Мораль, етика та світогляд
Креацентр > Статті > Мораль, етика та світогляд > Наука та Біблія: чи повинен бути конфлікт?

Наука та Біблія: чи повинен бути конфлікт?

 У нашій культурі існує багато суперечок між наукою та Біблією.Одні вважають, що наука повинна управляти нашим розумінням релігії. Інші стверджують, що релігія повинна управляти нашим науковим розумінням. Існують дійсно глибокі розбіжності в багатьох сенсах, оскільки люди претендують на різні джерела влади з цих питань.

 Але є багато суперечливих ідей, які представлені в популярних обговореннях цієї теми, які необхідно ретельно розглянути. Слова мають значення, і нам потрібно переконатися, що ми використовуємо наші власні слова таким чином, щоб це було ясно й не приховувало та не змінювало значення певних термінів і понять. Ми всі знаємо, коли політик говорить і нашим, і вашим, але це може бути трохи складніше, коли ми бачимо релігійних лідерів і вчених, які говорять у тій самій манері.Хоча ми можемо вчитися у тих, хто вивчав різні ідеї, ми повинні бути обережні, щоб не приймати ці ідеї тільки тому, що якийсь вчений, релігійний лідер або новинний аналітик так говорить.

 БАГАТО ЛЮДЕЙ БУДУТЬ НАМАГАТИСЯ СКАЗАТИ ВАМ, ЩО У НИХ НЕМАЄ ТАКИХ УПЕРЕДЖЕНЬ, АЛЕ НЕ МОЖНА БУТИ НЕЙТРАЛЬНИМ: НАШЕ МИСЛЕННЯ ЗАВЖДИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПЕВНОЇ ВІДПРАВНОЇ ТОЧКИ.

 У кожної людини є свій особистий погляд, який він або вона намагається довести! Багато людей будуть намагатися сказати вам, що у них немає таких упереджень, але неможливо бути нейтральним: наше мислення завжди починається з певної відправної точки. Всі аргументи, які ми наводимо, засновані на нашому світогляді, а наш світогляд заснований на конкретних припущеннях, які ми вважаємо істинними. Мета цієї статті полягає в тому, щоб дослідити деякі з цих основоположних припущень про науку й Біблію, а також їхні наслідки для аргументів, які часто використовуються в широких дебатах про творіння та еволюцію.

Звідки взялася наука?

 Те, що ми розуміємо сьогодні як сучасний науковий метод, а також створювані їм технології і теорії, заснованіна уявленнях про природу Всесвіту й Бога, Який створив Всесвіт. Науковий метод заснований на ідеях повторюваності, фальсифікації і можливості перевірки/тестованості. Кожна з цих ідей передбачає, що в світі, в якому ми живемо, існує однаковість. (Це буде обговорюватися більш докладно нижче.) Але на якій підставі ми можемо припустити, що світ повинен діяти однаково? Тільки на тій підставі, що Бог створив Всесвіт для функціонування відповідно до визначених законів.Сучасна наука розцвіла на родючому ґрунті західної культури, де Бог був відомий як Творець і Законодавець Всесвіту. У той час як деякі математичні та технологічні концепції були відомі за тисячоліття до цього часу, суворе експериментування та ретельна кореляція причини й слідства стали центром дисципліни, відомої тоді як природна філософія. В середні віки був великий прогрес у вивченні природи, хоча його часто принижують як час незначного прогресу в розвитку нових ідей. Ці досягнення в основному відбувалися в монастирях і університетах, які фінансувалися табули спрямовані римсько-католицькою церквою. Звичайно, велика частина цього мислення була помилковою та була виправлена, але саме уявлення про Бога-Творця, Який створив впорядкований Всесвіт, направляло й заохочувало вивчення природної філософії. Було б анахронізмом називати ці дослідження науковими, але фундамент наукового мислення було закладено в ці перші століття на Заході.

 І цей погляд ― не просто біблійна креаційна пропаганда, яка використовується для підтримки певного погляду. Доктор Джеймс Ханнем, історик і фізик, пише, в ув'язненні, до своєї книги «Генезіс науки»:

 «Відправною точкою для всієї природної філософії в середні віки було те, що природа була створена Богом. Це зробило її законною областю вивчення, тому що через природу людина могла дізнатися про свого Творця. Середньовічні вчені вважали, що природа дотримується правил, встановлених для неї Богом. Оскільки Бог був послідовний і не примхливий, ці природні закони були постійними та заслуговували ретельного вивчення. Проте ці вчені відкинули твердження Аристотеля про те, що закони природи зв'язані необхідністю. Бог не був обмежений тим, що думав Аристотель. Єдиний спосіб дізнатися, які закони обрав Бог, ― це використовувати досвід і спостереження. Мотиви та пояснення середньовічних натурфілософів були перенесені майже без змін піонерами сучасної науки».3

 Демонструючи, що він не зацікавлений в підтримці Біблії або існування Творця як істини, Ханнем продовжує цитувати наполегливе твердження сера Ісаака Ньютона про існування Бога, щоб підтвердити різноманітність життя на землі, але стверджує, що Дарвін пізніше довів, що Ньютон помилявся в цій області.

― Але почекайте, а як же китайці на сході? Вони винайшли порох! ― заперечите ви. Розробка пороху ― це одне, але розшифровка механіки, що лежить в його основі, яка пояснює, як утворився порох і чому він вибухає, навіть передбачення того, як він буде реагувати з іншими хімічними речовинами, ― це зовсім інший тип мислення. Хоча захист цього погляду виходить за рамки даної статті, кілька авторів докладно обговорили цю тему й запропонували вельми правдоподібні пояснення того, чому наукове мислення й методологія нерозвивалися в стабільних і процвітаючих культурах, таких як Китай, Індія та Єгипет, незважаючи на наявні у них таланти та ресурси.4 Наукове мислення не може процвітати в культурах, де забобони про примхливих богів, що діють за примхою, впливають на повсякденні події. Тільки біблійний погляд на природу Бога та Його творіння дозволяє сподіватися на достовірне відкриття глибинних істин функціонування всесвіту, створеного Богом. І тільки біблійний світогляд вимагає вивчення творіння, щоб краще зрозуміти Творця й правильно управляти творінням (Буття 1:28), щоб знайти ліки від хвороб, створити технологію, збільшити виробництво їжі і т. д. Для блага людства.

 Виходячи з цього, давайте звернемося до деяких загальних протилежних ідей, які використовуються для побудови дискусії про науку та Біблію, і розглянемо їх по черзі.

 Наука проти науки

 Сама природа мови така, що значення слів змінюються. Якби я сказав вам в 1947 році, що знайшов свою зниклу мишу в портфелі, ви б відреагували інакше, ніж сьогодні. Те ж саме вірно й для слова «наука». У своїй простій формі «наука» означає «знання». Досліджуючи визначення науки 1828 роки від Ноя Вебстера, ми знаходимо таке:

 «У загальному сенсі, знання або певне знання; осягнення або розуміння істини або фактів розумом. Наука про Бога повинна бути досконалою».5

 У загальному сенсі, слово «наука» означає «знання». Цікаво, що перше визначення в сучасному університетському словнику Вебстера (2003) не так вже сильно відрізняється:

 «Стан знання: знання на відміну від незнання або невігластва.6

 СЬОГОДНІ БАГАТО ВЧЕНИХ ЗАХОПИЛИ НАУКУ, НАПОЛЯГАЮЧИ НА ТОМУ, ЩО ЦЕ МОЖЕ БУТИ ЗРОБЛЕНО ТІЛЬКИ В АТЕЇСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ВІДЛІКУ (ЧИ СВІТОГЛЯДУ), ТАКИМ ЧИНОМ ПОВНІСТЮ ВИДАЛЯЮЧИ БОГА З НАШОГО МИСЛЕННЯ ПРО ФІЗИЧНИЙ СВІТ.

 В іншому сенсі наука ― це систематичне вивчення предмета та знання, яке породжується цим вивченням. У минулому богослов'я було відомо як цариця наук (як і математика), і надприродне походження Всесвіту та істот7 на планеті вважалося істинним, тому що вони розкриваються в Біблії. Сьогодні багато вчених захопили науку, наполягаючи на тому, що це може бути зроблено тільки в атеїстичній системі відліку (або світогляді), таким чином повністю видаляючи Бога з нашого мислення про фізичний світ.

 Можна розділити науку на безліч різних категорій. Класично чисті науки відрізнялися від прикладних наук.Наприклад, коли ми вивчали чисту науку про те, як рентгенівські промені взаємодіють з речовиною, ми змогли застосувати це знання до фотографування кісток всередині тіла. Християни розуміють цей рентгенівський феномен як продовження природних законів, які Бог запрограмував у Всесвіті, і використовують це знання для здійснення панування над землею (Буття 1:26-28) і для звернення назад деяких наслідків прокляття (Буття 3), яке наш гріх приніс у світ. Християни роблять це, знаходячи ліки від хвороб або розробляючи нові технології. Ті, хто дотримується натуралістичного світогляду, вважають, що цей феномен ― всього лише продукт деяких випадкових подій, кульмінацією яких є якісь промені випромінювання, здатні проникати крізь одну матерію, а не через інші. Все це включає в себе тестування, спостереження й повторення експериментів в сьогоденні, щоб застосувати ці знання в сьогоденні.

 Ще одну важливу відмінність слід провести між оперативною та історичною наукою. Оперативна наука використовує чисті й прикладні методи наукового дослідження, щоб з'ясувати, як фізичні речі діють або функціонують, щоб знайти ліки від хвороб, розробити нову технологію або іншим чином поліпшити наш рівень життя. У цьому виді науки дослідники використовують спостережувані, повторювані експерименти для перевірки гіпотез і розвитку нашого розуміння світу. Велика частина хімічних, фізичних, астрономічних, біологічних, інженерних і медичних досліджень відноситься до області оперативної або експериментальної науки. Ці типи речей стабільно можуть спостерігатися й перевірятися різними людьми та можуть бути фальсифіковані, якщо виявляються протилежні докази.

Історична наука займається питаннями історії та походження, наприклад, як утворився Великий Каньйон або як з'явилися живі істоти. Палеонтологія, археологія, космогонія, велика частина геології та криміналістика (кримінальне розслідування) відносяться до галузі історичної науки або науки про походження. Вона розглядає свідоцтва в сьогоденні, щоб спробувати з'ясувати, що сталося в неспостережуваному, неповторному минулому, щоб зробити докази, які ми бачимо, хоча немає ніякої можливості повторити початкові умови та спостерігати їхній результат. В історичній науці існує багато гіпотез, тому що вчені повинні робити припущення про минуле. Ці припущення можуть бути чи не бути правильними, а в багатьох випадках навіть не піддаватися перевірці. Тому ми повинні постаратися зрозуміти межі цього підходу. Щоб бути ясним, і креаціоністи, і еволюціоністи займаються історичною наукою, але біблійні креаціоністи звертаються до авторитету Біблії, щоб повідомити своє розуміння минулого, тому що вона містить свідчення очевидця Творця про ключові події в минулому, які пояснюють світ, в якому ми живемо. Але з натуралістичного (атеїстичного), еволюційного погляду, немає очевидця уявних подій мільйонів років тому і, отже, немає об'єктивних критеріїв для оцінки достовірності еволюційних історій. Минулі причини або послідовність подій, які призвели до того, що ми бачимо в цьому, повинні бути виведені з припущення, що сьогоденні процеси завжди діяли таким самим чином або з такою ж швидкістю, як ми спостерігаємо сьогодні.

 Хоча оперативна наука, безсумнівно, включає в себе деякі рівні висновків, коли ми переходимо в категорію історичної науки, рівень висновків значно зростає. Біологічна, геологічна й космологічна еволюція засновані на ланцюжках припущень і висновків, які неможливо спостерігати, перевіряти чи повторювати. Висновок, заснований на висновку, заснованому на висновку, залишає дуже слабкий ланцюг.

 Один із прикладів такого ланцюжка припущень ― матеріалістичний погляд на вік Землі. По-перше, необхідно прийняти допущення радіометричного датування. Потім, замість того, щоб датувати камені, взяті із землі, датуються метеорити, які знайдені на землі. Це передбачає, що ці метеорити сформувалися в той же час, що й Земля, тому вони будуть того ж віку, що й Земля. Це тоді передбачає, що Земля сформувалася із хмари пилу, яка оточила молоде Сонце, що формувалося, процес, відомий як небулярна гіпотеза, і частинки, зібрані в Землю з фрагментами, залишеними метеоритами, які плавали в космосі й пізніше падали на Землю. Небулярна гіпотеза припускає, що Великий вибух є істинним. Це довгий ланцюжок припущень, які не мають прямих доказів. З біблійного погляду, ніщо з цього не узгоджується з розповіддю про створення світу в книзі Буття, свідченням очевидців подій творіння. Наука та Біблія просто спростовують еволюцію.

 Багато людей намагаються дискредитувати біблійних креаціоністів і кажуть, що вони не можуть бути справжніми вченими, якщо не вірять в еволюцію. Проте це дурний аргумент. Багато хто скаже, що для біблійного креаціоніста лицемірно говорити про мобільний телефон і приймати антибіотики, але при цьому відкидати «істини» Великого вибуху та біологічної еволюції. Але яке відношення має великий вибух до розробки мобільного телефону? І яке відношення має прийняття риби, що перетворюється в жабу протягом мільйонів років, до тестування бактерій в чашці Петрі, щоб побачити, які хімічні речовини вбивають бактерії? Робити такі заяви ― значить плутати категорії науки й апелювати емоціями, змушуючи людей боятися, що технологія не може розвиватися, якщо люди дивляться на світ через призму Біблії. Знаючи, що багато хто із засновників наукових дисциплін були біблійними вченими, слід дати тим, хто використовує цю тактику залякування, паузу, але вони продовжують робити такі заяви перед обличчям багатьох біблійних креаціоністів, які проводять наукові дослідження та просувають наше розуміння світу, який створив Бог.

Однаковість проти уніформізму

 Як згадувалося раніше, оскільки Бог створив Всесвіт, з цього випливає, що певні природні закони були введені Їм у дію. Він вибрав закони, які визначають, як планети обертаються навколо Сонця, як молекули води формуються й прилипають одна до одної, як електрика проходить через дроти й всі інші мислимі взаємодії матерії та енергії у Всесвіті ... не кажучи вже про духовні елементи Всесвіту. Бог створив Всесвіт, який діє одноманітно, і в міру того, як ми вивчаємо творіння, ми виявляємо способи, якими Він наказав Всесвіту функціонувати або діяти. Ісаак Ньютон не винайшов закони тяжіння, він просто описав те, як Бог визначив функціонування Всесвіту. Він зміг зробити це, тому що Бог створив впорядкований Всесвіт, перш за все ще раз довівши, що наука та Біблія працюють разом.

 Ми бачимо принцип однаковості, присутній в перших розділах книги Буття, де Бог створив різні види рослин і тварин, щоб відтворювати їх за родом своїм. Більш конкретно, Буття 8:22 передає намір Бога підтримувати Землю таким чином, який є послідовним. З'єднання цього вірша з такими уривками, як Послання до Євреїв 1:3 і Послання до Колосян 1:17, дає міцну основу для розуміння того, чому Всесвіт такий, який він є.7

 Той, хто відкидає Біблію, може повірити, що у Всесвіті існує однаковість, але у нього немає підстав вважати, що Всесвіт повинен бути місцем порядку. Він робить довільне припущення про Всесвіт, не підкріплюючи його ніякими аргументами. Поширюючи це припущення, багато хто вірить в доктрину уніформізму. Ця доктрина часто резюмується фразою «справжнє ― це ключ до минулого». Як приклад, доктрина уніформізму часто застосовується до верств гірських порід, які ми знаходимо під нашими ногами. Ми можемо спостерігати швидкість, з якою шари формуються сьогодні. Якщо ми припустимо, що швидкості, які ми бачимо сьогодні, такі самі, як і в минулому, ми можемо просто озирнутися назад і подивитися, скільки часу знадобилося для формування всіх верств, вірно?

 Отже, Біблія ясно показує, що був всесвітній потоп, який покрив всю поверхню землі близько 4 350 років тому. Якщо це правда, то це буде мати великий вплив на поверхню Землі ― справжнє буде різко відрізнятися від минулого. У той час як закони природи діяли під час потопу ― однаковість природи ―швидкості відкладення шарів різко відрізнялися б, тому що величина й тривалість цього катастрофічного потопу набагато перевищували масштаби будь-яких повеней, землетрусів, ураганів і цунамі, які ми спостерігаємо сьогодні. Сьогодення ― це не ключ до розуміння минулого. Швидше, Біблія є ключем до розуміння, як минулого, так і сьогодення, тому що вона дає нам ключові події в історії, щоб зрозуміти і те, і інше! Наука та Біблія працюють разом, щоб допомогти нам зрозуміти світ навколо нас.

Віра та факт

 Багато людей купилися на міф про нейтралітет ― ідею про те, що люди можуть розглядати ідеї дійсно нейтральним чином. У кожного є упередження, і кожен починає свої міркування зі свого основоположного світогляду. Багато людей стверджують, що ті, хто має натуралістичний атеїстичний науковий світогляд, що також називається філософським натуралізмом, нейтральні й підходять до вивчення світу (його функціонування, його історії і походження) абсолютно об'єктивно. Але зупиніться та подумайте про це: якщо ви вірите, що в світі не може бути ніяких надприродних впливів, ви упереджено ставитеся до надприродного. У цьому сенсі, обговорення науки й Біблії завжди схиляється в ту чи іншу сторону. Виникає питання: «Який ухил є найкращим ухилом, щоб бути упередженим?» Іншими словами, який світогляд забезпечує справжню основу для вивчення світу, в якому ми живемо? Кожна людина приймає ці вихідні припущення вірою. Віра неминуча, коли ми досліджуємо оточуючий нас світ, незалежно від того, християнин ти, чи мусульманин, єврей, агностик, атеїст чи ще хтось.

 Якщо виходити з біблійного визначення, то віра ―це підстава сподіваного, доказ небаченого (Євреїв 11:1). «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталось видиме». (Євреїв 11: 3). Християни вірять, що Бог створив Всесвіт з нічого, тому що Він сказав нам, що зробив, а не тому, що ми бачили або випробували походження Всесвіту. Це приймається вірою в світлі істин Біблії, яка є абсолютно правдивим свідком історії від вічного Творця. Віра християнина не стоїть ізольовано від доказів, але затверджується шляхом вивчення доказів у світлі істин Біблії. Розглядаючи науку й Біблію разом, ми отримуємо цікаві ідеї.

 Навпаки, ті, хто вірить, що Великий вибух був причиною виникнення Всесвіту, роблять це з вірою, яка ґрунтується на багатьох припущеннях, а не на непогрішному Слові Божому. Вони приймають вірою те, чого не бачили. Незважаючи на твердження, що ми можемо «бачити» початок Всесвіту в космічному мікрохвильовому фоновому випромінюванні й іншіх особливостей Всесвіту, ця віра заснована на припущеннях про ці спостереження та по праву повинна називатися позицією віри ― віри, заснованої на натуралізмі, а не на свідоцтві нашого Бога ―Творця.

 Так само й формування Сонячної системи по небулярній гіпотезі приймається вірою. Передбачувані кроки в цьому процесі ніколи не спостерігалися, а тільки передбачалися. Рухаючись вперед, випадкове походження життя з неживої матерії це ще один момент, якого вчений-натураліст може дотримуватися тільки вірою. «Мабуть, це сталося, ― кажуть вони, ― якщо вже ми тут». У цьому контексті походження інформації, закодованої в ДНК кожного живого організму, має бути прийнято вірою, оскільки немає ніякого відомого природного механізму, який міг би пояснити його походження. Продовжуючи ланцюжок припущень, еволюція одного виду організму в інший (наприклад, рептилія в птицю або в ссавця) повинна прийматися вірою, оскільки вона ніколи не спостерігалася, а виводиться тільки з інтерпретації копалин і порівнянь біохімічних молекул.

 Потрібно багато віри, щоб повірити в натуралістичне походження Всесвіту, нашої планети та всього життя на ній.

 У багатьох контекстах Великий вибух, геологічна еволюція та біологічна еволюція називаються науковими фактами, хоча це всього лише «факти» в деякому перевизначенні слова (особливе виправдання). У книзі «Наука, еволюція та креаціонізм», випущеної в 2008 році Інститутом медицини Національної академії наук, є сторінка, присвячена питанню про те, чи є еволюція теорією або фактом. На закінчення цього обговорення, вони заявляють:

 «В науці «факт» зазвичай відноситься до спостереження, вимірювання або іншій формі доказів, які, як очікується, відбудуться таким самим чином при аналогічних обставинах. Проте вчені також використовують термін «факт» для позначення наукового пояснення, яке було перевірене так багато разів, що більше немає переконливої причини продовжувати перевіряти його або шукати додаткові приклади. В цьому відношенні минуле й триваюче виникнення еволюції є науковим фактом. Оскільки докази, що підтверджують це, настільки сильні, вчені більше не задаються питанням, чи відбулася біологічна еволюція тачи продовжує вона відбуватися. Замість цього вони досліджують механізми еволюції, наскільки швидко еволюція може відбуватися, і пов'язані з цим питання».10

 Отже, у розумі тих, хто вірить, еволюція ― це факт. У цьому абзаці ми також бачимо тонке твердження, що «вчені» більше навіть не ставлять під сумнів еволюцію. Тому, якщо ви ставите під сумнів еволюцію, ви не повинні бути вченим. Це відомо як омана «несправжній шотландець» (ігнорування контрприклада або апеляція до істинності ―неформальний логічний виверт, спроба ad hoc зберегти в силі необгрунтоване твердження ― прим. ред.) Та є просто підходом, використовуваним для того, щоб зганьбити тих, хто ставить під сумнів або відкидає еволюцію. Насправді, в мене є багато колег, які отримали докторські ступені в різних наукових областях, які відкидають еволюцію, так що це твердження явно помилкове.

 Якщо ви коли-небудь почуєте: «Наука каже то-то й те-то», прапор повинен піднятися у вашому розумі. Вираз що використовується в аргументації називається помилкою уречевлення, що надає особисті якості абстрактній ідеї. Наука нічого не може сказати, але вчені можуть. З цією ідеєю пов'язане використання терміна «дані». Коли ви читаєте, що «всі дані вказують на висновок X», ви повинні знову зробити паузу. Замість даних (фактичних спостережень в результаті експериментів або вимірювань геологічної формації або швидкість світла від зірки або галактики) це скоріше їхня інтерпретація. Дані спостережень є фактами та однакові для всіх (креаціоністів або еволюціоністів), але дані можуть не включати всі відповідні спостереження, які можуть бути зроблені, а також завжди повинні інтерпретуватися, щоб прийти до висновків. Для того щоб інтерпретувати дані, ми завжди будемо застосовувати наш світогляд, щоб надати пояснення, яке має сенс даних. Ні наука, ані дані ніколи не зможуть нам нічого по-справжньому сказати. Факти завжди інтерпретуються в світлі віри (наші недоведені світоглядні припущення).

 Наука проти релігії

 Щоб було ясніше, немає ніякого конфлікту між еволюцією та релігією ―конфлікт виникає між еволюцією та біблійним християнством ―часто званим конфліктом між наукою та Біблією. Насправді, багато людей зробили еволюцію фундаментальним принципом своєї релігії. Наприклад, індуїзм, буддизм, анімістичні релігії всіх видів, ліберальна теологія та інші прояви християнства, які не вважають Біблію надзвичайно авторитетною, непогрішним Словом Божим, цілком сумісні з еволюцією та мільйонами років. Ті, хто називає себе гуманістами й розглядає Третій гуманістичний маніфест як документ з керівними принципами, також беруть натуралізм і некеровані еволюційні процеси. У цьому документі ми знаходимо наступні твердження про те, як гуманісти розуміють світ, в якому ми живемо, і як еволюціонувало життя:

 «Пізнання світу відбувається шляхом спостереження, експериментування та раціонального аналізу. Гуманісти вважають, що наука є найкращим методом для визначення цього знання, а також для вирішення проблем і розробки корисних технологій. Ми також визнаємо цінність нових відхилень в мисленні, мистецтві та внутрішньому досвіді ― кожне з них підлягає аналізу критичного розуму.

 Люди є невід'ємною частиною природи, результатом некерованих еволюційних змін. Гуманісти визнають природу самоіснуючою. Ми приймаємо своє життя як всі й досить відрізняємо речі, які вони є, від речей, якими ми могли б їх собі уявити. Ми вітаємо виклики майбутнього, і нас приваблює й не лякає те, що нам ще належить дізнатися».11

 Сучасний словник Мерріам-Вебстера визначає релігію в декількох формах, в тому числі:

 «причина, принцип або система вірувань, яких дотримуються з запалом і вірою».12

 Тоді як гуманісти можуть стверджувати, що вони не дотримуються цих поглядів вірою, у них немає іншої підстави, на якій вони могли б побудувати свою справу. Звідки вони знають, що знання може прийти тільки через «спостереження, експериментування та раціональний аналіз»? Який експеримент можна провести, щоб показати, що це правда? Якщо вони кажуть, що знають, що, раціонально аналізуючи те, що вони спостерігали, вони втягують себе в порочне коло думок, які повинні бути прийняті вірою ― саме те, що вони намагаються засудити.

 У багатьох випадках люди, які роблять це порівняння, прагнуть виключити вчення про біблійне творіння з класу державної школи та інших умов, вважаючи, що релігійні погляди мають бути піддані цензурі науки. Проте вони не визнають, що еволюція ― це догмат релігії гуманізму, вони нав'язують свої власні релігійні погляди в школах і фінансованих державою музеях, які виключають біблійний погляд на світ, в якому ми живемо. Замість того щоб виключити релігію зі школи, християнство було замінено релігійними вченнями світського гуманізму (який насправді є релігією атеїзму).

 Мова йде не про протистояння науки та релігії, а про те, що один релігійний погляд протистоїть іншому. Наука та Біблія є, так би мовити, дві різних релігії.Біблія пропонує нам авторитетне джерело істини, з якого ми можемо почати вивчення Всесвіту. Це ― єдина раціональна віра, яка взагалі може пояснити існування наукової думки.13

Висновок: наука та Біблія

 Незалежно від того, яким чином підноситься конфлікт між наукою та Біблією, християни завжди повинні дивитися на Біблію як на вище джерело істини та авторитету в усіх областях. Ми також повинні закликати тих, хто не вірить, дивитися на Творця як на істину й допомогти їм зрозуміти, що ми можемо, в решті решт, зрозуміти світ навколо нас, тільки почавши з істин, які Бог відкрив у Біблії.

Тоді як деякі люди намагаються припустити, що факти природи кажуть самі про себе, камінь не говорить вам, скільки йому років ― вік каменю є інтерпретацією. Ви повинні зробити кілька припущень, щоб прийти до передбачуваного 4,5-мільярдного віку Землі, включаючи припущення уніформізму. Ці припущення знаходяться в прямому протиріччі з ясним вченням Біблії і заперечують глобальний потоп та особливе створення Всесвіту тільки близько 6 000 років тому.

 На відміну від каменів і скам'янілостей, Біблія пропонує чіткі пропозиції та описи минулого. Ми повинні читати Біблію зовсім не так, як ми читаємо «книгу» природи. Ми можемо зрозуміти тільки те, що відкриває нам природа, коли ми розуміємо, що світ, в якому ми живемо, був проклятий Богом у результаті гріха людини. Ми також повинні враховувати наслідки інших подій, таких як потоп і Вавилонська вежа. Ігнорування цих істин природно призведе до помилкових висновків про історію Землі та всього життя на ній.

 Наукове мислення зародилося в колисці християнської Європи, тому що люди вірили в істинного Творця Бога, і знали, що вони можуть зрозуміти світ, який Він створив. Вони вірили, що можуть зрозуміти творіння, тому що знали, що Він ― є Бог порядку. Вони вірили, що Він був Богом порядку, тому що саме це ясно показує Біблія. Ми повинні, звичайно, визнати, що у нас не було б наукового розуміння, яке ми маємо сьогодні, крім того, що Бог відкрив нам у Біблії. Ми були б дурнями, якби відклали Біблію в сторону, продовжуючи прагнути до глибшого розуміння того, що ми бачимо, коли дивимося в наші мікроскопи та телескопи або дивимося неозброєним оком, щоб досліджувати Боже творіння

 Але саме це й намагаються зробити багато вчених. Ставши на плечі людей, які вірили в Боже одкровення, вони заперечують необхідність таким же чином продовжувати їхнє вивчення. Було б так само безглуздо для людини, яка полетіла на Місяць на ракеті, заперечувати ракету, яка доставила її туди, стверджуючи, що вона може повернутися на землю самостійно без ракети. На жаль, вона загине там, на Місяці, не визнавши, що ій потрібна ракета для безпечного повернення на Землю.

 Так само й ті, хто заперечує Бога Біблії як основу для розуміння світу, в якому ми живемо, роблять це на свій страх і ризик. Бог створив Всесвіт, цей світ, в якому ми живемо, і кожного з нас. Через першу людину, яку Бог створив, Адама, всі стали грішниками. Кожен з нас вирішив повстати проти Бога та Його влади як нашого Творця. Якщо ми не будемо довіряти тому, що Бог сказав про наше становище в світі (що ми грішники), Його справедливий суд над нашим заколотом ляже на наші голови, і ми ніколи не пізнаємо Його чудесної любові, милості та благодаті. Подібно до того, як Писання закликає нас визнати Бога Творцем, воно також закликає нас дивитися на Ісуса Христа як на єдиний засіб уникнути Божого гніву проти нашого гріха. Кожна людина повинна визнати ці істини й звернутися до Христа з каяттям віри прощення своїх гріхів.

 Продовжуючи розвивати наукове розуміння Всесвіту, в якому ми живемо, давайте робити це, спираючись на тверду основу того, що Бог відкрив нам у Своєму Слові. Бог, який відкрив Себе нам у Біблії, робить науку можливою.


 Автор: Роджер Паттерсон

 Дата публікації: 23 листопада 2019 року

 Джерело: Answers In Genesis


 Переклад: Горячкіна Г.

 Редактор: Недоступ А.


 Посилання:

 1. Ідея «непересічних магістерій» була висунута покійним доктором Стівеном Джеєм Гулдом і передбачає, що наука не може відповісти на питання релігії, і навпаки. Це породжує хибну дихотомію між світським і священним, поняття, далеке Біблії. Християни покликані підпорядковувати кожну думку слухняності Христа (2 Коринтян 10:5), а не розділяти свої думки й дії на мирські та священні.

 2. Логічна помилка двозначності виникає, коли слово використовується для вираження ідеї, але значення слова змінюється в межах аргументу. Аналогічним чином, логічна помилка спеціального клопотання полягає у використанні або визначенні слів таким чином, щоб це було корисно для аргументу та не обов'язково узгоджувалося іншими. Обидві ці тактики використовуються тими, хто сперечається про роль науки та Біблії. Як християни й посли Христа, ми повинні бути обережні, щоб уникнути цих недійсних форм аргументації, тому що вони погано відбиваються на нашому Царі.

 3. Джеймс Ханнем, Генезіс науки: як християнське Середньовіччя запустило наукову революцію (Вашингтон, округ Колумбія: Regnery Publishing Inc., 2011), стор.348-349.

 4. Для стислої версії цих теорій див. ЕрікВ. Сноу, Християнство: причина сучасної науки?, Institute for Creation Research, http://www.icr.org/article/427/290. Для більш ретельної обробки цих ідей було написано кілька книг, хоча автори не всі підходять до теми з християнською або біблійною передумовою: Ненсі Р. Пірсі і Чарльз Б. Такстон, Душа науки: християнська віра й природна філософія (Wheaton, IL: Crossway, 1994); Стенлі Л. Джекі, Наука та творчість (Edinburgh, Scotland: Scottish Academic Press, 1986); Джеймс Ханнем, Генезіс науки: як християнське Середньовіччя запустило наукову революцію (Вашингтон, округ Колумбія: Regnery Publishing Inc., 2011).

5.Американський словник англійської мови, 9-е вид. Стаття «Наука».

 6. Університетський словник Мерріам-Вебстера, 11-е вид. Стаття «Наука».

 7. Навіть термін «творіння» природно має на увазі, що був Творець, який створив його.

 8. Для більш ретельного розгляду припущень уніформізму та нелогічності натуралістичного, атеїстичного світогляду див. Д. Лайл, Остаточний доказ творіння»(Green Forest, Arkansas: Master Books, 2009).

 9. Д-р Девід Ментон припустив, що найкращим терміном було б «легковірність», оскільки немає ніякої основи для натуралістичного світогляду, крім думок людини. Біблійна позиція ― це позиція віри, тому що вона заснована на істині, відкритої в Писанні. Проте «довірливість» ― це не те слово, яке більшість зрозуміє, і його слід приберегти для правильного контексту.

 10. Франсиско Х. Айала і співавт. Наука, еволюція та креаціонізм (Washington, DC: National Academies Press, 2008), стор. 11.

 11. Американська асоціація гуманістів «Третій гуманістичний маніфест», http://www.americanhumanist.org/Humanism/Humanist_Manifesto_III.

 12. Університетський словник Мерріам-Вебстера, 11-е вид., Стаття «Релігія».

13. Д. Лайл, Еволюція: антинауки, Answers in Genesis: http: // www. answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/evolution-anti-science.

Вас також може зацікавити: