роду, саговники і найбільш поширені палеозойські хвойні, кордіати, в достатку. Всі вони були збережені в тому, що інтерпретується як осад «падаючого попелу», що, мабуть, виключає його транспортування. Навіть якщо б падаючий з повітря вулканічний попіл потрапив у води Потопу, катастрофічне рух води не дозволило б значній частині попелу зберегти життя рослин, коли він спускався б через товщу води. Якщо б попіл осідав на суші у вигляді суспензії, як у відкладах гори Сент-Хеленс, він розніс би земну флору далеко і широко і залишив би слід у вигляді шаруватих або поперечних відкладень. Кажуть, що попіл упав на «торф'яне» родовище. Однак монгольська інтерпретація падаючого попелу — це всього лише інтерпретація і потребує незалежної перевірки. Уайз (2018, 254) влучно визнає виклик креаціонізму, якщо це твердження буде підтримано додатковими дослідженнями: «Систематичне вивчення претензій на скам'янілі ліси in situ, безумовно, буде включати деякі проблеми для креаціоністів (наприклад, претензії на падаючий попіл in situ,... "припливні" ритми)...».

Інше торф'яне родовище, пов'язане з палеозойским родовищем типу Помпей, виявлено в підземній вугільній шахті площею 1 000 га в Іллінойсі, пов'язаної з вугільним пластом Херрин (Herrin) (№6) (DiMichele et al. 2007, Johnson 2007). Ліс описаний як «вражаючий»; термін, рідко використовуваний в геологічній літературі, він раптово потонув ймовірно на місці, було висунуто припущення, що основний рух розлому опустив прибережну трясовину нижче рівня моря. Ця шахта і сусідні шахти зберегли пенсильванську флору, оточену передбачуваними припливними циклами. Відклади мають морське походження і, отже, можуть бути репрезентативними для припливних циклів, які зустрічаються в довколишніх вугільних шахтах (Falcon-Lang et al. 2009). Флора багата «в загальній складності 50 морфотаксонами», «представляють ~ 28 цілих таксонів рослин і п'ять основних груп» (DiMichele et al., 2007, 417). Переважають деревоподібні папороті і лікопсиди — типові для пенсильванских вугільних родовищ. Багатство цієї пенсильванської флори контрастує з більшістю з 67 ділянок, проаналізованих DiMichele and Falcon-Lang (2011), які вважаються монотаксичними. Монотаксична природа кам'яновугільного скам'янілого лісу наполегливо вказується Уайзом (2018), що вона є аллохтонною.

Більшість креаціоністів припускають, що вирвані з коренем дерева сформували сьогодні основні вугільні пласти. Дві основні конкуруючі креаціоністські теорії пояснюють сьогоднішні вугільні пласти:

1) Модель плаваючих лісів до Потопу, також звана деякими моделлю плаваючих матів (Austin 1979; Austin and Sanders 2018; Sanders and Austin, 2018; Scheven, 1981; Wise, 2003, 2018) і

2) модель плаваючих колод (Clarey 2015; Clarey and Tompkins, 2016; Oard 2014a, 2014b). Сучасна креаціоністська версія моделі плаваючого лісу виникла з гіпотези плаваючого лісу Йоахіма Шевена (Joachim Scheven 1981, 1996), а модель плаваючих колод виникла з досліджень плаваючих матів, утворених вирваними з корінням деревами, що плавають на озері Спірит в Сент-Хеленс (Austin 1991; Coffin 1987). Ці дві різні моделі нещодавно були об'єднані в одну модель (Austin and Sanders 2018; Sanders and Austin 2018), але для цього дослідження слід провести різницю між ними. Clarey (2015) поставив питання: «чи може плавучий до-потопный ліс утримати і утримувати достатню кількість прісної води, щоб залишитись життєздатним у світлі потенційного вторгнення соленої води в ліс?» Крім того, Clarey and Tompkins (2016) заперечують проти концепції дерев-лікопод з дещо порожнистими гілками і стовбурами, здатних рости вертикально в до-потопных морях або як плаваюча рослинність у відкритому океані. Вони роблять висновок: «Ми наполегливо рекомендуємо креаціоністській спільноті відмовитися від гіпотези плавучого лісу» (Clarey and Tompkins, 2016, 110). Креаціоністи ще не проаналізували вугільні шахти Іллінойсу, щоб визначити, чи є їх вугільні пласти аллохтонными або автохтонними або, можливо, являють собою і аллохтонність, і автохтонність.

Критерій № 13 є одним з найбільш цінних для майбутніх креаціоністських досліджень. Це математичний підхід для опису великих відстаней між вертикальними викопними деревами, який використовує сучасні ліси в якості аналогу. Цей критерій аналогічний, але не ідентичний критерію 1b, який пов'язаний з невипадковою відстанню між вертикальними стовбурами дерев. Одним з критеріїв автохтонності є знаходження досить широко розташованих вертикальних пнів, приблизно відповідних відстані між живими деревами в сучасних лісах (Clarey and Tomkins 2016). Це контрастує з виявленням дерев, зібраних до купи з поламаними гілками, які є головним доказом аллохтонії. Найкращим сучасним прикладом цього є купа зламаних дерев і зрізаних пнів на дні озера Спірит, гора Сент-Хеленс, США (Coffin 1983, 1987). Якщо наявність купи дерев є доказом аллохтонії, доказом автохтонії є велика відстань між вертикальними скам'янілими пнями, мабуть, з корінням, що йдуть в одну і ту ж стратиграфічну площину (Clarey and Tomkins 2016; Johns 2017).

Критерій № 13 виходить за рамки попередніх креаціоністських досліджень, визначаючи математично відстань між вертикальними викопними деревами. Відстані між деревами і їх розташування мають вирішальне значення для точної кількісної оцінки, щоб правильно порівняти їх з сучасними деревами в лісах. Часто відстань між викопними лісами визначається кількісно як маса на гектар після вимірювання діаметра викопних дерев і відстані між деревами. При близькому збігу з сучасним лісом викопний ліс міг бути автохтонним. Палеонтологічний літопис має багато прикладів, які демонструють цю потенційну відстань, що свідчить про автохтонність, яка зустрічається по всьому світу (Artabe et al. 2007; Ash and Creber 1992; Batten 2002; Brea, Artabe, and Spalleti 2008; Brea et al. 2015; Császár et al. 2009; Cúneo et al. 2003; Davies-Vollum et al. 2011; DiMichele, Eble, and Chaney 1996; DiMichele et al. 2007; DiMichele and Falcon-Lang 2011; DiMichele, Lucas, and Krainer 2012; Falcon-Lang, 2004a; Falcon-Lang 2006; Gastaldo, StevanovicWalls, and Ware 2004; Greenwood and Bassinger, 1993; Gulbranson et al. 2012; Hinz et al. 2010; McKnight et al. 1990; Miller et al. 2016; Opluštil et al. 2009a, 2009b, 2014; Pfefferkorn, Archer, and Zodrow 2001; Rinehart et al. 2015; Rößler et al. 2012; Stein et al. 2012; Thorn 2005; Varela et al. 2016; Williams 2002; Williams et al. 2003a, 2003b, 2008, 2009; Wang et al. 2012). Вченим-креаціоністам необхідно розглянути ці дослідження з погляду палеоекології, щоб визначити, чи мають претензії на автохтонність яку-небудь обґрунтованість. Усі ці дослідження були опубліковані після того, як креаціоністи завершили оригінальну наукову роботу по скам'янілих лісах Йеллоустоуну, які також демонструють великі відстані. Жодне з цих досліджень не повідомляє про купи зламаних дерев, пнів та гілок, які можна знайти на горі Сент-Хеленс.

Математичний підхід до визначення викопних лісів

Малюнок 8 Скам'янілий ліс користосперма, рудник Ле-Эльча (Corystosperm Fossil ForestLe Elcha Mine), верхній тріас, формація Ріо-Бланко, провінція Мендоса, Аргентина.

Двома прикладами математичного вивчення інтервалів є викопний користоспермний ліс (corystosperm fossil forest) верхнього тріасу формації Ріо-Бланко, провінція Мендоса, Аргентина, і суіхентський скам'янілий ліс (Suihent Petrified Forest), верхня юра, Монголія. Аргентинський користоспермний скам'янілий ліс являє собою вымерлу групу насінних папоротей з деревної віссю до 70 см в діаметрі (Artabe et al. 2007). Цей ліс був знайдений в шахті Ла-Эльча у формації Ріо-Бланка (тріас) і складається з двох основних груп вертикальних викопних стовбурів, розділених приблизно 100 м (див. 8). Кожна велика група дерев була розділена на невеликі насадження, які включають групи старих зрілих дерев в одних клумбах і молодих дерев в інших. Найбільш унікальним аспектом цього скам'янілого лісу є те, що він є моноспецифічним, тобто, в ньому є тільки користосперми, що виходять на одну площину залягання понад 600 м завдовжки. Вже одне це наводить на думку про автохтонність. Перший і, можливо, найголовніший з семи критеріїв, викладених Clarey and Tomkins (2016, 112), говорить: «Знаходження декількох дерев одного виду, розташованих в одному і тому ж горизонтальному положенні, майже рівновіддалених у всіх напрямках...». Аргентинський користоспермний ліс, мабуть, дивовижно добре відповідає цьому критерію, особливо якщо звернути увагу на відстань між деревами в субкластерах (див. 8). Два найбільших сплющених кола охоплюють [не включають] групу пнів із середнім індексом найближчих сусідів 2,58 і 3,71 м відповідно, коли відстань вимірюється в кожній групі.

Щільність цього користоспермного лісу складає тоді 726,74 дерев на гектар, якщо розглядати ліс, включаючи відстань між підкластерами, але щільність підкластерів в середньому становить 1 503,75 дерев на гектар, що відповідає средньоширотним змішаним лісам південної півкулі. Можливість автохтонності в цьому лісі основана не тільки на тому, що він є моноспецифічним видом, але і на кількісних даних. Звичайно, більшість «скам'янілих лісів» вважалися автохтонними на основі неякісних даних. Креаціоністи повинні остерігатися будь-яких визначень, заснованих на кількісних, виміряних даних, отриманих з тривимірного представлення «лісу». На жаль, викопні ліси, такі як в Йеллоустонському національному парку в Джоггінсі, Нова Шотландія, можуть бути виміряні тільки в двох вимірах, а не в трьох, тому що їх кращі експозиції знаходяться на схилах скель. Щільність найкраще можна визначити по викопних лісах у трьох вимірах, як на руднику Ла-Эльча в Аргентині, так і в Суйхенте в Монголії.

12 критеріїв Курта Вайза (Kurt Wise (2018)) не містять математичної кількісної оцінки Скам'янілого гаю Глазго, але, можливо, це не потрібно для того, щоб вирішити питання про автохтонність порівняно з аллохтонією. В інших випадках, таких як рудник Ла-Эльча «скам'янілий ліс» в Аргентині, важлива кількісна оцінка. Навіть коли кількісна оцінка передбачає можливу автохтонність, дані не можуть довести, росли дерева спочатку там, де вони знайдені, або вони були перенесені, як частина допотопного плавучого лісу. Згідно Уайзу (2018), другий і третій критерії класифікують ліс як аллохтонний, якщо він «монотаксичний». Рудничний ліс Ла-Эльча повністю монотаксичний і складається з одного таксону користосперму. Тільки на цій підставі він повинен бути аллохтонним, але гіпотеза плавучого лісу робить його спочатку автохтонним до того, як він був перенесений водами Потопу на своє нинішнє місце як одиниця, а не як окремі дерева. Це ставить нас перед протиріччям, для якого нинішні креаціоністські критерії недостатньо конкретні, щоб вирішити.

Принципова схема суйхентського скам'янілого лісу, знайденого у верхньоюрських відкладах Монголії, наведена на мал. 9, змінено Keller and Hendrix (1997). Планарний вигляд показує 72 пня, вертикальні, зі середньою відстанню 10-40 м, що вказує на правильну відстань між ними у відкритому саванном лісі. Ще 49 лежачих колод (не показано) перемішані по усьому лісі вертикальних дерев. Шістдесят вісім відсотків колод в Суйхенте – це вертикальні пні (Keller and Hendrix 1997, 285). Лежачі колоди, які можна виміряти, показують переважну орієнтацію з північного-заходу на південний-схід на південь, що може вказувати на перенос. Тільки чотири з 72 вертикальних пнів мають коріння, відкриті достатньо, щоб розглядати їх як ті, що проникають вглиб, таким чином встановлюючи ці чотири як In situ. Згідно Fritz and Harrison (1985), якщо від 10 до 15% від загальної кількості колод знаходяться у вертикальному положенні, то висока ймовірність того, що, принаймні, деякі з них знаходяться на місці, ґрунтуючись на аналізі вертикальних і лежачих дерев на горі Сент-Хеленс. Дерева, можливо, були поховані у вулканічному пірокластичному потоці, в той час як дерева Йєллоустону і гори Сент-Хеленс були поховані в осаджених водою відкладеннях, що містять велику кількість осаду вулканічного виверження. Як аргентинські, так і монгольські викопні ліси є прекрасними прикладами критерію № 13. З них аргентинський ліс є більш спірним для креаціоністів, тому що його можна інтерпретувати як аллохтонний через його моноспецифічність, або як автохтонний через належну відстань, яка зберігається при транспортуванні en toto як допотопний плавучий ліс.

Малюнок 9 Суйхентський скам'янілий ліс, верхня юра, Південно-Східна Монголія.

Автохтонія в третинних бурих вугільних пластах

Над пенсільванськими вугільними пластами стратиграфічно розташовані мезозойські вугільні шари, особливо в західній частині Сполучених Штатів, а ще вище в геологічній колоні знаходяться кайнозойські бурі вугільні пласти північних Великих рівнин Сполучених Штатів і відкритих шахт, розкиданих по Північній і Східній Європі. Модель плаваючого мату сьогодні бачиться сумнівною через відкриття гігантських вугільних покладів за межами кам'яновугільних відкладень. Міоценові родовища бурого вугілля або лігніту Східної Німеччини та Західної Польщі є проблематичними. У відкритій буровугільній копальні поблизу міста Гросс-Рашен в Німеччині збереглися свідчення існування двох викопних лісів, розташованих один над другим, які пізніше були віднесені до міоценових осадових одиниць (див. 10 адаптовано з Stutzer, 1940, 15). Дерева розташовані на відстані один від одного, як в сучасному змішаному лісі з покритонасінними і хвойними рослинами, що відповідає критерію 1b. Навіть розподіл за розмірами відповідає сучасним лісах, у яких великі зрілі дерева чергуються з дуже молодими деревами. Перший критерій Clarey and Tomkins виявляється одним з найбільш важливих для визначення автохтонності викопних лісів, але він не є єдино значущим.

Малюнок 10 Два бурих пласта (нижній і верхній) з декількома вертикальними пнями більше 3,0 м в діаметрі і з кількістю дерев близько 1000. Розташування - шахта в Німеччині (Stutzer 1940, 150).

Можливим поясненням третинних буровугільних пластів Європи є використання гіпотези плаваючого мату. Але гіпотеза плаваючого мату не може пояснити, звідки могли виникнути плаваючі мати третинного вугілля, що складаються в основному з покритонасінних рослин і сучасних голонасінних рослин. Два основних типи плавучих матів, кам'яновугільний і миоценовий, несумісні, якщо обидва вони плавали одночасно в делювіальних водах. Чому всі без винятку кайнозойські бурі або м'які вугілля завжди стратиграфічно набагато вище палеозойського твердого вугілля, особливо якщо обидва плавучих мати виникли одночасно? Чому плавучі мати, що складаються з повністю вимерлих палеозойських рослин в одному і сучасних рослин, дещо типових для сучасних лісів в іншому, ніколи не змішувалися, якщо вони плавали в один і той же час? Можна було б стверджувати, що плаваючі мати в якийсь момент зіткнулися б і навіть перемішалися. Schönknecht (1997) підрахував, що до Потопу бурі пласти представляли собою рослинність, яка покривала б 40% сучасної поверхні Землі, грунтуючись на поклади бурого вугілля, які займають сьогодні 60×106 км2 поверхні Землі. Він прийшов до висновку, що багато з третинних бурих пластів могли утворитися в результаті невеликих після-Потопных катастроф. Відкриття вертикальних викопних дерев у зв'язку з вугільними пластами представляє проблеми для пояснення, як до-Потопні, так і після-Потопні. Знову ж таки, потрібно набагато більше креаціоністських досліджень.

Відкритий рудник Гросс-Рашен в Німеччині пропонує новий поворот у відношенні критерію № 1, який стосується «знаходження декількох дерев одного виду, розташованих в положенні росту в одній і тій же горизонтальній площині...» (Clarey and Tomkins 2016, курсив додано). Німецька відкрита шахта однозначно має два рівня викопних лісів, один з яких накладається безпосередньо на інший. Вже одна ця обставина заслуговує того, щоб запропонувати новий критерій, який є модифікацією критерію № 1. Критерій № 14, модифікований в порівнянні з критерієм 1, свідчить: «Знаходження як хвойних, так і покритонасінних рослин майже на рівній відстані в усіх напрямках від вертикальних стовбурів, розташованих на двох або більше рівнях торфу, лігніту і вугілля». Прихильникам гіпотези плаваючих колод або плаваючого лісу буде дуже важко пояснити, як два мати з дуже великими деревами, деякі з яких мають кількість кілець близько 1000, були накладені на двох рівнях, можливо, під час Потопу. Однак проблема, представлена тут як гіпотезою плаваючих лісів, так і гіпотезою плаваючих колод, швидко вирішується, якщо міоценові «ліси» в Гросс-Рашен оголошуються постдилювійними.

Висновки, почерпнуті з гори Сент-Геленс

Виверження вулкана Сент-Хеленс 19 травня 1980 року створило ідеальну лабораторію для вивчення викопних дерев та встановлення двох додаткових критеріїв автохтонності порівняно з аллохтонією. Найбільш очевидні й переконливі докази існування аллохтонії були виявлені на дні озера Спірит, великого озера, яке пережило вулканічний вибух. Креаціоніст Гарольд Коффін (Harold Coffin) вивчив десятки вертикальних пнів, плаваючих вертикально в озері через кілька місяців після виверження і осілих вертикально на дно озера (Coffin 1983). Його історична доповідь була опублікована в журналі Geology. Він використовував гідролокатор бокового огляду, щоб ідентифікувати вертикальні пні, які багато разів значно виступали вгору з дна озера. Всі вони були явно аллохтонними.

Дослідження, яке майже повністю нехтують креаціоністи, було опубліковане через кілька років Karowe and Jefferson (1987). Воно пропонує ще два важливі критерії для відмінності аллохтонних вертикальних пнів від тих, які були автохтонними. Критерій № 15 — це те, що можна назвати «нерівномірністю відкладень». Укорінені на місці пні оголошуються in situ, якщо осад у зоні вкорінення і нижче неї набагато більш дрібнозернистий, ніж осад, навколо них, який часто містить валуни і каміння. Цей критерій стає особливо важливим, якщо він використовується в поєднанні з довжиною коренів в осадах після виверження, описаних наступним чином: «Вертикальні пні, що містять корені, які проникли в більш дрібнозернисту матрицю нижче вулканічно-уламкового осаду, в якому вони були поховані, вважалися in situ, тоді як горизонтальні колоди або вертикальні пні, несучі відокремлені коріння, вважалися транспортованими» (Karowe and Jefferson, 1987, 191–192).

Критерій № 16 виводиться з порівняння висоти пня з шириною в осадах після виверження. Автори стверджують: «Було відзначено кілька випадків, коли дерева явно переносилися у вертикальному положенні. Ті, що були помічені [в Норт-форк-Таттл-Рівер, Вашингтон (North Fork Tuttle River, Washington)], досягали двох метрів у висоту і мали широкі кореневі мати, близько 1,5 м у поперечнику... Кореневі системи часто включали великі валуни і були укладені в матрицю селевих потоків» (Karowe and Jefferson 1987, 197). Згідно з критерієм № 16, розміри висоти/ширини пнів є критичними. Пні, які мають багато метрів висоти і тільки метр або близько того діаметру основи пня, швидше за все, будуть автохтонними. Аллохтонність була оцінена там, де пні були важкими знизу, стабілізованими у вертикальному положенні широкими кореневими системами, які були ширші, ніж висота пня, або валунами, захопленими в кореневій масі. Інша ситуація аллохтонії виникає, коли цілі групи пнів були «перенесені на значні відстані» через селевий потік. Одна селева матриця в середині струмка Сміт (Smith Creek), мабуть, має дюжину або близько того вертикальних пнів на своїй поверхні. «Острів» в центрі струмка був оцінений в 10 м Х 20 м, і було висунуто припущення, що він був перенесений як єдине ціле з більш високого схилу. Це відкриття може запропонувати креаціоністам нову інтерпретацію перенесення груп дерев як окремих одиниць у вулканічних селевих відкладах, таких як в Йеллоустоуні. Це особливо допомогло б підтримати гіпотезу плавучого лісу. Слід мати на увазі, що дослідження Karowe and Jefferson були зосереджені виключно на селевих відкладах, викликаних вулканічними виверженнями на горі Сент-Хеленс та в Йеллоустоуні і може не бути застосований до невулканічних умов.

Минуле і майбутнє креаціоністських палеоботанічних досліджень

Одним з головних стимулів для заснування сучасного креаціоністського руху було обговорення викопних лісів у той же час, коли вперше був використаний радіовуглецевий метод датування. Дискусії проходили в кінці 1940-х років на щорічних зборах американської наукової асоціації (АСК), євангельської організації, що складається виключно з учених, які хотіли узгодити різні галузі науки з біблійним оповіданням. Лідером атаки на праці та ідеї Джорджа Маккріді Прайса (George McCready Price), найбільш відомого захисника геології Потопу, був випускник Уитонского коледжу (Wheaton College) Дж. Лоренс Кульп (J. Laurence Kulp) (Пізніше Кульп заснував лабораторію радіовуглецевого датування в Колумбійському університеті в 1951 році.) Нападки Кульпа були як усними, так і письмовими, які були узагальнені в журналі товариства у 1950 році в статті під назвою «Геологія Потопу». Один з його головних аргументів проти короткої хронології Прайса був такий: «В Єллоустонському парку є стратиграфічний розріз 2 000 футів, який показує 18 послідовних скам'янілих лісів. Кожен ліс виростав до зрілості, перш ніж його знищував потік лави. Лава повинна була перетворитися в грунт перш, ніж виросте наступний ліс. Далі, це лише невелика частина стратиграфічної колонки в цій області. Геології повеней було б найважче пояснити ці факти» (Kulp 1950, 11).

Одним з членів A. S. A. в ті дні був Генрі Морріс, який гаряче намагався повернути геологію Потопу у свою повістку дня, незважаючи на нападки на неї з боку Кульпа. Пізніше, в 1950-х роках, до роботи Морріса приєдналися Джон Уїткомб та інші. Кульмінацією цієї роботи стала публікація книги «Потоп Буття» (Уїткомб і Морріс, 1961), яка спростовує аргументи Кульпа і асоціації A. S. A. і відстоює багато аргументів Прайса. У цій роботі Морріс провів значне обговорення скам'янілих лісів Йєллоустон, повністю процитувавши згаданий вище уривок з Кульпа 1950 року (Уїткомб і Морріс 1961, 418-421). Морріс навіть опублікував схему круч в Specimen Ridge, показавши 18 рівнів, згаданих Кульпом. Уїткомб і Морріс прийняли той факт, що сьогодні в цій місцевості є 18 похованих «лісів» один на одному. Поза сумнівом, увагу Морріса до цих скам'янілих лісів привернув інтерес креаціоністів в декількох академічних інститутах, що призвело до великих досліджень та численних публікацій у світських журналах, що захищають креаціоністську інтерпретацію скам'янілих лісів Йеллоустоуну. Це не було повторено ніякими креационістськими дослідженнями і подальшими публікаціями по скам'янілих лісах з 1980-х років, окрім як по палеозойских «лісах» лікопод. Можна зробити висновок, що саме дебати про походження йеллоустонских скам'янілих лісів дали поштовх до створення А. С. А. конференції в кінці 1940-х років і вилилися в 1961 році в публікацію книги «Потоп Буття». Останнім хвилеподібним ефектом цього раннього обговорення була польова робота, виконана численними людьми в йеллоустонских скам'янілих лісах.

Пропозиція цієї статті полягає в тому, що креаціоністи повинні об'єднати багатьох учених, особливо тих, хто навчений ботаніки та пов'язаних з нею галузей, для здійснення спільних дослідницьких проектів по скам'янілих лісах, порівняних з вичерпними дослідженнями скам'янілих лісів Йєллоустону, проведеними в 1970-х і 1980-х рр. З тих пір був опублікований цілий потік досліджень світських геологів, які стверджують про численні відкриття передбачуваних скам'янілих лісів по всьому світу. До цього дослідження додається вичерпна бібліографія, щоб полегшити подальші зусилля креаціоністів з визначення того, які вертикальні дерева знаходяться in situ, а які транспортуються.

Висновок

У загальній складності 16 критеріїв, включаючи два додаткових, запропонованих у дослідженні Karowe and Jefferson (1987), були встановлені для використання креаціоністами при визначенні можливості автохтонії в скам'янілих лісах нижче плейстоцену. Два або більше критерії необхідні в поєднанні один з одним, щоб запропонувати автохтонність для кожного передбачуваного скам'янілого лісу. В даний час двома скам'янілими лісами з найбільшою ймовірністю автохтонності є Джунггарский скам'янілий ліс Західного Китаю у верхній частині Юрського періоду і Індостанський точильний кар'єр зі свідоцтвами росту коренів і кореневищ лікопсиду в нижній Пенсільванії Південної Індіани. Ці два скам'янілих ліси означають або кінець Потопу, або його початок, якщо майбутні дослідження підтвердять, що ліси знаходяться in situ. Це дослідження є першим з креаціоністського погляду, яке об'єднує аналіз передбачуваних припливних циклів з можливими пенсільванськими скам'янілими лісами Середнього Заходу Сполучених Штатів. Воно також першим використало палеопотоки у можливому лісі Західного Китаю (Джунггар), щоб відрізнити автохтонію від аллохтонії. Математична строгість, заснована на польових вимірах, має вирішальне значення для оцінки потенціалу деяких скам'янілих лісів, де такі дані є.


Автор: Warren H. Johns

Дата публікації: 7 серпня 2019 року

Джерело: Answers In Genesis


Переклад: Недоступ А.

Редактор: Бабицький О.


Список літератури: 

Archer, A.W., and E.P. Kvale. 1989. “Seasonal and Yearly Cycles Within Tidally Laminated Sediments: An Example from the Pennsylvanian of Indian, U.S.A. In Geology of the Lower Pennsylvanian in Kentucky, Indiana, and Illinois, edited by J.C. Cobb, Illinois Basin Studies 1: 45–56. [Bloomington, Indiana]: Illinois Basin Consortium.


Archer, Allen W., Gerald J. Kuecher, and Erik P. Kvale. 1995. “The Role of Tidal-Velocity Asymmetries in the Deposition of Silty Tidal Rhythmites (Carboniferous, Eastern Interior Coal Basin, U.S.A.).” Journal of Sedimentary Research 65, no.2a (April): 408–416.


Artabe, Analía E., Luis A. Spalletti, Mariana Brea, Ari Iglesias, Eduardo M. Morel, and Daniel G. Ganuza. 2007. “Structure of a Corystosperm Fossil Forest from the Late Triassic of Argentina.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 243, no.3–4 (January 22): 451–470.


Ash, Sidney R., and Geoffrey T. Creber. 1992. “Paleoclimatic Interpretation of the Wood Structures of the Trees in the Chinle Formation (Upper Triassic), Petrified Forest National Park, Arizona, USA.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 96, no.3–4 (October 27): 299–317.


Austin, Steven A. 1979. “Depositional Environment of the Kentucky No. 12 Coal Bed (Middle Pennsylvanian) of Western Kentucky, with Special Reference to the Origin of Coal Lithotypes. Ph.D. thesis, Pennsylvania State University. State College: Pennsylvania.


Austin, Steven A. 1986. “Mount St. Helens and Catastrophism.” In Proceedings of the First International Conference on Creationism, vol. 1, 3–9. Pittsburgh, Pennsylvania: Creation Science Fellowship.


Austin, S.A. 1991. Floating logs and log deposits of Spirit Lake, Mount St. Helens Volcano National Monument, Washington. Geological Society of America Abstracts with Program 23, no.5: 85.


Austin, Steve. 2010. “Why is Mount St. Helens Important to the Origins Controversy?” In New Answers Book 3, edited by Ken Ham, 253–262. Green Forest, Arkansas: Master Books.


Austin, Steven A., and Roger W. Sanders. 2018. “Historical Survey of the Floating Mat Model for the Origin of Carboniferous Coal Beds.” In Proceedings of the Eighth International Conference on Creationism, edited by J.H. Whitmore, 277–286. Pittsburgh, Pennsylvania: Creation Science Fellowship.


Batten, David J. 2002. “Palaeoenvironmental Setting of the Purbeck Limestone Group of Dorset, Southern England.” In: Life and Environments in Purbeck Times, edited by Andrew R. Milner and David J. Batten, Special Papers in Paleontology 68: 13–20.


Bergman, Jerry. 2018. “Darwin Skeptics: A Select List of Science Academics, Scientists, and Scholars Who are Skeptical of Darwinism.” https://www.rae.org/essay-links/darwinskeptics/.


Berthault, Guy. 1994. “Experiments in Stratification.” In Proceedings of the Third International Conference on Creationism, edited by R.E. Walsh, 103–110. Pittsburgh, Pennsylvania: Creation Science Fellowship.


Brand, Leonard, and Arthur Chadwick. 2016. Faith, Reason, and Earth History: A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. 3rd ed. Berrien Springs, Michigan: Andrews University Press.


Brand, Leonard. 2018. “An Explanation for the “Yellowstone Fossil Forests.” Origins (Geoscience Research Institute) 65: 75–80.


Brea, Mariana, Analía E. Artabe, Juan R. Franzese, Alejandro F. Zucol, Luis A. Spalleti, Eduardo M. Morel, Gonzalo D. Veiga, and Daniel


G. Ganuza. 2015. “Reconstruction of a Fossil Forest Reveals Details of the Palaeoecology, Palaeoenvironments and Climatic Conditions in the Late Oligocene of South America. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418 (15 January): 19–42.


Césari, S.N., P. Busquets, F. Colombo Piñol, I. Méndez Bedia, and C.O. Limarino. 2010. “Nurse Logs: An Ecological Strategy in a Late Paleozoic Forest from the Southern Andean Region.” Geology 38, no.4 (April): 295–298.


Chadwick, Arthur, and Tetsuya Yamamoto. 1984. “A Paleoecological Analysis of the Petrified Trees in the Specimen Creek Area of Yellowstone National Park, Montana, U.S.A.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 45, no.1 (February): 39–48.


Clarey, Timothy L. 2015. “Examining the Floating Forest Hypothesis: A Geological Perspective.” Journal of Creation 29, no.3 (December): 50–55.


Clarey, Timothy L., and Jeffrey P. Tomkins. 2016. “An Investigation into an In Situ Lycopod Forest Site and Structural Anatomy Invalidates the Floating-Forest Hypothesis.” Creation Research Society Quarterly 53, no.2 (Fall): 110–122.


Coffin, Harold G. 1971. “Vertical Flotation of Horsetails (Equisetum): Geological Implications.” Geological Society of America Bulletin 82, no.7 (July): 2019–2022.


Coffin, Harold G. 1976. “Orientation of Trees in “Yellowstone Petrified Forests.” Journal of Paleontology 50, no.3: 539–543.


Coffin, Harold G. 1983. “Erect Floating Stumps in Spirit Lake, Washington.” Geology 11, no.5 (May): 298–299.


Coffin, Harold G. 1987. “Sonar and Scuba Survey of a Submerged Allochthonous “Forest” in Spirit Lake, Washington.” Palaios 2, no.2: 179–180.


Coffin, Harold G. 1997. “The Yellowstone Petrified ‘Forests’.” Origins 24, no.1: 2–44.


Coffin, Harold G. 2005. “Research on the Yellowstone Petrified Forests.” In Origin by Design, rev. edition, edited by Harold G. Coffin, Robert H. Brown, and L. James Gibson, 230–249. Hagerstown, Maryland: Review and Herald.


Császár, Géza, Miklos Kazmer, Erdei Boglarka, and Imre Magyar. 2009. “A Possible Late Miocene Fossil Forest PaleoPark in Hungary.” Carnets de Geologie/Notebooks on Geology, 121–133. http://doc.rero.ch/record/208914.


Cúneo, N. Rubén, Edith L. Taylor, Thomas N. Taylor, and Michael Krings. 2003. “In situ Fossil Forest from the Upper Fremouw Formation (Triassic) of Antarctica: Paleoenvironmental Setting and Paleoclimate Analysis.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 197, no. 3–4 (September 1): 239–261.


Daugherty, Lyman H. 1963. “Triassic Roots from the Petrified Forest National Park.” American Journal of Botany 50, no.8 (September): 802–805.


Davies-Vollum, Katherine Sian, Lisa Diane Boucher, Patrick Hudson, and Andrzej Yael Proskurowski. 2011. “A Late Cretaceous Coniferous Woodland from the San Juan Basin, New Mexico.” Palaios 26, no.1–2 (January–February): 89–98.


DiMichele, William A., Cortland F. Eble, and Dan S. Chaney. 1996. “A Drowned Lycopsid Forest Above the Mahoning Coal (Conemaugh Group, Upper Pennsylvanian) in Eastern Ohio, U.S.A.” International Journal of Coal Geology 31 (no.1–4): 249–276.


DiMichele, William A., Howard J. Falcon-Lang, W. John Nelson, Scott D. Elrick, and Philip R. Ames. 2007. “Ecological Gradients Within a Pennsylvanian Mire Forest.” Geology 35, no.5 (May): 415–418.


DiMichele, William A., and Howard J. Falcon-Lang. 2011. “Pennsylvanian “Fossil Forests” in Growth Position (T0 Assemblages): Origin, Taphonomic Bias and Palaeoecological Insights.” Journal of the Geological Society, London 168, no.2 (February): 585–605. https://pdfs.semanticscholar.org/1687/99e58f3023086aeed302c6e9cda232b6d340.pdf.


DiMichele, William A., Spencer G. Lucas, and Karl Krainer. 2012. “Vertebrate Trackways Among a Stand of Supai White Plants on an Early Permian Floodplain, New Mexico.” Journal of Paleontology 86, no.4 (July): 584–594.


Falcon-Lang, Howard J. 2006. “Latest Mid-Pennsylvanian Tree-Fern Forests in Retrograding Coastal Plain Deposits, Sydney Mines Formation, Nova Scotia, Canada.” Journal of the Geological Society, London 163, no.1: 81–93.


Falcon-Lang, Howard J., William A. DiMichele, Scott Elrick, and W. John Nelson. 2009. “Going Underground: In Search of Carboniferous Coal Forests.” Geology Today 25, no.5 (September–October): 181–184.


Fisk, Lanny H., and William J. Fritz. 1984. “Pseudoborings in Petrified Wood from the Yellowstone ‘Fossil Forests’.” Journal of Paleontology 58, no.1 (January): 58–62.

Francis, Jane. 1982. The Fossil Forests of the Basal Purbeck Formation (Upper Jurassic) of Dorset, Southern England: Palaeobotanical and Palaeoenvironmental Investigations. Ph.D. dissertation, University of Southampton, United Kingdom. https://eprints.soton.ac.uk/388126/.


Fritz, William John, and Lanny H. Fisk. 1977. “Paleoecology of Petrified Woods from the Amethyst Mountain ‘Petrified Forest’, Yellowstone National Park.” National Park Proceedings 5, no.2: 743–749. Washington, D.C.: United States Government Printing Office.


Fritz, W.J., and L.H. Fisk. 1978. “Eocene Petrified Woods from One Unit of the Amethyst Mountain ‘Petrified Forest’.” Northwest Geology 7: 10–19.


Fritz, W.J. 1980a. “Stratigraphic Framework of the Lamar River Formation in Yellowstone National Park.” Northwest Geology 9: 1–18.


Fritz, William J. 1980b. “Reinterpretation of the Depositional Environment of the Yellowstone ‘Fossil Forests’.” Geology 8, no.7 (July): 309–313.


Fritz, William J. 1980c. “Stumps Transported and Deposited Upright by Mount St. Helens Mud Flows.” Geology 8, no.12 (December 1): 586–588.


Fritz, William J., and Sylvia Harrison. 1985. “Transported Trees from the 1982 Mount St. Helens Sediment Flows: Their Use as Paleocurrent Indicators.” Sedimentary Geology 42, no.1–2: 49–64.


Gastaldo, Robert A., Ivana Stevanoviç-Walls, and William N. Ware. 2004. “Erect Forests are Evidence for Coseismic Base-Level Changes in Pennsylvanian Cyclothems of the Black Warrior Basin, U.S.A.” In Sequence Stratigraphy, Paleoclimate, and Tectonics of Coal-bearing Strata, edited by J.C. Pashin and R.A. Gastaldo, A.A.P.G. Studies in Geology 51: 219–238.


Greb, Stephen F., and Allen W. Archer. 1995. “Rhythmic Sedimentation in a Mixed Tide and Wave Deposit, Hazel Patch Sandstone (Pennsylvanian), Eastern Kentucky Coal Field.” Journal of Sedimentary Research B65, no.1 (February 15): 96–106.


Greenwood, David R., and James F. Basinger. 1993. “Stratigraphy and Floristics of Eocene Swamp Forests from Axel-Heiberg Island, Canadian Arctic Archipelago.” Canadian Journal of Earth Sciences 30, no.9: 1914–1923.


Gulbranson, E.L., J.L. Isbell, E.L. Taylor, P.E. Ryberg, T.N. Taylor, and P.P. Flaig. 2012. “Permian Polar Forests: Deciduousness and Environmental Variation.” Geobiology 10, no.6 (November): 479–495.


Hinz, Juliane K., Ian Smith, Hans-Ulrich Pfretzschner, Oliver Wings, and Ge Sun. 2010. “A High-Resolution ThreeDimensional Reconstruction of a Fossil Forest (Upper Jurassic Shishugou Formation, Junggar Basin, Northwest China).” Palaeodiversity and Palaeoenvironments 90, no.3 (September): 215–240.


Johns, Warren H. 2017. “Can Creationists Accept Fossil Forests as Being in Situ?” Creation Research Society Quarterly 54, no.1 (Summer): 71–75.

Johnson, Kirk Rodney. 2007. “Palaeobotany: Forests Frozen in Time.” Nature 447, no.7146 (June 14): 786–787.


Karowe, Amy L., and Timothy H. Jefferson. 1987. “Burial of Trees by Eruptions of Mount St. Helens, Washington: Implications for the Interpretation of Fossil Forests.” Geological Magazine 124, no.3 (May): 191–204.


Keller, Alysa M., and Marc S. Hendrix. 1997. “Paleoclimatologic Analysis of a Late Jurassic Petrified Forest, Southeastern Mongolia.” Palaios 12, no.3 (June): 282–291.


Kuecher, Gerald J. 1983. Rhythmic Sedimentation and Stratigraphy of the Middle Pennsylvanian Francis Creek Shale Near Braidwood, Illinois. M.S. thesis, Northeastern Illinois University, Chicago, Illinois.


Kulp, J. Laurence. 1950. “Deluge Geology.” Journal of the American Scientific Affiliation 2, no.1: 1–15.


Kvale, Erik P., Allen W. Archer, and Hollis R. Johnson. 1989. “Daily, Monthly, and Yearly Tidal Cycles Within Laminated Siltstones of the Mansfield Formation (Pennsylvanian) of Indiana.” Geology 17, no.4 (April): 365–368.


Kvale, Erik P., Gordon S. Fraser, Allen W. Archer, Ann Zawistoski, Nathan Kemp, and Patrick McGough. 1994. “Evidence of Seasonal Precipitation in Pennsylvanian Sediments of the Illinois Basin.” Geology 22, no.4 (April): 331–334.


Kvale, Erik P., Jeff Cutright, Douglas Bilodeau, Allen Archer, Hollis R. Johnson, and Brian Pickett. 1995. “Analysis of Modern Tides and Implications for Ancient Tidalites.” Continental Shelf Research 15: no.15 (December): 1921–1943.


Lanier, William P., Howard R. Feldman, and Allen W. Archer. 1993. “Tidal Sedimentation from a Fluvial to Estuarine Transition, Douglas Group, Missourian–Virgilian, Kansas.” Journal of Sedimentary Petrology 63, no.5 (September 1): 860–873.


Lee, Nayeon, Sungkwang Mun, Mark Horstemeyer, Stephen J. Horstemeyer, and David J. Lang. 2018. “A Characterization of Petrified and Mummified Wood from an Eocene Deposit in Mississippi.” In Proceedings of the Eighth International Conference on Creationism, edited by J.H. Whitmore, 238–247.


Mastalerz, Maria, Erik P. Kvale, B. Artur Stankiewicz, and Kristin Portle. 1999. “Organic Geochemistry in Pennsylvanian Tidally Influenced Sediments from SW Indiana.” Organic Geochemistry 30, no.1 (January): 57–73.


McKnight, Cleavy L., S.A. Graham, A.R. Carroll, Q. Gan, David L. Dilcher, Min Zhao, and Yun Hai Liang. 1990. “Fluvial Sedimentology of an Upper Jurassic Petrified Forest Assemblage, Shishu Formation, Junggar Basin, Xinjiang, China.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 79, nos.1–2 (July): 1–9.


Miller, Molly F., Nichole E. Knepprath, David J. Cantrill, Jane E. Francis, and John L. Isbell. 2016. “Highly Productive Polar Forests from the Permian of Antarctica.” Permian and Triassic fossil forests from the central Transantarctic Mountains. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 441 (January): 292–304.Morris, John, and Steven A. Austin. 2003. Footprints in the Ash: The Explosive Story of Mount St. Helens. Green Forest, Arkansas: Master Books.


Oard, M.J. 1995a. “Mid and High Latitude Flora Deposited in the Genesis Flood. Part 1: Uniformitarian Paradox.” Creation Research Society Quarterly 32, no.2 (September): 107–115.


Oard, M.J. 1995b. “Mid and High Latitude Flora Deposited in the Genesis Flood. Part 2: A Creationist Hypothesis. Creation Research Society Quarterly 32, no.3 (December): 138–141.


Oard, Michael J., and Hank Gieseke. 2007. “Polystrate Trees Require Rapid Deposition.” Creation Research Society Quarterly 43, no.3 (March): 232–240.


Oard, Michael J. 2008. “The Paradox of Warm-Climate Vegetation in Antarctica.” Journal of Creation 22, no.2 (August): 8–10.


Oard, Michael J. 2014a. “‘Earliest’ Fossil ‘Forest’ Surprisingly Complex.” Journal of Creation 28, no.2 (August): 15–16.


Oard, Michael J. 2014b. “Post-Flood Log Mats Potentially Can Explain Biogeography.” Journal of Creation 28, no.3 (December): 19–22.


Opluštil, Stanislav, Josef Pšenička, Milan Libertĭn, Jiří Bek, Jiřina Dašová, Zbyněk Šimůnek, and Jana Drábková. 2009a. “Composition and Structure of an In Situ Middle Pennsylvanian Peat-Forming Plant Assemblage Buried in Volcanic Ash, Radnice Basin (Czech Republic).” Palaios 24, nos.11–12 (November–December): 726–746.


Opluštil, Stanislav, Josef Pšenička, Milan Libertĭn, Arden R. Bashforth, Zbyněk Šimůnek, Jana Drábková, and Jiřina Dašková. 2009b. “A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) Peat-Forming Forest Preserved In Situ in Volcanic Ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic.” Review of Palaeobotany and Palynology 155, nos.3–4 (June): 234–274.


Opluštil, Stanislav, Josef Pšenička, Jiří Bek, Jun Wang, Zhuo Feng, Milan Libertĭn, Zbyněk Šimůnek, Jan Bureš, and Jana Drábková. 2014. T0 Peat-Forming Plant Assemblage Preserved in Growth Position by Volcanic Ash-Fall: A Case Study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic.” Bulletin of Geosciences 89, no.4 (November): 773–818.


Peters, Walter G. 1971. “The Cyclical Black Shales.” Creation Research Society Quarterly 7, no.4 (March): 193–200.


Pfefferkorn, Herman W., Allen W. Archer, and Erwin L. Zodrow, 2001. “Modern Tropical Analogues to Carboniferous Standing Forests: Comparison of Extinct Mesocalamites with Extant Montrichardia.” Historical Biology 15, 3: 235–250.


Rinehart, Larry F., Spencer G. Lucas, Lawrence Tanner, W. John Nelson, Scott D. Elrick, Dan S. Chaney, and William A. DiMichele. 2015. “Plant Architecture and Spatial Structure of an Early Permian Woodland Buried by Flood Waters, Sangre de Christo Formation, New Mexico.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 424, (15 April): 91–110.


Rößler, Ronny, Thorid Zierold, Zhuo Feng, Ralph Kretzschmar, Mathias Merbitz, Volker Annacker, and Jörg W. Schneider. 2012. “A Snapshot of an Early Permian Ecosystem Preserved by Explosive Volcanism: New Results from the Chemnitz Petrified Forest, Germany.” Palaios 27, nos.11–12 (November–December): 814–834.


Sanchez, Evelyn, Rachel Gallery, and James W. Dalling. 2009. “Importance of Nurse Logs As a Substrate for the Regeneration of Pioneer Tree Species on Barro Colorado Island, Panama.” Journal of Tropical Ecology 25, no.4 (July): 429–437.


Sanders, Roger W., and Steven A. Austin. 2018. “Paleobotany Supports the Floating Mat Model for the Origin of Carboniferous Coal Beds.” In Proceedings of the Eighth International Conference on Creationism, edited by J.H. Whitmore, 525–552. Pittsburgh, Pennsylvania: Creation Science Fellowship.


Scheven, J. 1981. “Floating Forests on Firm Ground. Advances in Carboniferous Research.” Journal of the Biblical Creation Society 3, no.9: 36–43.


Scheven, Joachim 1996. “The Carboniferous Floating Forest: An Extinct Pre-Flood Ecosystem.” Creation Ex Nihilo Technical Journal 10, no.1 (April): 70–81.


Schönknecht, Gerhard. 1997. “Too Much Coal for a Young Earth?” Creation Ex Nihilo Technical Journal 11, no.3 (December): 278–282.


Snelling, Andrew A. 2009. Earth’s Catastrophic Past: Geology, Creation and the Flood. 2 vols. Dallas, Texas: Institute for Creation Research.


Stein, William E., Christopher M. Berry, Linda VanAller Hernick, and Frank Mannolini. 2012. “Surprisingly Complex Community Discovered in the Mid-Devonian Fossil Forest at Gilboa.” Nature 483, no.7387 (1 March): 78–81.


Stutzer, Otto. 1940. Geology of Coal. Translated by Carl Noé Adolf. Edited by Gilbert Haven Cady. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.Thorn, Vanessa. 2005. “A Middle Jurassic Fossil Forest from New Zealand.” Palaeontology 48, no.5 (September 15): 1021–1039.


Varela, A.N., A. Iglesias, D. Poiré, A. Zamuner, S. Richiano, and M. Brea. 2016. “Fossil Forests in the Austral Basin (Argentina) Marking a Cenomanian Heterogeneous Forced Regressive Surface.” Geobiology 14, no.3 (May): 293–313.


Wang, Jun, Hermann W. Pfefferkorn, Yi Zhang, and Zhuo Feng. 2012. “Permian Vegetation Pompeii from Inner Mongolia and Its Implications for Landscape Paleoecology and Paleobiogeography of Cathaysia.” Proceedings of the National Academy of Sciences 109, no.13 (March 27): 4927–4932.


Whitcomb, John C., and Henry M. Morris. 1961. The Genesis Record: The Biblical Record and Its Scientific Implications. Phillipsburg, New Jersey: Presbyterian and Reformed Publishing Company.


Wieland, Carl. 1995. “Forests That Grew on Water.” Creation 18, no.1 (December): 20–24.

Williams, Christopher James. 2002. Reconstruction of High Latitude Tertiary Floodplain Forests in the Canadian Arctic. Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania.


Williams, Christopher J., Arthur H. Johnson, Ben A. LePage, David R. Vann, and Karen D. Taylor. 2003a. “Reconstruction of Tertiary Metasequoia Forests. I. Test of a Method for Biomass Determination Based on Stem Dimensions.” Paleobiology 29, no.2 (Spring): 256–270.


Williams, Christopher J., Arthur H. Johnson, Ben A. LePage, David R. Vann, and Tatsuo Sweda. 2003b. “Reconstruction of Tertiary Metasequoia Forests. II. Structure, Biomass, and Productivity of Eocene Floodplain Forests in the Canadian Arctic.” Paleobiology 29, no.2 (Spring): 271–292.


Williams, Christopher J., Emily K. Mendell, Jennifer Murphy, Wesley M. Court, Arthur H. Johnson, and Suzanna L. Richter. 2008. “Paleoenvironmental Reconstruction of a Middle Miocene Forest from the Western Canadian Arctic.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 261, no.1–2 (24 April): 160–176.


Williams, Christopher J., Ben A. LePage, Arthur H. Johnson, and David R. Vann. 2009. “Structure, Biomass, and Productivity of a Late Paleocene Arctic Forest.” Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 158, no.1 (1 April): 107–127.


Williams, E.L., G.F. Howe, G.T. Matzko, R.R. White, and W.G. Stark. 1995. “Fossil Wood of Big Bend National Park, Brewster County, Texas. Part 4: Wood Structure, Nodules, Paleosols and Climate.” Creation Research Society Quarterly 31, no.4 (March): 225–238.


Wise, K. 2003. “The Pre-Flood Floating Forest: A Study in Paleontological Pattern Recognition.” In Proceedings of the Fifth International Conference on Creationism, edited by R.L. Ivey, 371–381. Pittsburgh, Pennsylvania: Creation Science Fellowship.


Wise, Kurt P. 2018. “Fossil Grove and Other Paleozoic Forests As Allochthonous Flood Deposits.” Answers Research Journal 11 (November 7): 247–266.


Woodmorappe, J. 1978. “A Diluvian Interpretation of Ancient Cyclic Sedimentation.” Creation Research Society Quarterly 14, no.4 (March): 189–208.


Woolley, Joanna F. 2010. “The Origin of the Carboniferous Coal Measures—Part 1: Lessons from History.” Journal of Creation 24, no.3: 76–81.


Woolley, Joanna F. 2011a. “The Origin of the Carboniferous Coal Measures—Part 2: The Logic of Lycopod Root Structure.” Journal of Creation 25, no.1: 69–76.


Woolley, Joanna F. 2011b. “The Origin of the Carboniferous Coal Measures—Part 3: A Mathematical Test of Lycopod Root Structure.” Journal of Creation 25, no.3: 74–78.


Бібліографія:


Akkemik, Ünal, Necla Turkoglu, Imogen Poole, İhsan Çiçek, Nesibe Köse, and Gürcan Gürgen. 2009. “Woods of a Miocene Petrified Forest near Ankara, Turkey.” Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33, no.1: 89–97.


Akkemik, Ünal, Mustafa Arslan, Imogen Poole, Suat Tosun, Nesibe Köse, Nurgül Karlıoğlu Kiliç, and Abdurrahim Aydin. 2016. “Silicified Woods from Two Previously Undescribed Early Miocene Forest Sites Near Seben, Northwest Turkey.” Review of Palaeobotany and Palynology 235 (December): 31–50.


Allen, M.W. 2008. “The Heavener Roadcut: Deltaic Environment or Flood Deposit?” Creation Research Society Quarterly 44, no.4 (Spring): 301–307.


Allen, Sarah E. 2017. “Reconstructing the Local Vegetation and Seasonality of the Lower Eocene Blue Rim Site of Southwestern Wyoming Using Fossil Wood.” International Journal of Plant Sciences 178, no.9 (November–December): 689–714.


Amidon, Lorin. 1997. “Paleoclimate Study of Eocene Fossil Woods and Associated Paleosols from the Gallatin Petrified Forest, Gallatin National Forest, SW Montana.” M.S. Thesis, University of Montana, Missoula, Montana, USA.


Ammons, Richard, William J. Fritz, R.B. Ammons, and Ailsa Ammons. 1987. “Cross-Identification of Ring Signatures in Eocene Trees (Sequoia magnifica) from the Specimen Ridge Locality of the Yellowstone Fossil Forests.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 60: 97–108.


Andrews, H.N., and L.W. Lenz. 1946. “The Gallatin Fossil Forest.” Annals of the Missouri Botanical Garden 33, no.3 (September): 309–313.


Appleton, Peter, Jacqui A. Malpas, Barry A. Thomas, and Christopher J. Cleal. 2011. “The Brymbo Fossil Forest.” Geology Today 27, no.3 (May): 107–113. https://www.researchgate.net/publication/232084477_The_Brymbo_Fossil_Forest.


Archer, Allen W. 1991. “Modeling of Tidal Rhythmites Using Modern Tidal Periodicities and Implications for Short-Term Sedimentation Rates.” In Sedimentary Modeling: Computer Simulations and Methods for Improved Parameter Definition, edited by E.K. Franseen, W.L., Watney, C.G.St.C. Kendal, and W. Ross, Kansas Geological Survey Bulletin 233: 185–194.


Archer, Allen W., Erik P. Kvale, and Hollis R. Johnson. 1991. “Analysis of Modern Equatorial Tidal Periodicities as a Test of Information Encoded in Ancient Tidal Rhythmites.” In Clastic Tidal Sedimentology, edited by D.G. Smith, G.E. Reinson, B.A. Zaitlin, and R.A. Rahmani, 189–196. Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir 16.


Archer, Allen W., Howard R. Feldman, Erik P. Kvale, and William P. Lanier. 1994. “Comparison of Drier- to Wetter-Interval Estuarine Roof Facies in the Eastern and Western Interior Coal Basins, USA.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 106, nos.1–4: 171–185.


Archer, Allen W., Scott Elrick, W. John Nelson, and William A. DiMichele. 2016. “Cataclysmic Burial of Pennsylvanian Period Coal Swamps in the Illinois Basin: Hypertidal Sedimentation During Gondwanan Glacial MeltWater Pulses.” Contributions to Modern and Ancient Tidal Sedimentology: Proceedings of the Tidalites 2012 Conference, edited by Bernadette Tessier and Jean-Yves Reynaud. International Association of Sedimentologists Special Publication 47: 217–231.


Arct, M.J. 1979. “Dendrochronology of the Yellowstone Fossil Forests.” Loma Linda, California: M.A. thesis, Loma Linda University.Arct, Michael J. 1991. Dendroecology in the Fossil Forests of the Specimen Creek area, Yellowstone National Park. Ph.D. dissertation, Loma Linda University.


Ash, Sidney R., and Geoffrey T. Creber. 2003. “The Late Triassic Araucarioxylon arizonica Trees of the Petrified Forest National Park, Arizona, USA.” Palaeontology 43, no.1 (November): 15–28.


Bailey, Robin John. 2011. “Buried Trees and Basin Tectonics: A Discussion.” Stratigraphy 8, no.1 (January): 1–6.


Baker, Rodger A., and William A. DiMichele. 1997. “Biomass Allocation in Late Pennsylvanian Coal-Swamp Plants.” Palaios 12, no.2 (April): 127–132.


Ballhaus, Chris, Carole T. Gee, Conny Bockrath, Karin Greef, Tim Mansfeldt, and Dieter Rhede. 2012. “The Silicification of Trees in Volcanic Ash: An Experimental Study.” Geochimica et Cosmochimica Acta 84 (May 1): 62–74.


Banerjee, Manju. 2005. “Autochthonous Deposition of Indian Coal Beds with Palaeobotanical Evidences of in situ Plants from Saharjuri Basin, Jharkhand.” Current Science 88, no.9 (10 May): 1487–1490.


Bannister, J.M., J.G. Conran, and D.E. Lee. 2016. “Life on the Phylloplane: Eocene Epiphyllous Fungi from Pikopiko Fossil Forest, Southland, New Zealand.” New Zealand Journal of Botany 54, no.4: 412–432.


Bashforth, Arden R., Howard J. Falcon-Lang, and Martin R. Gibling. 2010. “Vegetation Heterogeneity on a Late Pennsylvanian Braided-River Plain Draining the Variscan Mountains, La Magdalena Coalfield, Northwestern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 292, no.3–4 (15 June): 367–390.


Bashforth, Arden R., and William A. DiMichele. 2012. “Permian Coal Forest Offers a Glimpse of Late Paleozoic Ecology.” Proceedings of the National Academy of Sciences 109, no.13 (March 27): 4717–4718.


Basinger, J.F. 1991. “The Fossil Forests of the Buchanan Lake Formation (early Tertiary), Axel Heiberg Island, Canadian Arctic Archipelago: Preliminary Floristics and Paleoclimate.” Bulletin—Geological Survey of Canada 403: 39–65.


Basinger, J.F., D.R. Greenwood, and T. Sweda. 1993. “Early Tertiary Vegetation of Arctic Canada and Its Relevance to Paleoclimatic Interpretation.” In Cenozoic Plants and Climates of the Arctic, eds. Michael C. Boulter and Helen C. Fisher, 175–198. London NATO Advanced Research Workshop (Nov. 1993).


Bateman, Richard M., Liadan G. Stevens, and Jason Hilton. 2016. “Stratigraphy, Palaeoenvironments and Palaeoecology of the Loch Humphrey Burn Lagerstätte and other Mississippian Palaeobotanical Localities of the Kilpatrick Hills, Southwest Scotland.” PEERJ 4 (February 18): e1700.


Beasley, Greg J. 1993. “Long-Lived Trees: Their Possible Testimony to a Global Flood and Recent Creation.” CEN Technical Journal 7, no.1 (April):43–67.


Bell, Brian R., and Ian T. Williamson. 2017. “Fossil Trees, Tree Moulds, and Tree Casts in the Palaeocene Mull Lava Field, NW Scotland: Context, Formation, and Implications for Lava Emplacement.” Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 107, no.1 (September): 53–71.


Bell, C.M., and M. Suarez. 1995. “Triassic Alluvial Braidplain and Braided River Deposits of the La Ternera Formation, Atacama Region, Northern Chile.” Journal of the South American Earth Sciences 8, no.1 (January): 1–8.


Benecio, José Rafael Wanderley, Rafael Spiekermann, Joseline Manfroi, Dieter Uhl, Etiene Fabbrin Peres, and André Jasper. 2016. “Palaeoclimatic Inferences Based on Dendrological Patterns of Permineralized Wood from the Permian of the Northern Tocantins Petrified Forest, Parnaíba Basin, Brazil.” Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 96, no.2 (June): 255–264.


Berry, Christopher M., and John E.A. Marshall. 2015. “Lycopsid Forests in the Early Late Devonian Paleoequatorial Zone of Svalbard.” Geology 43, no.12 (December): 1043–1046.


Bomfleur, Benjamin, Christian Pott, and Hans Kerp. 2011. “Plant Assemblages from the Shafer Peak Formation (Lower Jurassic), North Victoria Land, Transantarctic Mountains.” Antarctic Science 23, no.2 (April): 188–208.


Brea, Mariana, Sergio Matheos, Alba Zamuner, and Daniel Ganuza. 2005. Growth rings analysis of the Victor Víctor Szlápelis Fossil Forest, lower Tertiary of Chubut, Argentina. Ameghiniana 42, no.2 (June 30): 407–418.


Brea, Mariana, Analia E. Artabe, and Luis A. Spalletti. 2008. “Ecological Reconstruction of a Mixed Middle Triassic Forest from Argentina.” Alcheringa 32, no.4: 365–393.


Brea, Mariana, Analia E. Artabe, and Luis A. Spalletti. 2009. “Darwin Forest at Agua de la Zorra: The first in situ Forest Discovered in South America by Darwin in 1835. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64, no.1 (April): 21–31.


Brea, M., S.D. Matheos, M.S. Raigenborn, A. Iglesias, A.F. Zucol, and M. Prámparo. 2011. “Paleoecology and Paleoenvironments of Podocarp Trees in the Ameghino Petrified Forest (Golfo San Jorge Basin, Patagonia, Argentina): Constraints for Early Paleogene Paleoclimate.” Geologica Acta 9: no.1 (March): 13–28.


Brondi, A., and F. Brondi. 1999. “The Fossil Forest of Dunarobba (Terni, central Italy).” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia 54: 97–100.

Bruce, Wesley. 2002. “The Salinity of a Floating Forest.” TJ 16, no.3 (December): 95–97.


Brzyski, Boleslaw. Ryszard Gradziński, and Roma Krzanowska. 1976. “Upright Calamite Stems from Brynów and Conditions of Their Burial.” Annales Societatis Geologorum Poloniae 46, no.1–2: 159–182.


Burnham, Robyn J., Scott L. Wing, and Geoffrey G. Parker. 1992. “The Reflection of Deciduous Forest Communities in Leaf Litter: Implications for Autochthonous Litter Assemblages from the Fossil Record.” Paleobiology 18, no.1 (Winter): 30–49.


Calder, J.H., M.R. Gibling, C.F. Eble, A.C. Scott, and D.J. MacNeil. 1996. “The Westphalian D Fossil Lepidodendrid Forest at Table Head, Sydney Basin, Nova Scotia: Sedimentology, Paleoecology and Floral Response to Changing Edaphic Conditions.” International Journal of Coal Geology 31, no.1–4: 277–313.


Calder, John H., Martin R. Gibling, Andrew C. Scott, Sarah J. Davies, and Brian L. Hebert. 2006. “A Fossil Lycopsid Forest Succession in the Classic Joggins Section of Nova Scotia: Paleoecology of a Disturbance-Prone Pennsylvanian Wetland.” In Wetlands through Time, edited by Stephen F. Greb and William A. DiMichele. GSA Special Paper 399: 169–195.


Calder, Mary Gordon. 1953. “A Coniferous Petrified Forest in Patagonia.” Bulletin of the British Museum (Natural History). Geology Series 2, nos.2: 99–138.


Cantrill, David J., and Howard J. Falcon-Lang. 2001. “Cretaceous (Late Albian) Coniferales of Alexander Island, Antarctica. 2. Leaves, Reproductive Structures and Roots.” Review of Palaeobotany and Palynology 115, nos.3–4 (June): 119–145.v


Capretz, Robson Louiz, and Rosemarie Rohn. 2013. “Lower Permian Stems as Fluvial Paleocurrent Indicators of the Parnaíba Basin, Northern Brazil.” Journal of South American Earth Sciences 45 (August): 69–82.


Césari, Silvia N., Pedro Busquets, Isabel Méndez-Bedia, Ferran Colombo, Carlos O. Limarino, Raúl Cardó, and Gloria Gallastegui. 2012. “A Late Paleozoic Fossil Forest from the Southern Andes, Argentina.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 333–334, no.5 (15 May): 131–141.


Chadwick, A.V., and L.R. Brand. 1974. “Fossil Tree Orientation in the Chinle Formation.” Origins 1, no.1: 22–28.


Christie, R.L., and N.J. McMillan, eds. 1991. “The Fossil Forests of Tertiary Age in the Canadian Arctic Archipelago.” Commission Géologique du Canada 403: 1–227.

Coffin, Harold G. 1969. “Research on the Classic Joggins Petrified Trees.” Creation Research Society Quarterly 6, no.1 (June): 35–44.


Coffin, Harold G. 1979a. “The Organic Levels of the Yellowstone Petrified Forests.” Origins (Geoscience Research Institute) 6, no.2: 71–82. http://www.grisda.org/origins/06071.pdf.


Coffin, Harold G. 1979b. The Yellowstone petrified forests. Spectrum 9, no. 4: 42–53.


Coffin, Harold G. 1992. “The Puzzle of the Petrified Trees.” Dialogue 4, no.1: 11–13, 30–31.


Colombi, Carina E., and Judith Totman Parrish. 2008. “Late Triassic Environmental Evolution in Southwestern Pangea: Plant Taphonomy of the Ischigualasto Formation.” Palaios 23, nos.11–12: 778–795.


Comer, Emily E., Rudy L. Slingerlands, J. Marcelo Krause, Ari Iglesias, William C. Clyd, María Sol Raigemborn, and Peter Wilf. 2015. “Sedimentary Facies and Depositional Environments of Diverse Early Paleocene Floras, NorthCentral, San Jorge Basin, Patagonia, Argentina.” Palaios 30, no.7 (July): 553–573.


Cross, A.T., R.E. Taggart, A. Jameossanaie, and K.C. Kelley. 1988. “Reconstruction of a Fossil Forest, Menefee Formation, Late Cretaceous, New Mexico.” American Journal of Botany 75, no. 6, pt. 2 (1 June): 106.


Da Conceição, Domingas Maria, Luiz Saturnino de Andrade, Juan Carlos Cisneros, Roberto Iannuzzi, Agostinha Araújo Pereira, and Francisco Carlos Machado. 2016. “New Petrified Forest in Maranhão, Permian (Cisuralian) of the Parnaíba Basin, Brazil.” Journal of the South American 70 (October): 308–323.

Damon, P.E., and H.W. Miller, Jr. 1963. “A Lava Covered Tertiary Forest in Southern Arizona.” Journal of the Arizona Academy of Science 2, no.3 (February): 117–119.


Da Conceição, D.M., J.H. da Silva, J.C. Cisneros, R. Iannuzzi, B.C. Viana, G.D. Saraiva, J.P. Sousa, and P.T.C. Freire. 2018. “Spectroscopic Studies on Permian Plant Fossils in the Pedra de Fogo Formation from the Parnaiba Basin, Brazil.” Journal of King Saud University—Science 30, no.4 (October): 483–488.


Davies, S.J., and M.R. Gibling. 2003. “Architecture of Coastal and Alluvial Deposits in an Extensional Basin: the Carboniferous Joggins Formation of Eastern Canada.” Sedimentology 50, no.3 (June): 415–439.


Davies, S.J., M.R. Gibling, M.C. Rygel, J.H. Calder, and D.M. Skilliter. 2005. “The Pennsylvanian Joggins Formation of Nova Scotia: Sedimentological Log and Stratigraphic Framework of the Historic Fossil Cliffs.” Atlantic Geology 41, nos.2–3 (July): 115–142.


De Franceschi, Dario, Marion Bamford, Martin Pickford, and Brigitte Senut. 2016. “Fossil Wood from the Upper Miocene Mpesida Beds at Cheparain (Baringo District, Kenya): Botanical Affinities and Palaeoenvironmental Implications.” Journal of African Earth Sciences 115 (March): 271–280.


Decombeix, Anne-Laure, Edith L. Taylor, and Thomas N. Taylor. 2011. “Root Suckering in a Triassic Conifer from Antarctica: Paleoecological and Evolution Implications.” American Journal of Botany 98, no.7 (July): 1222–1225.


Decombeix, Anne-Laure, Benjamin Bomfleur, Edith L. Taylor, and Thomas N. Taylor. 2014. “New Insights into the Anatomy, Development, and Affinities of Corystosperm Trees from the Triassic of Antarctica.” Review of Palaeobotany and Palynology 203 (April): 22–34.


DeBord, Phillip L. 1977. Gallatin Mountain “Petrified Forests”: A Palynological Investigation of the In Situ Model. Ph.D. dissertation, Loma Linda University.

Degani-Schmidt, Isabela, Margot Guerra-Sommer, Joalice de Oliveira Mendonça, João Graciano Mendonça Filho, André Jasper, Miriam Cazzulo-Klepzig, and Roberto Iannuzzi. 2015. “Charcoalified Logs as Evidence of Hypautochthonous/Autochthonous Wildfire Events in a Peat-Forming Environment from the Permian of Southern Paraná Basin (Brazil).” International Journal of Coal Geology 146 (July): 55–67.


Dei Fueyo, Georgina M., Edith L. Taylor, Thomas N. Taylor, and Rubén Cúneo. 1995. “Triassic Wood from the Gordon Valley, Central Transantarctic Mountains, Antarctica.” IAWA Journal 16, no.2: 111–126.


Demko, Timothy Michael. 1995. Taphonomy of Fossil Plants in the Upper Triassic Chinle Formation. Ph.D. dissertation, The University of Arizona.


Dilcher, David L., and Raymond M. Pheifer. 1974. “Stump Casts of Arborescent Lycopods.” Proceedings of the Indiana Academy of Sciences 84: 114–121. https://journals.iupui.edu/index.php/ias/article/view/8144/8103.


DiMichele, William A., and Philip J. DeMaris. 1987. “Structure and Dynamics of a Pennsylvanian-Age Lepidodendron Forest: Colonizers of a Disturbed Swamp Habitat in the Herrin (No. 6) Coal of Illinois. Palaios 2, no.2: 146–157.


DiMichele, William A., and W. John Nelson. 1989. “Small-Scale Spatial Heterogeneity in Pennsylvanian-Age Vegetation from the Roof Shale of the Springfield Coal (Illinois Basin).” Palaios 4, no.3 (June 1): 276–280.


Dimichele, William A., W. John Nelson, Scott Elrick, and Philip R. Ames. 2009. “Catastrophically Buried Middle Pennsylvanian Sigillaria and Calamitean Sphenopsids from Indiana, USA: What Kind of Vegetation Was This?” Palaios 24, 3–4 (1 March): 159–166.


DiMichele, William A., and Howard J. Falcon-Lang. 2012. “Calamitalean ‘Pith Casts’ Reconsidered.” Review of Palaeobotany and Palynology 173 (April 1):1–14.


DiMichele, William A., Scott D. Elrick, and W. John Nelson. 2017. “Vegetational Zonation in a Swamp Forest, Middle Pennsylvanian, Illinois Basin, USA, Indicates Niche Differentiation in a Wetland Plant Community.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 487 (December 1): 71–92.


Doman, J.H. n.d. Paleontology and Paleoecology of the Late Miocene Mpesida Beds and Lulkeino Formation, Tugen Hills Succession, Baringo, Kenya.” Ph.D. thesis, Yale University, Connecticut.


Dorf, Erling. 1960. “Tertiary Fossil Forests of Yellowstone National Park, Wyoming.” In Billings Geological Society: Eleventh Annual Field Conference, West Yellowstone Earthquake Area (September 7–10), 253–260.


Dorf, Erling. 1964. “The Petrified Forests of Yellowstone Park.” Scientific American 210, no.4 (April): 106–115.


Driese, Steven G., Claudia I. Mora, and Jennifer M. Elick. 1997. “Morphology and Taphonomy of Root and Stump Casts of the Earliest Trees (Middles to Late Devonian), Pennsylvania and New York, U.S.A.” Palaios 12, no.6 (December): 524–537.


Dzieduszyńska, Danuta A., Joanna Petera-Zganiacz, and Marek Krapiec. 2011. “The Age of the Subfossil Trunk Horizon in Deposits of the Warta River Valley (Central Poland) Based on 14C Dating.” Geochronometria 38, no.4: 334–340.


Dzieduszyńska, Danuta A., Piotr Kittel, Joanna PeteraZganiacz, Stephen J. Brooks, Katarzyna Korzeń, Marek Krąpiec, Dominik Pawłowski, et al. 2014. “Environmental Influence on Forest Development and Decline in the Warta River Valley (Central Poland) During the Late Weichselian.” Quaternary International 324 (4 March): 99–114.


Elliott, William S., and J. Doug Foster. 2014. “Petrified Wood of Southwestern Oregon: Implications for Cenozoic Climate Change.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 402 (15 May): 1–11.


Elrick, Scott D., W.J. Nelson, Philip R. Ames, and William A. DiMichele. 2017. “Floras Characteristic of Late Pennsylvanian Peat Swamps Arose in the late Middle Pennsylvanian.” Stratigraphy 14, nos.1–4: 123–141.


Erdie, B., M. Dolezych, and L. Hably. 2009. “The Buried Miocene Forest at Bükkábrány, Hungary.” Review of Palaeobotany and Palynology 155, nos.1–2 (May): 69–79.


Estrada-Ruiz, Emilio, Garland R. Upchurch, Elisabeth A. Wheeler, and Greg H. Mack. 2012. “Late Cretaceous Angiosperm Woods from the Crevasse Canyon and McRae Formations, SouthCentral New Mexico, USA: Part 1.” International Journal of Plant Sciences 173, no.4 (May): 412–428.


Fairon-Demaret, M., E. Steurbaut, F. Damblon, C. Dupuis, T. Smith, and P. Gerrienne. 2003. “The In Situ Glyptostroboxylon Forest of Hoegaarden (Belgium) at the Initial Eocene Thermal Maximum (55Ma).” Review of Palaeobotany and Palynology 126, nos.1–2 (September): 103–129.


Falaschi, Paula, Javier Grosfeld, Alba B. Zamuner, Nicolás Foix, and Stella M. Rivera. 2011. “Growth Architecture and Silhouette of Jurassic Conifers from La Matilde Formation, Patagonia, Argentina.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 302, nos.3–4 (15 March): 122–141.


Falcon-Lang, H.J., and D.J. Cantrill. 2000. “Cretaceous (Late Albian) Coniferales of Alexander Island, Antarctica. 1: Wood Taxonomy: A Quantitative Approach.” Review of Palaeobotany and Palynology 111, nos.1–2 (August): 1–17.


Falcon-Lang, H.J., D.J. Cantrill, and G.J. Nichols. 2001. “Biodiversity and Terrestrial Ecology of a Mid-Cretaceous, High-latitude Floodplain, Alexander Island, Antarctica.” Journal of the Geological Society, London 158, no.4 (1 July): 709–724.

Falcon-Lang, H.J. 2004a. “Early Mississippian Lycopsid Forests in a Delta-Plain Setting at Norton, near Sussex, New Brunswick, Canada.” Journal of the Geological Society, London 161, no.6: 969–981.


Falcon-Lang, Howard J. and Arden R. Bashforth. 2004b. “Pennsylvanian Uplands Were Forested by Giant Cordaitalean Trees.” Geology 32, no.5 (May 1): 417–420.


Falcon-Lang, Howard J. 2005. “Small Cordaitalean Trees in a Marine-Influenced Coastal Habitat in the Pennsylvanian Joggins Formation, Nova Scotia.” Journal of the Geological Society, London 162: 485–500.


Falcon-Lang, Howard J., and Arden Roy Bashforth. 2005. “Morphology, Anatomy, and Upland Ecology of Large Cordaitalean Trees from the Middle Pennsylvania of Newfoundland.” Review of Palaeobotany and Palynology 135, nos.3–4 (July): 223–243.


Falcon-Lang, H.J., M.J. Benton, S.J. Brady, and S.J. Davies. 2006. “The Pennsylvanian Tropical Biome Reconstructed from the Joggins Formation of Nova Scotia, Canada.” Journal of the Geological Society, London 163: 561–576.


Falcon-Lang, Howard J. 2009. “A Macroneuropteris scheuchzeri Tree Preserved in Growth Position in the Middle Pennsylvanian Sydney Mines Formation, Nova Scotia, Canada.” Atlantic Geology 45: 74–80.


Falcon-Lang, Howard J. 2011a. “Secrets of Antarctica’s Fossilised Forests.” BBC News, 8 February. https://www.bbc.com/news/science-environment-12378934.

Falcon-Lang, Howard J. 2011b. “Fossil Wood.” Geology Today 27, no.4 (July–August): 154–158.


Falcon-Lang, Howard J., Christopher J. Cleal, Janine L. Pendleton, and Charles H. Wellman. 2012. “Pennsylvanian (Mid/Late Bolsovian-Asturian) Permineralized Plant Assemblages of the Pennant Sandstone Formation of Southern Britain: Systematics and Palaeoecology.” Review of Palaeobotany and Palynology 173 (1 April): 23–45.


Falcon-Lang, Howard J. 2015. “A Calamitalean Forest Preserved in Growth Position in the Pennsylvanian Coal Measures of South Wales: Implications for Palaeoecology, Ontogeny and Taphonomy.” Review of Palaeobotany and Palynology 214 (March): 51–67.


Falcon-Lang, Howard J., Spencer G. Lucas, Hans Kerp, Karl Krainer, Isabel P. Montañez, Daniel Vachard, Dan S. Chaney, et al. 2015. “Early Permian (Asselian) Vegetation from a Seasonally Dry Coast in Western Equatorial Pangea: Paleoecology and Evolutionary Significance.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 433 (1 September): 158–173.


Falcon-Lang, Howard J., W. John Nelson, Philip H. Heckel, William A. DiMichele, and Scott D. Elrick. 2018. “New Insights on the Stepwise Collapse of the Carboniferous Coal Forests: Evidence from Cyclothems and Coniferopsid Tree-Stumps Near the Desmoinesian-Missourian Boundary in Peoria County, Illinois, USA.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 490 (15 January): 375–392.


Feldman, Howard R., Allen W. Archer, Erik P. Kvale, Christopher R. Cunningham, Christopher G. Maples, and Ronald R. West. 1993. “A Tidal Model of Carboniferous Konservat-Lagerstätten Formation.” Palaios 8, no.5 (October): 485–498.


Felix, C. 1993. “The Mummified Forests of the Canadian Arctic.” Creation Research Society Quarterly 29, no.4 (September): 189–191.


Fielding, Christopher R., and Jan Alexander. 2001. “Fossil Trees in Ancient Fluvial Channel Deposits: Evidence of Seasonal and Longer-Term Climatic Variability.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 170, nos.1–2 (1 June): 59–80.


Fisk, Lanny H. 1976. Palynology of the Amethyst Mountain “Fossil Forest,” Yellowstone National Park, Wyoming. Ph.D. dissertation, Loma Linda University, California.


Francis, Jane E. 1984. “The Seasonal Environment of the Purbeck (Upper Jurassic) Fossil Forests.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 48, nos.2–4: 285–307.


Francis, Jane E. 1988. “A 50-Million-Year-Old Fossil Forest from Strathcona Fiord, Ellesmere Island, Arctic Canada: Evidence for a Warm Polar Climate.” Arctic 41, no.4 (December): 314–318.


Francis, Jane E. 1990. “Polar Fossil Forests.” Geology Today 6, no.3 (May): 92–95.

Francis, J.E. 1991. “The Dynamics of Polar Fossil Forests: Tertiary Fossil Forests of Axel Heiberg Island, Canadian Arctic Archipelago.” Bulletin of the Geological Survey of Canada 403 (January): 29–38.


Francis, Jane E., K.J. Woolfe, M.J. Arnott, and P.J. Barrett. 1994. “Permian Climates of the Southern Margins of Pangea: Evidence from Fossil Wood in Antarctica. In Pangea: Global Environments and Resources Memoir 17, edited by Ashton F. Embry, Donald J. Glass, and Benoit Beauchamp, 275–282. Calgary, Alberta: Canadian Society of Petroleum Geologists.


Fritz, William Jon. 1977. Paleoecology of Petrified Woods from Amethyst Mountain “Fossil Forest,” Yellowstone National Park, Wyoming. M.S. thesis, Walla Walla College, Washington.


Froede, Carl R. Jr. 2000. “Coal-Bearing Strata Within an InSitu (?) Fossilized Paleo-Fern-Tree Forest: Which Models and Settings Apply?” Creation Research Society Quarterly 37, no.2 (September): 123–127.


Gallois, Arnaud, Dan Bosence, and Peter M. Burgess. 2018. “Brackish to Hypersaline Facies in Lacustrine Carbonates: Purbeck Limestone Group, Upper Jurassic–Lower Cretaceous, Wessex Basin, Dorset, UK.” Facies 64, no. 2 (April): Article 12.


Garland, M.J., J.M. Bannister, D.E. Lee, J.D.L. White. 2007. “A Coniferous Tree Stump of Late Early Jurassic Age from the Ferrar Basalt, Coombs Hills, Southern Victoria Land, Antarctica.” New Zealand Journal of Geology and Geophysics 50, no.3 (September): 263–269.


Gastaldo, Robert A. 1984. “A Case Against Pelagochthony: The Untenability of Carboniferous Arborescent LycopodDominated Floating Peat Mats.” In The Evolution-Creation Controversy: Perspectives on Religion, Philosophy, Science and Education, edited by K.R. Walker. The Paleontological Society Special Publications 1: 97–116.


Gastaldo, Robert A. 1986a. “An Explanation for Lycopod Configuration, ‘Fossil Grove’ Victoria Park, Glasgow.” Scottish Journal of Geology 22, no.1 (May 1): 77–83.


Gastaldo, Robert A. 1986b. “Implications on the Paleoecology of Autochthonous Lycopods in Clastic Sedimentary Environments of the Early Pennsylvanian of Alabama.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 53, nos.2–4 (March): 191–212.


Gastaldo, Robert A. 1987. “Confirmation of Carboniferous Clastic Swamp Communities.” Nature 326 (April 30): 869–871.


Gastaldo, Robert A., Timothy M. Demko, and Yuejin Liu. 1991. “A Mechanism to Explain Persistent Alternation of Clastic and Peat-Accumulating Swamps in Carboniferous Sequences.” Bulletin de la Société Géologique de France 162, no.2: 299–305.


Gastaldo, Robert A. 1992. “Regenerative Growth in Fossil Horsetails Following Burial by Alluvium.” Historical Biology 6, no.3: 203–219.


Gastaldo, Robert A. 1999. “Debates on Autochthonous and Allochthonous Origin of Coal: Empirical Science Versus the Diluvialists.” In The Evolution-Creation Controversy II: Perspectives on Science, Religion, and Geological Education, edited by Patricia Kelley, Jonathan Bryan, and Thor Hansen. The Paleontological Society Papers 5 (October): 135–167.


Gerrienne, Philippe, Freddy Damblon, Muriel FaironDemaret, Florence Hauregard, Daniel Petricevic, and Thieery Smith. 2000. “La Forêt fossile d’Overlaar, Belgique (Transition Paleocene-Eocene).” Monografías de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza 16: 27–29.


Gibling, Martin R., Arden R. Bashforth, Howard J. FalconLang, Jonathan P. Allen, and Christopher R. Fielding. 2010. “Log Jams and Flood Sediment Buildup Caused Channel Abandonment and Avulsion in the Pennsylvanian of Atlantic Canada.” Journal of Sedimentary Research 80, no.3 (April): 268–287.


Goldring, Winifred. 1927. “The Oldest Known Petrified Forest.” Scientific Monthly 24, no.6 (June): 514–529.


Goldring, W. 1930. The oldest known petrified forest. American Forests and Forest Life 36, no.8: 491–493, 546.


Gradziński, Ryszard, and Marek Doktor. 1995. “Upright Stems and Their Burial Conditions in the Coal-Bearing Mudstone Series (Upper Carboniferous), Upper Silesia Coal Basin, Poland.” Studia Geologica Polonica 108: 129–147.


Grattan, D.W. 1991. “The Conservation of Specimens from the Geodetic Hills Fossil Forest Site, Canadian Arctic Archipelago.” Geological Survey of Canada, Bulletin 403: 213–227.


Greenwood, David R., and James F. Basinger.1994. “The Paleoecology of High-Latitude Eocene Swamp Forests from Axel-Heiberg Island, Canadian High Arctic.” Review of Palaeobotany and Palynology 31, no.1: 83–97.


Grey, Melissa, and Zoe V. Finkel. 2011. “The Joggins Fossil Cliffs UNESCO World Heritage Site: A Review of Recent Research.” Atlantic Geology 47: 185–200. https://www.mmab.ca/pubs/grey-2012-ag-47-185.pdf.


Guerra-Sommer, M., and C.M.S. Scherer. 2000. “MiddleLate Triassic Petrified Forests from Mata Sandstone at Rio Grande do Sul State, Brazil: A Preliminary Geological, Taphonomic and Biostratigraphic Setting.” Revista da Universidade de Guarulhos 30: 117–120.


Habermann, Jörg M., Ian G. Stanistreet, Harald Stollhofen, Rosa M. Albert, Marion K. Bamford, Michael C. Pante, Jackson K. Njau, and Fidelis T. Masao. 2016. “In Situ~2.0Ma Trees Discovered As Fossil Rooted Stumps, Lowermost Bed I, Olduvai Gorge, Tanzania.” Journal of Human Evolution 90 (January): 74–87.


Hamed, Younes, Samir Anwar Al-Gamal, Wassim Ali, Abederazzak Nahid, Hamed Ben Dhia. 2014. “Palaeoenvironments of the Continental Intercalaire Fossil from the Late Cretaceous (Barremian-Albian) in North Africa: A Case Study of Southern Tunisia.” Arabian Journal of Geosciences 7, no.3 (March): 1165–1177.


Hamor-Vido, Mario, Tamás Hoffmann, and Albert Levente. 2010. “In Situ Preservation and Paleoenvironmental Assessment of Taxodiacea Fossil Trees in the Bükkalja Lignite Formation, Bükkábrány Open Cast Mine, Hungary.” International Journal of Coal Geology 81, no.4 (April): 203–210.


Havelcová, Martina, Ivana Sýkorová, Achim Bechtel, Karel Mach, Hana Trejtnarová, Margit Žaloudková, Petra Matysová, Jaroslav Blažek, Jana Boudová, and Jakub Sakala. 2013. “‘Stump Horizon’ in the Bílina Mine (Most Basin, Czech Republic)—GC–Ms, Optical and Electron Microscopy in Identification of Wood Biological Origin.” International Journal of Coal Geology 107 (1 March): 62–77.


Hayward, Bruce W. 1997. “North Island Fossil Forests.” Geological Society of New Zealand Newsletter 114: 28–32.


Hayward, Jessica J., and Bruce W. Hayward. 1995. “Fossil Forests Preserved in Volcanic Ash and Lava at Ihumatao and Takapuna, Auckland.” Tane 35: 127–142.

Henderson, Elsa, and Howard J. Falcon-Lang. 2011. “Diversity and Ontogeny of Pitus Tree-Trunks in the Early Mississippian Rocks of the Isle of Bute, Scotland: The Importance of Sample Size and Quantitative Analysis for Fossil Wood Systematics.” Review of Palaeobotany and Palynology 166, nos. 3–4 (August): 202–212.


Hennigan, Tom, and Jennifer J. Bergman. 2011. “The Origin of Trees.” Creation Research Society Quarterly 47, no.4 (Spring): 259–270.


Holroyd, Edmond W., III. 1996. “Observations of Fossil Material and Charcoalized Wood in the Dakota Formation, Colorado and Wyoming.” Creation Research Society Quarterly 33, no.3 (December): 170–175.


Homes, Aline M., Ellen Cieraad, Daphne E. Lee, Jon K. Lindqvist, J. Ian Raine, Elizabeth M. Kennedy, and John G. Conran. “A Diverse Fern Flora Including Macrofossils, with In Situ Spores from the Late Eocene of Southern New Zealand.” Review of Palaeobotany and Palynology 220, no.9 (September): 16–28.


Howe, Jodie. 2003. Mid Cretaceous Fossil Forests of Alexander Island, Antarctica. Ph.D. dissertation, University of Leeds, United Kingdom.

Howe, J., and J.E. Francis. 2005. “Metamorphosed Palaeosols Associated with Cretaceous Fossil Forests, Alexander Island, Antarctica.” Journal of the Geological Society 162 (November): 951–957.


Hunt, Adrian P.1991. “Integrated Vertebrate, Invertebrate and Plant Taphonomy of the Fossil Forest Area (Fruitland and Kirtland Formations, Late Cretaceous), San Juan County, New Mexico, USA.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 88, nos.1–2 (November): 85–107.


Hunt, Adrian P. and Spencer G. Lucas. 2003. “Origin and Stratigraphy of Historic Dinosaur Quarries in the Upper Cretaceous Fruitland Formation of the Fossil Forest Research Natural Area, North-western New Mexico.” Guidebook—New Mexico Geological Society 54: 383–388.


Ielpi, Alessandro, Martin R. Gibling, Arden Roy Bashforth, and Chinemerem I. Dennar. 2015. “Impact of Vegetation on Early Pennsylvanian Fluvial Channels: Insight from the Joggins Formation of Atlantic Canada.” Journal of Sedimentary Research 85, no.8: 999–1018.


Jacobs, Bonnie F., Neil Tabor, Mulugeta Feseha, Aaron Pan, John Kappelman, Tab Rasmussen, William Sanders, Michael Wiemann, Jeff Crabaugh, and Julian Leandro Garcia Massini. 2005. “Oligocene Terrestrial Strata of Northwestern Ethiopia: A Preliminary Report on Paleoenvironments and Paleontology.” Palaeontologia Electronica 8, no.1: 25A.


Jagels, Richard, G.E. Visscher, and Elisabeth A. Wheeler. 2005. “An Eocene High Arctic Angiosperm Wood.” IAWA Journal 26, no.3 (January): 387–392.


Jahren, A. Hope, and Leonel Silveira Lobo Sternberg. 2002. “Eocene Meridional Weather Patterns Reflected in the Oxygen Isotopes of Arctic Fossil Wood.” GSA Today 12, no.1 (January): 4–9.


Jahren, A. Hope. 2007. “The Arctic Forest of the Middle Eocene.” In Annual Review of Earth and Planetary Sciences, edited by R. Jeanloz, 509–540. Palo Alto, California: Annual Reviews.


Janssen, Raymond E. 1942. “Fossil Forests of the Great Coal Age.” Scientific Monthly 55, no.3 (September): 195–208.


Jasper, André, Rualdo Menegat, Margot Guerra-Sommer, Miriam Cazzulo-Klepzig, and Paulo Alves de Souza. 2006. “Depositional Cyclicity and Paleoecological Variability in an Outcrop of Rio Bonito Formation, Early Permian, Paraná Basin, Rio Grande do Sul, Brazil.” Journal of South American Earth Sciences 21, no.3 (July): 276–293.


Jefferson, Timothy H. 1982. “Fossil Forests from the Lower Cretaceous of Alexander Island, Antarctica.” Palaeontology 25 (November): 681–708.


Jennings, James R. 1980. “Fossil Plants from the Fountain Formation (Pennsylvanian) of Colorado.” Journal of Paleontology 54, no.1 (January): 149–158.


Johns, Warren H. 2008. “Scriptural Geology, 1820–1860: An Essay and Review.” Origins 62 (January 1): 42–60.


Johns, Warren H. 2016. “Scriptural Geology, Then and Now.” Answers Research Journal 9 (November 30): 317–337.


Juby, Ian A. 2006. “The Fossil Cliffs of Nova Scotia.” Creation Research Society Quarterly 43, no.1 (June): 48–53.


Juby, Ian A. 2009. “The Joggins Polystrate Fossils.” In Rock Solid Answers, edited by Michael J. Oard and John K. Reed, 217–230. Green Forest, Arkansas: Master Books.


Juby, Ian. 2015a. A Study of the Cliffs of Joggins—Part II. Part II: The trunks. https://ianjuby.org/a-study-of-the-cliffs-of-joggins-part-ii/.


Juby, Ian. 2015b. A Study of the Cliffs of Joggins—Part III. Part III: Interaction of Strata and Fossils. https://ianjuby.org/a-study-of-the-cliffs-of-joggins-part-iii/.


Jud, Nathan A., and Jeremy I. Dunham. 2017. “Fossil Woods from the Cenozoic of Panama (Azuero Peninsula) Reveal an Ancient Neotropical Rainforest.” IAWA Journal 38, no.3: 366–S2.


Kaiser, Knut, Silke Oldorff, Carsten Breitbach, Christoph Kappler, Martin Theuerkauf, Tobias Scharnweber, Manuela Schult, et al. 2018. “A Submerged Pine forest from the Early Holocene in the Mecklenburg Lake District, Northern Germany.” Boreas 47, no.3 (July): 910–925.


Kazmer, Miklos. 2008. “The Miocene Bükkábrány Fossil Forest in Hungary: Field Observations and Project Outline.” Hantkeniana 6, no.6 (November): 229–244.


Kazmer, Miklos. 2011. “Structure of the 7Ma Bükkábrány Fossil Forest in Hungary. Japanese Journal of Historical Botany 19, nos.1–2: 47–54.


Kauffmann, Marjorie, André Jasper, Dieter Uhl, Jessica Meneghini, Isa Carla Osterkamp, Gustavo Zvirtes, and Etiene Fabbrin Pires. 2016. “Evidence for Palaeo-Wildfire in the Late Permian Palaeotropics: Charcoal from the Motuca Formation in the Parnaíba Basin, Brazil.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 450 (15 May): 122–128.


Kearsey, Timothy I., Carys E. Bennett, David Millward, Sarah J. Davies, Charles J.B. Gowing, Simon J. Kemp, Melanie J. Leng, John E.A. Marshall, and Michael A.E. Browne. 2016. “The Terrestrial Landscapes of Tetrapod Evolution in Earliest Carboniferous Seasonal Wetlands of SE Scotland.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 457, (1 September): 52–69.


Klinger, Herbert C. 1986. “The “Fossil Forest” of Mzamba.” Sagittarius 1, no.2: 19–21.


Kloster, Adriana C., and Silvia C. Gnaedinger. 2018. “Coniferous Wood of Agathoxylon from the La Matilde Formation (Middle Jurassic), Santa Cruz, Argentina.” Journal of Paleontology 92, no.4 (July): 546–567.


Knepprath, Nichole Elizabeth, 2006. Late Permian forests of the Buckley Formation, Beardmore Glacier Area, Antarctica. M.S. thesis, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. Kraus, Mary J. 1988. “Nodular Remains of Early Tertiary Forests, Bighorn Basin, Wyoming.” Journal of Sedimentary Research 58, no.5: 888–893.


Kuecher, Gerald J., Bertram G. Woodland, and Frederick M. Broadhurst. 1990. “Evidence of Deposition from Individual Tides and of Tidal Cycles from the Francis Creek Shale (Host Rock to the Mazon Creek Biota), Westphalian D. (Pennsylvanian), Northeastern Illinois.” Sedimentary Geology 68, no.3 (September): 211–221.


Kumagai, Hiroyuki, and Yoshio Fukao. 1992. “Resolving Volcanic Activity of 20MA Ago with Relative Accuracy of 1 Yr from Tree Rings of Petrified Woods.” Geophysical Research Letters 19, no.18 (23 September): 1859–1862.


Kumagai, Hiroyuki, Tatsuo Sweda, Kazuo Hayashi, Satoru Kojima, James F. Basinger, Masasuke Shibuya, and Yoshio Fukaoa. 1995. “Growth-Ring Analysis of Early Tertiary Conifer Woods from the Canadian High Arctic and Its Paleoclimatic Interpretation.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116, nos.3–4 (July): 247–262.


Kumar, Madhav, Gaurav Srivastava, Robert A. Spicer, Teresa E.V. Spicer, Rakesh C. Mehrotra, and Naresh C. Mehrotra. 2012. “Sedimentology, Palynostratigraphy and Palynofacies of the Late Oligocene Makum Coalfield, Assam, India: A Window on Lowland Tropical Vegetation During the Most Recent Episode of Significant Global Warmth.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 342 (15 July): 143–162.


Kustatscher, Evelyn, Howard Falcon-Lang, and Alexander Lukeneder. 2013. “Early Cretaceous Araucarian Driftwood from Hemipelagic Sediments of the Puez Area, South Tyrol, Italy.” Cretaceous Research 41, no.2 (April): 270–276.


Kvale, Erik P., Allen W. Archer, and Hollis R. Johnson. 1989. “Daily, Monthly, and Yearly Tidal Cycles Within Laminated Siltstones of the Mansfeld Formation (Pennsylvanian) of Indiana.” Geology 17, no.4 (April 1): 365–368.


Kvale, Erik P., and Allen W. Archer. 1990. “Tidal Deposits Associated with Low-Sulfur Coals, Brazil Fm. (Lower Pennsylvanian), Indiana.” Journal of Sedimentary Petrology 60, no.4 (July 1): 563–574.


Kvale, Erik P., and Allen W. Archer. 1991. “Characteristics of Two Pennsylvanian-Age, Semidiurnal Deposits in the Illinois Basin, USA.” In Clastic Tidal Sedimentology, edited by D.G. Smith, G.E. Reinson, B.A. Zaitlin and R.A. Rahmani. Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir 16: 179–188.


Kvale, Erik P., Gordon S. Fraser, Allen W. Archer, Ann Zawistoski, Nathan Kemp, and Patrick McGough. 1994. “Evidence of Seasonal Precipitation in Pennsylvanian Sediments of the Illinois Basin.” Geology 22, no.4 (April 1): 331–334.


Läbe, Sashima, Carole T. Gee, Chris Ballhaus, and Thorsten J. Nagel. 2012. “Experimental Silicification of the Tree Fern Dicksonia Antarctica at High Temperature with Silica-Enriched H2O Vapor.” Palaios 27, no.11 (November): 835–841.


Lehman, Thomas M., and Elisabeth A. Wheeler. 2001. “A Fossil Dicotyledonous Woodland/Forest from the Upper Cretaceous of Big Bend National Park, Texas.” Palaios 16, no.1 (February): 102–108.


Lewis, D.W., and A.A. Ekdale. 1991. “Lithofacies Relationships in a Late Quaternary Gravel and Loess Fan Delta Complex, New Zealand.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 81, nos.3–4 (January): 229–251.


Libertín, Milan, Stanislav Opluštil, Josef Pšenička, Jiří Bek, Ivana Sýkorová, and Jiřina Dašková. 2009. “Middle Pennsylvanian Pioneer Plant Assemblage Buried In Situ by Volcanic Ash-Fall, Central Bohemia, Czech Republic.” Review of Palaeobotany and Palynology 155, nos.3–4 (June): 204–233.


Libertín, Milan, Jiřina Dašková, Stanislav Opluštil, Jiří Bek, and Nader Edress. 2009. “A Palaeoecological Model for a Vegetated Early Westphalian Intramontane Valley (IntraSudetic Basin, Czech Republic).” Review of Palaeobotany and Palynology 155, nos.3–4 (June): 175–203.


Lindqvist, Jon K., and Michael J. Isaac. 1991. “Silicified Conifer Forests and Potential Mining Problems in Seam-M2 of the Gore Lignite Measures (Miocene), Southland, New Zealand. International Journal of Coal Geology 17, no.2 (April): 149–169.


Liu, Jianqiu, Cairong Wu, Shaohong Wang, Binghua Chen, Yulin Fang, and Mington Yu. 2007. “Coenotypes in Submerged Paleoforests in the Qianhu Bay, Fujian Province.” Acta Geological Sinica 81, no.5 (October): 722–726.


Liu, Lu, Min Qin, Ning Tian, Changfu Zhou, Deming Wang, James F. Bassinger, and Jinzhuang Xue. 2018. “Belowground Rhizomes and Roots in Waterlogged Paleosols: Examples from the Middle Jurassic of Beijing, China.” Geobios 51, no.5 (October): 419–433.


Lucas, Spencer G., Adrian P. Hunt, and Robert M. Sullivan. 2006. “Stratigraphy and Age of the Upper Cretaceous Fruitland Formation, West-Central San Juan Basin, New Mexico.” New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 35: 1–6.


Luthardt, Ludwig, Ronny Rößler, and Joerg W. Schneider. 2016. “Palaeoclimatic and Site-Specific Conditions in the Early Permian Fossil Forest of Chemnitz: Sedimentological, Geochemical and Palaeobotanical Evidence.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 441, no.4 (1 January): 627–652.


Luthardt, Ludwig, and Ronny Rößler. 2017a. “Fossil Forest Reveals Sunspot Activity in the Early Permian.” Geology 45, no.3 (March 01): 279–282.


Luthardt, Ludwig, Ronny Rößler, and Joerg W. Schneider. 2017b. “Tree-Ring Analysis Elucidating PalaeoEnvironmental Effects Captured in an In-Situ Fossil Forest: The Last 80 years Within an Early Permian Ecosystem.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 487 (1 December): 278–295.


Luthardt, Ludwig, Mandy Hofmann, Ulf Linnemann, Axel Gerdes, Linda Marko, and Ronny Rößler. 2018. “A New U-Pb Zircon Age and a Volcanogenic Model for the Early Permian Chemnitz Fossil Forest.” International Journal of Earth Sciences 107, no.7 (October): 2465–2489.


Macaluso, Loredana, Edoardo Martinetto, Bartolomeo Vigna, Adele Bertini, Antonella Cilia, Vasilis Teodoridis, and Zlatko Kvaček. 2018. “Palaeofloral and Stratigraphic Context of a New Fossil Forest from the Pliocene of NW Italy.” Review of Palaeobotany and Palynology 248 (January): 15–33.


Macphail, Mike, and David J. Cantrill. 2006. “Age and Implications of the Forest Bed, Falkland Islands, Southwest Atlantic Ocean: Evidence from Fossil Pollen and Spores.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 240, nos.3–4 (19 October): 602–629.


Manchester, Steven R. 2001. “Update on the Megafossil Flora of Florissant, Colorado.” Denver Museum of Nature and Science Ser.4, no.1 (October 1): 137–167.

Marra, M.J., B.V. Alloway, and R.M. Newnham. 2006. “Paleoenvironmental Reconstruction of a Well-Preserved Stage 7 Forest Sequence Catastrophically Buried by Basaltic Eruptive Deposits, Northern New Zealand.” Quaternary Science Reviews 25, nos.17–18: 2143–2161.


Martin-Closas, Carles, and Jean Galtier. 2005. “Plant Taphonomy and Paleoecology of Late Pennsylvanian Intramontane Wetlands in the Graissessac-Lodève Basin (Languedoc, France).” Palaios 20, no.3 (June): 249–265.


Martinetto, Edoardo. 1994. “Paleocarpology and the In Situ Ancient Plant Communities of a Few Italian Pliocene Fossil Forests.” In Studies on Ecology and Palaeoecology of Benthic Communities edited by R. Matteucci, Maria Gabriella Carboni, and Johannes S. Pignatti. Proceedings of the Fifth Paleobenthos Symposium, Roma, September 28–30. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, Special Volume 2, Modena, Italy: Mucchi.


Martinetto, Edoardo, Giancarlo Scardia, and Dario. Varrone. 2007. “Magnetobiostratigraphy of the Stura Di Lanzo Fossil Forest Succession (Piedmont, Italy).” Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 113, no.1 (March): 109–125.


Martinez-Cabrera, Hugo I., and Emilio Estrada-Ruiz. 2014. “Wood Anatomy Reveals High Theoretical Hydraulic Conductivity and Low Resistance to Vessel Implosion in a Cretaceous Fossil Forest from Northern Mexico.” PloS One 2014 (October 3): e108866.


Martino, Ronald L., and Dewey D. Sanderson. 1993. “Fourier and Autocorrelation Analysis of Estuarine Tidal Rhythmites, Lower Breathitt Formation (Pennsylvanian), Eastern Kentucky, USA.” Journal of Sedimentary Research 63, no.1 (January 1): 105–119.


García Massini, J.G., P. Falaschi, and A.B. Zamuner. 2012. “Fungal-Arthropod-Plant Interactions from the Jurassic Petrified Forest Monumento Natural Bosques Petrificados, Patagonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 329–330 (15 April): 37–46.


Mattison, Elise. 1990. “California’s Fossil Forest, Sonoma County.” California Geology 44, no.9 (September): 195–202.


Matysová, Petra, Menno Booi, Michael C. Crow, Fauzi Hasibuan, Andri Putri Perdono, Isabel M. Van Waveren, and Stephen K. Donovan. 2018. “Burial and Preservation of a Fossil Forest on an Early Permian (Asselian) Volcano (Merangin River, Sumatra, Indonesia).” Geological Journal 53, no.5 (September/October): 2352–2370.


Maxbauer, Daniel P., Dana L. Royer, and Ben A. LePage. 2014. “High Arctic Forests During the Middle Eocene Supported by Moderate Levels of Atmospheric CO2.” Geology 42, no.12 (December 1): 1027–1030.


Medrano, Kastalia. 2017. “Antarctica: Can Ancient Flood in Bible’s Book of Genesis Explain Mysterious Fossilized Forest?” Newsweek, December 20, 2017. https://www.newsweek.com/antarctica-discovery-ancient-forest-bibleflood-book-genesis-753747.


Mehrotra, Rakesh C., and Gaurav Srivastava. 2017. “In Situ Lecythidaceae Wood from the Oligocene of Makum Coalfield, Northeast India.” IAWA Journal 38, no.2 (May): 162–169.


Meyer-Berthaud, Brigitte, and Anne Laure Decombeix. 2012. “In the Shade of the Oldest Forest.” Nature 483 (March 1): 41–42.


Mintz, Jason S., Steven G. Driese, and Joseph D. White. 2010. “Environmental and Ecological Variability of Middle Devonian (Givetian) Forests in Appalachian Basin Paleosols, New York, United States.” Palaios 25, no.2 (February): 85–96.


Moncrieff, A.C.M., and S.R.A. Kelly. 1993. “Lithostratigraphy of the Uppermost Fossil Bluff Group (Early Cretaceous) of Alexander Island, Antarctica: History of an Albian Regression.” Cretaceous Research 14, no.1 (February): 1–15.


Montgomery, Homer, and Scott Clark. 2016. “Paleoecology of the Gaddis Site in the Upper Cretaceous Aguja Formation, Terlingua, Texas.” Palaios 31, no.7 (July): 347–357.


Morgans-Bell, H.S., and Duncan McIlroy. 2005. “Palaeoclimatic Implications of Middle Jurassic (Bajocian) Coniferous Wood from the Neuquén Basin, West-Central Argentina.” In The Neuquén Basin, Argentina: A Case Study in Sequence Stratigraphy and Basin Dynamics, edited by G.D. Veiga, L.A. Spalletti, J.A. Howell, and E. Schwarz. Special Publications (Geological Society) 252: 267–278. London, United Kingdom: Geological Society.


Morris, John D. 1999. “The Polystrate Trees and Coal Seams of Joggins Fossil Cliffs.” Acts and Facts Impact, no.316 (October): i–iv. https://www.icr.org/i/pdf/imp/imp-316.pdf.


Mosbrugger, V., C.T. Gee, G. Belz, and A.R. Ashraf. 1994. “Three-Dimensional Reconstruction of an In-Situ Miocene Peat Forest from the Lower Rhine Embayment, Northwestern Germany: New Methods in Palaeovegetation Analysis.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 110, nos.3–4 (August): 295–317.


Mossa, Joann, and B.A. Schumacher. 1993. “Fossil Tree Casts in South Louisiana Soils.” Journal of Sedimentary Petrology 63, no.4 (July): 707–713.

Mustoe, George E. 2001. “Washington’s Fossil Forests.” Washington Geology 29, nos.1–2 (September): 10–20.


Mustoe, George E. 2008. “Mineralogy and Geochemistry of Late Eocene Silicified Wood from Florissant Fossil Beds National Monument, Colorado.” In Paleontology of the Upper Eocene Florissant Formation, Colorado, edited by H.W. Meyer and D.M. Smith. Geological Society of America Special Paper 435: 127–141. Denver, Colorado: Geological Society of America.


Mustoe, George E. 2018. “Non-Mineralized Fossil Wood.” Geosciences 8, no.6 (June): 223. https://www.mdpi.com/2076-3263/8/6/223.


Mustoe, George E., Mike Viney, and Jim Mills. 2019. “Mineralogy of Eocene Fossil Wood from the “Blue Forest” Locality, Southwestern Wyoming, United States. Geosciences 9: no.1 (January): 35. https://www.mdpi.com/2076-3263/9/1/35.


Neregato, Rodrigo, Ronny Rößler, Rosemarie Rohn, and Robert Noll. 2015. “New Petrified Calamitaleans from the Permian of the Parnaiba Basin, Central-North Brazil. Part 1.” Review of Palaeobotany and Palynology 215 (April): 23–45.


Nikolouli, Katerina, Anastasia Pournou, Glenn McConnachie, George Tsiamis, and Dimitris Mossialos. 2016. “Prokaryotic Diversity in Biodeteriorated Wood Coming from the Bükkábrány Fossil Forest.” International Biodeterioration & Biodegradation 108 (March): 181–190.


Nilas, Karl J. 1994. “Predicting the Height of Fossil Plant Remains: An Allometric Approach to an Old Problem.” American Journal of Botany 81, no.10 (October): 1235–1243.


Ouaja, Mohamed, Georges Barale, Marc Phillippe, and Serge Ferry. 2011. “Occurrence of an In-Situ Fern Grove in the Aptian Douiret Formation, Tataouine area, South-Tunisia.” Geobios 44, no.5 (September–October): 473–479.


Parrish, Judith Totman, and Howard J. Falcon-Lang. 2007. “Coniferous Trees Associated with Interdune Deposits in the Jurassic Navajo Sandstone Formation, Utah, USA.” Palaeontology 50, no.4 (July): 829–843.


Pashin, Jack C. 2005. “Pottsville Stratigraphy and the Union Chapel Lagerstätte.” In Pennsylvanian Footprints in the Black Warrior Basin of Alabama, edited by R.J. Buta, A.K. Rindsberg, and D.D. Kopaska-Merkel. Alabama Paleontological Society Monograph 1: 39–58.


Pires, Etiene F., and Margot Guerra-Sommer. 2011. “Growth Ring Analysis of Fossil Coniferous Woods from Early Cretaceous of Araripe Basin (Brazil).” Anais da Academia Brasileira de Ciências 83, no.2 (June): 409–423.


Pirrie, Duncan, Jim D. Marshall, and J. Alistair Crame. 1998. “Marine High Mg Calcite Cements in Teredolites-Bored Fossil Wood; Evidence for Cool Paleoclimates in the Eocene La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctica.” Palaios 13, no.3 (June): 276–286.


Pole, Mike. 1999. “Structure of a Near-Polar Latitude Forest from the New Zealand Jurassic.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 147, nos.1–2 (March): 121–139.


Pole, Mike. 2001. “Repeated Flood Events and Fossil Forests at Curio Bay (Middle Jurassic), New Zealand.” Sedimentary Geology 144, nos.3–4 (November ): 223–242.


Pole, Mike. 2017. What Latitude Did the Jurassic Fossil Forest Curio Bay Grow At? http://www.mikepole.com/2017/08/03/latitude-jurassic-fossil-forest-curio-bay/.


Poole, Imogen, and David J. Cantrill. 2006. “Cretaceous and Cenozoic Vegetation of Antarctica Integrating the Fossil Wood Record.” Geological Society (London), Special Publications 258 (1 January): 63–81.


Prakash, U., and Elso S. Barghoorn. 1961. “Miocene Fossil Woods from the Columbia Basalts of Central Washington.” Journal of the Arnold Arboretum 42, no.2 (April): 165–203.


Pratt, Sara. 2005. “Fossil Forests Sunk by Salt.” Geotimes (July). http://www.geotimes.org/july05/NN_Jogginstrees.html.


Pregitzer, Kurt S., David D. Reed, Theodore J. Bornhorst, David R. Foster, Glenn D. Mroz, Jason S. Mclachlan, Peter E. Laks, Douglas D. Stokke, Patrick E. Martin, and Shannon E. Brown. 2000. “A Buried Spruce Forest Provides Evidence at the Stand and Landscape Scale for the Effects of Environment on Vegetation at the Pleistocene/Holocene Boundary.” Journal of Ecology 88, no.1 (February): 45–53.


Pšenička, Josef, and Stanislav Opluštil. 2013. “The Epiphytic Plants in the Fossil Record and Its Example from In Situ Tuff from Pennsylvanian of Radnice Basin (Czech Republic).” Bulletin of the Geosciences 88, no.2 (June): 401–416.


Pujana, Roberto R., Sergio N. Santillana, and Sergio A. Marenssi. 2013. “Conifer Fossil Woods from the La Meseta Formation (Eocene of Western Antarctica): Evidence of Podocarpaceae-Dominated Forests.” Review of Palaeobotany and Palynology 200 (January): 122–137.


Purvis, Kevin, and V.P. Wright. 1991. “Calcretes Related to Phreatophytic Vegetation from the Middle Triassic Otter Sandstone of South West England.” Sedimentology 38, no.3: 539–551.


Reese, Carl A., Grant L. Harley, Kristine L. DeLong, Samuel J. Bentley, Kehui Xu, Suyapa Gonzalez, Jonathan T. Truong, Jeffrey Obelcz, and Alicia Caporaso. 2018. “Stratigraphic Pollen Analysis Performed on a Late Pleistocene Cypress Forest Preserved on the Northern Gulf of Mexico Continental Shelf.” Journal of Quaternary Science 33, no.8: 865–870.


Retallack, Gregory J. 1999. “Carboniferous Fossil Plants and Soils of an Early Tundra Ecosystem.” Palaois 14, no.4 (August): 324–336.


Ritland, R.M., and S.L. Ritland. 1974. “The Fossil Forests of the Yellowstone Region.” Spectrum 6, nos.1–2: 19–66.


Roberts, Eric M., and Marc S. Hendrix. 2000. “Taphonomy of a Petrified Forest in the Two Medicine Formation (Campanian), Northwest Montana: Implications for Palinspastic Restoration of the Boulder Batholith and Elkhorn Mountains Volcanics.” Palaios 15, no.5: 476–482.


Rössler, Ronny. 2006. “Two Remarkable Permian Petrified Forests: Correlation, Comparison and Significance.” In Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology, edited by Spencer G. Lucas, Guiseppe Cassinis, and Joerg W. Schneider. Geological Society, London, Special Publications, 265, no.1: 39–63.


Rößler, Ronny, and Robert Noll. 2006. “Sphenopsids of the Permian. (1): The Largest Known Anatomically Preserved Calamite, An Exceptional Find from the Petrified Forest of Chemnitz, Germany.” Review of Palaeobotany and Palynology 140, nos.3–4 (July): 145–162.


Rößler, Ronny, Zhuo Feng, and Robert Noll. 2012. “The Largest Calamite and Its Growth Architecture—Arthropitys bistriata from the Early Permian Petrified Forest of Chemnitz.” Review of Palaeobotany and Palynology 185 (1 October): 64–78.


Rößler, Ronny, Mathias Merbitz, Volker Annacker, Ludwig Luthardt, Robert Noll, Rodrigo Neregato, and Rosemarie Rohn. 2014. “The Root Systems of Permian Arborescent Sphenopsids: Evidence from the Northern and Southern Hemispheres.” Palaeontographica Abteilung B-Paläophytologie 290, nos.4–6 (February): 65–107.


Rowell, Marcus V., Gregory J. Jordan, and Richard W. Barnes. 2001. “An In Situ Late Pleistocene Melaleuca Fossil Forest at Coal Head, Western Tasmania, Australia.” Australian Journal of Botany 49, no.2: 235–244.


Ruiz, Daniela P., Mariana Brea, M. Sol Raigemborn, and Sergio D. Matheos. 2017. “Conifer Woods from the Salamanca Formation (Early Paleocene), Central Patagonia, Argentina: Paleoenvironmental Implications.” Journal of South American Earth Sciences 76 (July): 427–445.


Rupke, N.A. 1966. “Prolegomena to a Study of Cataclysmal Sedimentation.” Creation Research Society Quarterly 3, no.1 (May): 16–37.


Rupke, N.A. 1969. “Sedimentary Evidence for the Allochthonous Origin of Stigmaria, Carboniferous, Nova Scotia.” Geological Society of America Bulletin 80, no.10 (October 1): 2109–2114.


Rusconi, C. 1941. “‘Bosques petrificados’ De Mendoza.” Anales de la Sociedad Cientifica Argentina 132: 80–96.


Rygel, Michael C., Martin R. Gibling, and John H. Calder. 2004. “Vegetation-Induced Sedimentary Structures from Fossil Forests in the Pennsylvanian Joggins Formation, Nova Scotia.” Sedimentology 51, no.3 (May): 531–552.


Rygel, Michael C., Corinne Lally, Martin R. Gibling, Alessandro Ielpi, John H. Calder, and Arden R. Bashforth. 2015. “Sedimentology and Stratigraphy of the Type Section of the Pennsylvanian Boss Point Formation, Joggins Fossil Cliffs, Nova Scotia, Canada.” Atlantic Geology 51: 1–43.


Šamonil, Pavel, Alice Moravcová, Petr Pokorný, P. Žáčková, Jakub Kašpar, Ivana Vašíčková, Pavel Daněk, Jan Novák, Petra Hájková, Dušan Adam, and Hanns Hubert Leuschner. 2018. “The Disturbance Regime of an Early Holocene Swamp Forest in the Czech Republic, as Revealed by Dendrochronological, Pollen and Macrofossil Data.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 507 (15 October): 81–96.


Sanborn, W.B. 1951. “Groves of Stone: Fossil Forests of the Yellowstone Region. Pacific Discovery 4, no.3: 18–25.


Schindler, Thomas, Dieter Uhl, Robert Noll, Markus Poshmann, Thomas Bach, Werner Höhn, Benno Rahm, Dieter Schweiss, and Michael Wuttke. 2004. “First Record of In Situ Stumps of Sigillaria in Rotliegend Deposits (Late Carboniferous to Early Permian) of the Northern Palatinate (SW Germany).” Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie—Abhandlungen 233, no.1 (July): 1–26.

Scott, Andrew C., and John H. Calder. 1994. “Carboniferous Fossil Forests.” Geology Today 10, no.6 (November): 213–217.


Scott, Andrew C. 2001. “Roasted Alive in the Carboniferous.” Geoscientist 11, no.3 (March): 4–7.


Shun-Li, Li, Xing-He Yu, Cheng-Peng Tan, Ronald Steel, and Xiu-Fang Hu. 2014. “Jurassic Sedimentary Evolution of Southern Junggar Basin: Implication for Palaeoclimate Changes in Northern Xinjiang Uygur Autonomous Region, China.” Journal of Palaeogeography 3, no.2 (April): 145–161.


Smirnoff, Leonid, and William Connelly. 1980. “Axes of Elongation of Petrified Stumps in Growth Position as Possible Indicators of Paleosouth, Alaska Peninsula.” Geology 8, no.11 (November): 547–548.


Snelling, Andrew, and John Mackay. 1984. “Coal, Volcanism and Noah’s Flood.” Creation ex Nihilo Technical Journal 1, no.1 (April): 11–29.


Snelling, Andrew A. 2016. “Ancient Tropical ‘Transitional’ Forests Found Fossilized in the Arctic.” Answers in Genesis, March 17. https://answersingenesis.org/fossils/tropical-transitional-forests-found-fossilized-in-arctic/.


Snelling, Andrew A. 2019. “Stumped by Forests in Antarctica.” Answers Magazine 14, no.1 (January–February): 26–29.


Spalleti, Luis A., Gonzalo D. Veiga, and Juan R. Franzese. 2013. “Gravitational-Fluvial Processes and Preservation of Forest Vegetation in a Volcanic Area: Rancahue Formation (Oligocene), Neuquén Andes, Argentina.” Andean Geology 40, no.3: 521–538.


Spicer, Robert A. 1990. “Reconstructing High-Latitude Cretaceous Vegetation and Climate: Arctic and Antarctic Compared.” In Antarctic Paleobiology: Its Role in the Reconstruction of Gondwana, edited by T.N. Taylor and E.L Taylor, 27–36. New York: Springer-Verlag.


Staccioli, Giuseppe, Andrea Meli, and Fabio Fratini. 2002a. “Investigation on Fossil Barks from an Arctic Canadian Site Constituted by a Multiple Level Tertiary Fossil Forest 45 Million Years Old.” Holzforschung 56, no.1 (February): 20–24.


Staccioli, G., N.J. McMillan, A. Meli, and G. Bartolini. 2002b. “Chemical Characterization of a 45 Million Year Bark from Geodetic Hills Fossil Forest, Axel Heiberg Island, Canada.” Wood Science and Technology 36, no.5 (November): 419–427.


Stein, William E., Frank Mannolini, Linda VanAller Hernick, Ed Landing, and Christopher M. Berry. 2007. “Giant Cladoxylopsid Trees Resolve the Enigma of the Earth’s Earliest Forest Stumps at Gilboa.” Nature 446, (19 April): 904–907.


Stern, W.L., and R.H. Eyde. 1962. “Preliminary View of Tertiary Fossil Forest of Ocu, Panama.” American Journal of Botany 49, no.6 (July): 670.


Stern. W.L., and R.H. Eyde. 1963. “Fossil Forests of Ocu, Panama.” Science 140, no.3572 (June 14): 1214.


Stevenson, Ian R., and Marion K. Bamford. 2003. “SubmersibleBased Observations of In-Situ Fossil Tree Trunks in Late Cretaceous Seafloor Outcrops, Orange Basin, Western Offshore, South Africa.” South African Journal of Geology 106, no.4 (December): 315–326.


Stevenson, John J. 1911. “The Formation of Coal Beds: I. An Historical Summary of Opinion from 1700 to the Present Time. Proceedings of the American Philosophical Society, L, no.198A (January–April): 1–116.


Sutherland, J. Isabel. 2003. “Miocene Petrified Wood and Associated Borings and Termite Faecal Pellets from Hukatere Peninsula, Kaipara Harbour, North Auckland, New Zealand.” Journal of the Royal Society of New Zealand 33, no.1 (March): 395–414.


Tarnocai, C., H. Kodama, and C. Fox. 1991. “Characteristics and Possible Origin of the White Layers Found in the Fossil Forest Deposits, Axel Heiberg Island, Arctic Archipelago.” Bulletin of the Geological Survey of Canada 403: 189–200.


Tarnocai, C., and C.A.S. Smith. 1991. “Paleosols of the Fossil Forest Area, Axel Heiberg Island.” Bulletin of the Geological Survey of Canada 403 (January): 171–187.


Taylor, E.L., R. Cùneo, and T.N. Taylor. 1991. “Permian and Triassic Fossil Forests from the Central Transantarctic Mountains.” Antarctic Journal of the United States 26, no.5: 23–24.


Taylor, Edith L., Thomas N. Taylor, and N. Rubén Cúneo. 1992. “The Present Is Not the Key to the Past: A Polar Forest from the Permian of Antarctica.” Science 257, no.5077 (September 18): 1675–1677.


Taylor, Edith L., and Thomas N. Taylor. 1993. “Fossil Tree Rings and Paleoclimate from the Triassic of Antarctica.” In The Non-Marine Triassic, edited by S.G. Lucas and M. Morales, The New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin No.3: 453–455. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science.


Taylor, Edith L., Thomas N. Taylor, and N. Rubén Cúneo. 2000. “Permian and Triassic High Latitude Paleoclimates: Evidence from Fossil Biotas.” In Warm Climates in Earth History, edited by Brian T. Huber, Kenneth G. Macleod, and Scott L. Wing, 321–350. Cambridge, England: Cambridge University Press.


Taylor, Edith L., and Patricia E. Ryberg. 2007. “Tree Growth at Polar Latitudes Based on Fossil Tree Ring Analysis.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 255, nos.3–4 (13 November): 246–264.


Thomas, Barry A. 2016. “A Carboniferous Fossil Forest in North Wales: Problems and Potentials Associated with Developing and Conserving a “Soft-Rock” Site.” Geoheritage 8, no.4 (December): 401–406.


Thomas, Barry A., and Leyla J. Seyfullah. 2015. “Stigmaria Brongniart: A New Specimen from Duckmantian (Lower Pennsylvania) Brymbo (Wrexham, North Wales) Together with a Review of Known Casts and How They Were Preserved.” Geological Magazine 152, no.5: 858–870.


Thorn, Vanessa. 2001. “Vegetation Communities of a High Palaeolatitude Middle Jurassic Forest in New Zealand. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 168, nos.3–4 (15 April): 273–289.


Tidwell, William D., and Naomi Hebbert. 1992. “Species of the Cretaceous Tree Fern Tempskya from Utah.” International Journal of Plant Sciences 153, no.3: 513–528.


Trümper, Steffen, Ronny Rößler, and Jens Götze. 2018. “Deciphering Silification Pathways of Fossil Forests: Case Studies from the Late Paleozoic of Central Europe.” Minerals 8, no. 10 (October): 432. doi:10.3390/min8100432.


Turner, Brian R., and Issa M. Makhlouf. 2005. “Quaternary Sandstones, Northeast Jordan: Age, Depositional Environments and Climatic Implications.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 229, no.3 (December): 230–250.


Vanner, Mathew R., John G. Conran, Jennifer M. Bannister, and Daphne E. Lee. 2018. “Cenozoic Conifer Wood from the Gore Lignite Measures, Southland, New Zealand.” New Zealand Journal of Botany 56, no.3: 291–310.


Vargemezis, G., N. Zouros, P. Tsourlos, and I. Fikos. 2009. “High-Resolution Magnetic Gradient and Electrical Resistivity Tomography Survey at the Plaka Petrified Forest Park in Lesvos Island, Greece.” Near Surface Geophysics 7, no.3 (June): 207–215.


Vasconcelos, Marcela Vitória de, Iracilde Maria de Moura Fé Lima, and Maria Valdirene Araújo Rocha Moraes. 2016. “Floresta Fóssil Do Rio Poti Em Teresina, Piauí: Porque Não Preservar.” Revista Equador (UFPI) 5, no.3: 239–259.


Vasileiadou, Katerina, Madelaine Böhhme, Thomas A. Neubauer, Georgios L. Georgalis, George E. Syrides, Lambrini Papadopoulou, and Nickolas Zouros. 2017. “Early Miocene Gastropod and Ectothermic Vertebrate Remains from the Lesvos Petrified Forest (Greece).” PalZ 91, no.4 (December): 541–564.


Vassio, E., E. Martinetto, M. Dolezych, and J. Van der Bergh. 2008. “Wood Anatomy of the Glyptostrobus europaeus “Whole-Plant” from a Pliocene Fossil Forest of Italy.” Review of Palaeobotany and Palynology 151, no.3–4: 81–89.


Velitzelos, E., and N. Zouros. 1997. “The Petrified Forest of Lesvos—Protected National Monument.” In Engineering Geology and the Environment, edited by P.G. Marionos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos, and G.C. Stournaras, 3037–3043. Rotterdam, Netherlands: A.A. Balkema.


Vera, Ezequiel Ignacio. 2012. “Further Evidence Supporting High Diversity of Cyathealean Tree Ferns in the Early Cretaceous of Antarctica.” Cretaceous Research 56, (September–December): 141–154.


Wagner, Robert H. 1989. “A Late Stephanian Forest Swamp with Sporangiostrobus Fossilized by Volcanic Ash Fall in the Puertollano Basin, Central Spain.” International Journal of Coal Geology 12, nos.1–4: 523–552.


Waldron, John W.F., Michael C. Rygel, Martin R. Gibling, and John H. Calder. 2013. “Evaporite Tectonics and the Late Paleozoic Stratigraphic Development of the Cumberland Basin, Appalachians of Atlantic Canada.” GSA Bulletin 125, no.5–6: 945–960.


Waldron, John W.F., and Michael C. Rygel. 2005. “Role of Evaporite Withdrawal in the Preservation of a Unique Coal-Bearing Succession: Pennsylvanian Joggins Formation, Nova Scotia.” Geology 33, no.5: 337–340.


Walker, Tas. 2001. “Coal: Memorial to the Flood.” Creation 23, no.2 (March): 22–27.

Weaver, L., S. McLoughlin, and A.N. Drinnan. 1997. “Fossil Woods from the Upper Permian Bainmedart Coal Measures, Northern Prince Charles Mountains, East Antarctica.” AGSO Journal of Australian Geology and Geophysics 16, no.5 (May): 655–676.


Webster, Clyde L. Jr. 2018. “A Chemist’s Perspective on the Yellowstone Petrified ‘Forests’.” Origins 65: 62–74.


West, Ian. 2016. “Fossil Forest, Lulworth Cove; Part 1: The Ledge and Strata.” http://www.southampton.ac.uk/~imw/Fossil-Forest.htm.


West, Ian. 2018. “The Fossil Forest; Part 2: The Purbeck Fossil Trees.” http://www.southampton.ac.uk/~imw/Fossil-ForestPurbeck-Trees.htm.


Wheeler, E.A. 2001. “Fossil Dicotyledonous Woods from Florissant Fossil Beds National Monument, Colorado.” Proceedings of the Denver Museum of Natur & Science 4, no.1 (October 1): 187–203.


White, Mary. 1981. “Fish Beds Reveal Lush Fossil Forest.” Australian Natural History 20, no.7: 227–230.


Williams, Christopher J. 2007. “High-Latitude Forest Structure: Methodological Considerations and Insights on Reconstructing High-Latitude Fossil Forests.” Bulletin of the Peabody Museum of Natural History 48, no.2 (October): 339–357.


Williams, E.L., and G.F. Howe. 1993. “Fossil Wood of Big Bend National Park, Brewster County, Texas. Part 1: Geologic Setting.” Creation Research Society Quarterly 30, no.1 (June): 47–54.


Williams, E.L. 1993. “Fossil Wood of Big Bend National Park, Brewster County, Texas. Part 2: Mechanism of Silicification of Wood and Other Pertinent Factors.” Creation Research Society Quarterly 30, no.2 (September): 106–111.


Williams, E.L., G.T. Matzko, G.F. Howe, R.R. White, and W.G. Stark. 1993. “Fossil Wood of Big Bend National Park, Brewster County, Texas. Part 3: Chemical Tests Performed on Wood.” Creation Research Society Quarterly 30, no.3 (December): 169–176.


Wing, Scott L., Leo J. Hickey, and Carl C. Swisher. 1993. “Implications of an Exceptional Fossil Flora for Late Cretaceous Vegetation.” Nature 363 (May 27): 342–344.


Wnuk, Christopher, and Hermann W. Pfefferkorn. 1984. “The Life habits and paleoecology of Middle Pennsylvanian Medullosan Pteridosperms Based on an In Situ Assemblage from the Bernice Basin (Sullivan County, Pennsylvania, U.S.A.).” Review of Palaeobotany and Palynology 41, no.3–4: 329–357.


Wnuk, Christopher, and Hermann W. Pfefferkorn. 1987. “A Pennsylvanian-Age Terrestrial Storm Deposit; Using Plant Fossils to Characterize the History and Process of Sediment Accumulation.” Journal of Sedimentary Petrology 57, no.2 (1 March): 212–221.


Wolberg, Donald L., Jean P. Hall, Diane BeHis, William X. Chavez, Orin Anderson, Robert Moro, and April Gil. 1988. “Regional Historic, Stratigraphic, and Paleontologic Framework of the Late Cretaceous (CampanianMaastrichtian) Fossil Forest Locality Near Split Lip Flats, San Juan Basin, San Juan County, New Mexico.” Bulletin 122—Contributions to Late Cretaceous Paleontology and Stratigraphy of New Mexico (September), 7–21.


Woodcock, Deborah, Herbert Meyer, Nelia Dunbar, William McIntosh, Isabel Prado, and Guillermo Morales. 2009. “Geologic and Taphonomic Context of El Bosque Petrificado Piedra Chamana (Cajamarca, Peru).” Geological Society of America Bulletin 121, no.7–8 (June): 1172–1178.


Woodcock, D.W., H.W. Meyer, and Y. Prado. 2017. “The Piedra Chamana Fossil Woods (Eocene, Peru).” IAWA Journal 38, no.3: 313–365.


Wright, William E., Christopher Baisan, Martin Streck, W. Walton Wright, and Paul Szejner. 2016. “Dendrochronology and Middle Miocene Petrified Oak: Modern Counterparts and Interpretation.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 445 (1 March): 38–49.


Xu, Hong-He, Christopher M. Berry, William E. Stein, Yi Wang, Peng Tang, and Qiang Fu. 2017. “Unique Growth Strategy in the Earth’s First Trees Revealed in Silicified Fossil Trunks from China.” Proceedings of the National Academy of Sciences 114, no.45 (November 7): 12009–12014.


Yamakawa, Chiyomi, Arata Momohara, Takeshi Saito, and Tomoo Nunotani. 2017. “Composition and Paleoenvironment of Wetland Forests Dominated by Glyptostrobus and Metasequoia in the Latest Pliocene in Central Japan.” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 467 (1 February): 191–210.


Yamamoto, Tetsuya. 1980. Identification of Fossil Wood from the Specimen Creek Area of the Gallatin Petrified Forest, Yellowstone National Park, Montana. M.A. thesis, Loma Linda University.


Yossifova, Mariana G., Greta M. Eskenazy, and Sevdalina P. Valčeva. 2011. “Petrology, Mineralogy, and Geochemistry of Submarine Coals and Petrified Forest in the Sozopol Bay, Bulgaria.” International Journal of Coal Geology 87, no.3–4 (September 1): 212–225.


Yuretich, Richard F. 1984. “Yellowstone Fossil Forests: New Evidence for Burial in Place.” Geology 12, no.3 (March 1): 159–162.


Zodrow, Erwin L. 2002. “The “Medullosalean Forest” at Tthe Lloyd Cove Seam (Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada).” Atlantic Geology 38, no.2–3 (July): 177–195.


Написати коментар