Основи креаціонізму
Креацентр > Статті > Основи креаціонізму > Як зароджувались геологія, палеонтологія та космологія?

Як зароджувались геологія, палеонтологія та космологія?

Джон Вудворд (1665-1722)

Фундаментальні особливості геології як науки, а саме польові роботи, збирання зразків та теорія, не були розвинуті до XVI-XVIII ст. Раніше, ще в давньогрецькі часи, багато вчених вважали, що скам'янілості були останками колишніх живих істот, і багато християн (включаючи Тертуліана, Златоуста та Августина) приписували їх періоду Ноєвого потопу. Але інші вчені відкидали ці ідеї і розглядали скам'янілості або як жарти природи, або як продукти гірських порід, наділених життям в якомусь сенсі, як творіння Бога, а може бути, навіть як обман сатани. У XVI і XVII століттях суперечки між натуралістами посилилися. Одним з видних супротивників органічного походження скам'янілостей був Мартін Лістер (1638-1712). Джон Рей (1627-1705) віддавав перевагу органічному походженню, хоч і поважав заперечення Лістера. Але зі свого мікроскопічного аналізу скам'янілої деревини Роберт Гук (1635-1703) підтвердив, що викопні колись були живими істотами. Проте він не вірив, що останки були результатом Ноєвого потопу.

До 1750 року одним з найбільш важливих мислителів був Нільс Стенсен (1638-1686), або Стено, датський анатом і геолог, який встановив принцип суперпозиції: шари осадових порід відкладаються послідовно, по суті горизонтально, так що нижній шар старший за верхній. У своїй книзі «Предтеча» (1669) він висловив віру в те, що Землі 6 000 років і що органічні копалини й скельні пласти були відкладені потопом.1 Невдовзі після Стено Томас Бернет (1635-1715), теолог, опублікував свою книгу «Впливова священна теорія Землі» (1681), в якій він наводив доводи про всесвітній потоп, спираючись на Біблію, а не на геологію. Він не згадував про скам'янілості, і хоча він вірив у молоду Землю, тривалість дня в 1-му розділі книги Буття він вважав роком або довше. Слідом за ним лікар і геолог Джон Вудворд (1665-1722) у своїй книзі «Есе до природної історії Землі» (1695) використовував потоп для пояснення стратифікації і скам'яніння. У книзі «Нова теорія Землі» (1696) Уїльям Уїстон (1667-1752), наступник Ньютона в Кембриджі з математики, поділяв подібні погляди. Але він запропонував кометне пояснення механізму потопу й додав шість років до дати створення світу згідно архієпископу Ашшеру, стверджуючи, що кожен день в 1-му розділі книги Буття триває один рік. Деякі з його положень пізніше були використані тими, хто підтримував теорію одного дня для 1-го розділу книги Буття. У своїй книзі «Трактат про потоп» (1768) геолог Олександр Кеткотт (1725-1779) використовував геологічні аргументи, щоб захистити розповідь про недавнє створення світу та Всесвітній потоп, який і призвів до утворення геологічного літопису. З іншого боку, інший геолог, Джон Уайтхерст (1713-1788), стверджував у своєму дослідженні «Початковий стан і формування Землі» (1778), що Земля була набагато старша людини і, хоча Ноїв потоп був глобальною катастрофою, він не був відповідальний за більшу частину геологічного літопису. На континенті Йоганн Леманн (розум. 1767) вивчав німецькі гірські шари й вважав, що первинні, несучі викопні породи були від тижня творіння, в той час як вторинні викопні породи були приписані потопу. Інші геологи, такі як Жан Елієн Геттард (1715-1886), Ніколас Десмарест (1735-1815) і Джованні Ардуїно (1714-1895) заперечували потоп і виступали за набагато більш стародавню Землю.2

У Франції три видатних письменника розробили філософсько-натуралістичні пояснення, що відносяться до земної історії (тобто пояснюють походження всього сущого сучасними законами природи). У своїй книзі «Епохи природи» (1778) граф де Бюффон (1708-1788) відстоював теорію про те, що Земля виникла в результаті зіткнення комети з Сонцем. Екстраполюючи результати експериментів, пов'язаних з охолодженням різних гарячих матеріалів, він постулював, що приблизно за 78 000 років Земля пройшла через сім епох, щоб досягти свого нинішнього стану. Він вірив у спонтанне зародження, а не в еволюцію, щоб пояснити походження живих видів. В очевидній спробі запобігти релігійній опозиції він інтерпретував дні 1-го розділу Буття як довгі століття, ідея, яка стала популярною серед деяких британських християн 19-го століття. Астроном П'єр Лаплас (1749-1827) був сильно мотивований своїм атеїзмом, щоб виключити ідею задуму або цілі з наукових досліджень. В якості попередника сучасної космічної еволюції він висунув небулярну гіпотезу, що пояснює, чому планети обертаються навколо Сонця в одному напрямку й приблизно в одній площині. Згідно цієї теорії, опублікованій в його «Експозиції системи Всесвіту» (1796), до теперішнього часу існувала сонячна атмосфера, яка шляхом чисто природного поступового згущування утворювала кільця, подібні до кілець Сатурна, які зрештою зливалися в планети. Ця теорія зробила вік творіння ще більшим, ніж той, який запропонував Бюффон. Жан Ламарк (1744-1829) був натуралістом, що спеціалізувся на вивченні мушель скам'янілих і живих молюсків. Перебуваючи на межі між деїзмом і атеїзмом, він відчував сильну відразу до будь-якого уявленням про глобальну катастрофу. У книзі «Зоологічна філософія» (1809) він спробував пояснити подібності й відмінності між живими істотами та скам’янілими чотирма законами поступової еволюційної трансформації, які зазвичай зводяться до вспадкування придбаних ознак. Він вірив у спонтанне народження, відкидав ідею вимирання та став лютим супротивником катастрофіста Жоржа Кюв'є.3

Таким чином, до кінця XVIII століття цілий ряд факторів підготував грунт для геологічної революції прийдешнього століття. Хоча більшість християн вірило в пряме буквальне прочитання оповідань про створення світу й потоп, деякі припускали, що земля була набагато старша, ніж розрахував Ашшер. Крім того, деїсти та атеїсти пропонували альтернативні космології порівняно з тією, що була знайдена в книзі Буття. Ідея спочатку повністю функціонуючого творіння, багато в чому схожого на сьогоднішнє, почала замінюватися поняттям створеної або нестворенної спочатку простої матерії, яка поступово, за законами природи чинними протягом незліченних віків, трансформувалася в даний стан Всесвіту. Відбувалося серйозне зрушення в світогляді, пов'язане з існуванням і природою Бога, природою Його ставлення до творіння та природою відношення науки до біблійної інтерпретації.

Нептуністсько-вулканічні дебати

1790-1820 роки були названі «героїчним століттям» геології. За цей час ця область дійсно ствердилася як окрема галузь наукових досліджень. Стали проводитися більш великі геологічні спостереження, розроблялися нові методи систематичного розташування гірських порід, і народилося перше об'єднання вчених, яке повністю присвятило себе геології, — Лондонське геологічне товариство. Але саме в цей період геологія виявилася втягнутою в так звані нептуністсько-вулканічні дебати.4 Нептунізм був названий на честь римського бога моря та розглядав воду як найважливіший фактор геологічних змін. Вулканізм отримав свою назву від римського бога вогню та розглядав внутрішнє тепло Землі як домінуючий фактор. Засновниками цих двох позицій були, відповідно, Абрахам Вернер (1749-1817) з Німеччини та Джеймс Хаттон (1726-1897) з Шотландії.

Вернер був одним з найвпливовіших геологів свого часу, хоч його теорія була досить швидко відкинута.5 У результаті інтенсивного вивчення послідовності шарів у його рідній області Саксонії, які були відкладені водою, він розробив теорію про те, що більшість земної кори була утворена хімічно чи механічно осадовими відкладеннями, який залишав по собі повільно відступаючий первинний світовий океан.

Потім шари були упорядковані за змістом мінералів. Вернер визнавав вулканічну активність, але вважав це останньою стадією своєї теорії, після того як первісний океан відступив до свого нинішнього рівня.

Незабаром проти його теорії було висунуто багато заперечень, але це була привабливо проста система. Крім того, будучи чудовим мінералогом, Вернер протягом 40 років був надихаючим викладачем в університеті Фрайберга, де він викликав велику лояльність своїх студентів, багато з яких приїхали з інших країн. Він не був плідним письменником, але недавні дослідження приватного листування та конспектів лекцій показали, що він вірив і вчив своїх студентів тому, що історія Землі триває, принаймні, мільйон років. Він вважав, що земна кора дає більш достовірну історичну інформацію, ніж будь-які письмові документи. Будучи деїстом, він також не відчував необхідності приводити свою теорію у відповідність з Біблією.6 Проте, деякі автори, такі як Річард Кірван і Андре Делюк, використовували теорію Вернера в підтримку потопу Буття.

Геологічні погляди Хаттона, опубліковані в його «Теорії Землі» (1795), значно відрізнялися від поглядів Вернера. Він провів велику частину своїх геологічних робіт в Едінбурзі та його околицях, які засновані на вулканічних породах, і він стверджував, що основним геологічним агентом був вогонь, а не вода. Породи були двох видів: магматичні та водні. Останні були результатом повільного осадження детриту на дні океану, який поступово перетворювався в камінь під дією внутрішнього тепла Землі.

Ще однією характерною рисою погляду Хаттона був його уніформізм: все, що є в кам'яному літописі, має й може бути пояснено сучасними процесами ерозії, осадонакопичення, вулканів і землетрусів.7 Історія Землі була циклічна — тривалий процес денудації материків у моря та поступове підняття морського дна (за рахунок внутрішнього тепла Землі), щоб створити нові континенти, які в свою чергу будуть розмиті в море тільки для того, щоб знову піднятися пізніше. Ця теорія була натхненна частково його деїзмом: мудре управління Бога таким циклом було на благо всіх створінь.8 Ймовірно, що вона майже безмежно розширила вік Землі. Насправді Хаттон заперечував, що геологія повинна бути пов'язана з походженням. Замість цього він стверджував, що не бачить «ніяких ознак початку або перспективи кінця» у геологічному літописі. Його погляд був ясним запереченням будь-якої глобальної катастрофи, такий як Ноїв потоп, який був для нього геологічною не-подією.

Хаттон отримав різку критику від двох видатних натуралістів. Річард Кірван, ірландський мінеролог і хімік, вважав погляди Хаттона атеїстичними. У «Геологічних нарисах» (1799) він стверджував, що теорія Хаттона заснована на помилкових свідченнях і суперечить буквальному тлумаченню книги Буття. Андре Делюк, геолог і уродженець Франції, який проживає в Англії, дав більш м'яку, але все-таки негативну критику Хаттону. Він дотримувався досить буквального погляду на книгу Буття, але Кірван різко критикував його за те, що він рахував дні 1-го розділу книги Буття «періодами часу» і що Всесвітній потоп залишив деякі гірські вершини неушкодженими як острівні притулки для рослинного та тваринного життя.

У своїх «Ілюстраціях до хаттоновської «Теорії Землі» (1802) Джон Плейфер (1748-1819), математик і шотландський священик, перевидав ідеї Хаттона в більш зрозумілому й менш відверто деїстичному стилі. Він захищав Хаттона від звинувачень Кірвана в атеїзмі, стверджуючи, що Хаттон просто слідував шляхом природної теології, спостерігаючи прекрасний дизайн у системах Землі: безперервні цикли геологічних процесів Хаттона були подібні законам Ньютона про регулярний рух планет. Хоча Плейфер і не намагався привести Хаттона у відповідність з Біблією, він все ж захищав ідею Хаттона про велику давнину Землі, кажучи, що Біблія стосується лише масштабу часу людської історії, який Хаттон не заперечував, був відносно коротким, як вказувала буквальна інтерпретація Біблії. Як і Хаттон, Плейфер також стверджував, що потоп був спокійною, а не жорстокою катастрофою.

Вільям Сміт (1769-1839)

Ні нептуністи, ні вулканісти не звертали особливої уваги на скам'янілості. Навпаки, Вільям Сміт (1769-1839), інженер-дренажист і землемір, працював над каналами для транспортування вугілля по всій Британії. Після багатьох років вивчення пластів (виявлених у розрізах каналів і доріг, які він допомагав проектувати) і скам'янілостей в цих пластах, він опублікував три роботи з 1815 по 1817 рік. Вони містили першу геологічну карту Англії і Уельсу та пояснювали порядок і відносну хронологію стратиграфічних утворень, які визначаються певними характерними викопними, а не мінералогічним характером порід.9 Він став відомий як «батько англійської стратиграфії», тому що він дав геології описову методологію, яка стала критичною для встановлення теорії старої Землі. Хоча Сміт вважав, що глобальна повінь відповідальна за утворення гравійних відкладень, розсіяних по поверхні Землі, він ніколи явно не пов'язував це з Ноєвим потопом і вважав, що всі осадові шари були відкладені за багато століть до цього потопу довгою серією надприродно викликаних катастрофічних повеней і відтворення нових форм життя.10

Іншою важливою подією в той час у Британії було заснування в 1807 році Лондонського геологічного товариства. 13 членів-засновників були багатими, культурними джентльменами, яким бракувало багатьох геологічних знань, але вони заміняли їх своїм ентузіазмом у навчанні. Вони зустрічалися щомісяця в таверні Франкмасона (поки товариство не переросло його) і після дорогого обіду обговорювали досягнення геології. Вартість членства та первісне обмеження членства для жителів Лондона були двома причинами, за якими більшість практичних геологів, пов'язаних з видобутком корисних копалин, будівництвом доріг і каналів, таких як Вільям Сміт, Джон Фейрі та Роберт Бейквелл, не стали членами цього товариства.11 Заявлена мета товариства полягала в збиранні та поширенні геологічної інформації, сприянні стандартизації геологічної номенклатури та сприянні спільній геологічній роботі, хоча насправді вона також прагнула, не маючи особливого успіху, стабілізувати і відновлювати соціально-економічний вплив в умовах потенційних та фактичних французьких заворушень у Британії.12 З самого початку в ній домінували люди, які дотримуються теорії старої Землі (зв'язок Буття з геологією ніколи не обговорювався в її публічних повідомленнях), хоча вона відкрито не підтримувала ні уніформізм, ні катастрофізм, оскільки її перший президент і впливовий член Джордж Гріноф вважав, виходячи з принципів Бекона, що у 1810-х та 1820-х роках у процесі збирання даних було занадто рано формулювати теорії землі.

До кінця 1820-х років основні розділи геологічного літопису були досить чітко визначені. Первинні породи були найнижчими й імовірно найдавнішими та являли собою в основному магматичні або метаморфічні породи, позбавлені скам'янілостей. Другорядні породи були наступними та являли собою переважно осадові товщі, які були наповнені скам'янілостями. Третинні утворення були вище цих, також містили багато ска'янілостей, але які більш близько нагадували існуючі види. Нарешті, були самі останні алювіальні відкладення гравію, пісків і валунів, увінчані ґрунтами.

На початку 1800-х років Жорж Кюв'є (1768-1832), відомий французький порівняльний анатом і палеонтолог хребетних, розробив свою теорію катастрофізму, виражену в його «Теорії Землі» (1813). Протягом наступних 20 років вона пройшла через декілька англійських видань з додатком (переглянутим у кожному наступному виданні), написаним Робертом Джеймсоном, провідним шотландським геологом. Син офіцера-лютеранина, Кюв'є прагнув показати загальну згоду між наукою та релігією.14 У своїй «Теорії» він трактував біблійну історію після потопу досить буквально, але зовсім не взаємодіяв з текстом біблійних оповідань про створення світу та потоп. Він різко виступив проти еволюційної теорії Ламарка про спадкування придбаних ознак і його заперечення вимирання. Вивчаючи скам'янілості великих чотириногих, знайдених у шарах Паризької улоговини, Кюв'є прийшов до висновку, що дійсно було багато вимирань, але не всі відразу. Швидше, він припустив, що в минулому було багато катастрофічних повеней. Подібно Вільяма Сміта, він вважав, що кожен з цих шарів характеризується абсолютно унікальною фауною. Фауна з'явилася на деякий час, а потім була знищена катастрофою, і виникли нові форми життя. Виступаючи проти еволюції Ламарка, Кюв'є вважав, що ці нові види були окремими Божими актами особливого творіння, але він не пояснював цього прямо. Він вважав, що історія Землі була набагато довша, ніж традиційні 6 000 років, але що останній потоп стався лише близько 5 000 років тому. Це, очевидно, співпало з датою Ноєвого потопу, але Кюв'є ніколи явно не ототожнював свій останній потоп з ним.15 Ці жорстокі лиха були великими морськими повенями. Але вони не обов'язково були глобальними, так що усі види не завжди знищувалися в цих катастрофах. Згідно Кюв'є, людина вперше з'явилася десь між двома останніми катастрофами.

Таблиця 1. Діаграма для ілюстрації поділу геологічної шкали часу приблизно близько 1840 року з сучасними еквівалентами. Деякі характерні утворення, згадані в тексті, показані в лівій колонці. Основні підрозділи, визнані близько 1790 року, наведені в другій колонці. Але слід зазначити, (а) що набагато більш детальні поділи застосовувалися в цей час до конкретних регіонів, хоча кореляція між ними була невизначеною, і (б), що категорії «перехідний» і «первинний» не мають точних еквівалентів у більш пізніх схемах, оскільки вони включали слабо або сильно метаморфовані породи багатьох епох (хоча переважно вони вказані).16

Вільям Бакленд (1784-1856) був провідним геологом в Англії в 1820-х роках і пішов за Кюв'є в поширенні катастрофізму. Подібно багатьом вченим свого часу, він був англіканським священиком. Він читав лекції в Оксфордському університеті з мінералогії (1813) та геології (1818) і був дуже популярним лектором. Два його учні, Чарльз Лайєлл і Родерік Мерчісон, згодом стали дуже впливовими геологами в 1830-1840-х роках. У своїх спробах зробити науку, і особливо геологію, включену в університетську освіту (що було розроблено в той час для підготовки міністрів) Бакленд опублікував Vindiciae Geologicae (1820) («Пояснення зв'язку геології з релігією» — прим. пер.). Тут він доводив, що геологія узгоджується з Буття, підтверджував природну релігію, представляючи докази створення світу й безперервного Божого промислу, і доводив фактично незаперечний факт глобального катастрофічного Ноєвого потопу. Проте геологічні свідоцтва потопу були, на думку Бакленда, тільки у верхніх шарах і поверхневих особливостях материків; вторинні утворення осадових порід були до-потопними на незліченні тисячі років чи навіть довше. Щоб узгодити свою теорію з Буття, він розглядав можливість теорії денного періоду, але віддавав перевагу теорії розриву. Як і Кюв'є, він дотримувався теорії множинних надприродних катастроф і творінь, а також недавньої появи людини та потопу.

В результаті подальших польових досліджень, особливо в Кіркдейлській печері в Йоркширі, він опублікував у 1823 році свої Reliquiae Diluvianae («До-потопні залишки» — прим. пер.), які широко читалися, що забезпечувало подальший захист теорії Потопу. Проте уніформістська критика Джона Флемінга та Чарльза Лайєлла змусила Бакленда відмовитися від такої інтерпретації геологічних даних. Він опублікував цю зміну в своєму знаменитому двотомнику «Бріджуотерський трактат по геології» у 1836 році, де всього у двох коротких коментарях описав потоп як спокійну та геологічно незначну подію.17 Бакленд показав в особистому листуванні в 1820-х роках, що для нього геологічні свідоцтва мають більш високу якість і надійність, ніж текстові свідоцтва (наприклад, Біблія) в реконструкції історії Землі.18 На його думку, це сталося тому, що письмові записи були схильні до обману чи помилок, тоді як камені були правдиві та не могли бути змінені людиною.

Адам Седжвік (1785-1873) був колегою Бакленда в Кембриджі, отримавши кафедру геології в 1818 році. Під впливом цих двох та інших вчених (наприклад, Джорджа Грінофа, Вільяма Конібера, Родеріка Мерчисона та Генрі де ла Беша) в 1820-х роках була широко прийнята староземельна катастрофістська (або дилювіальна) геологія більшістю геологів і академічних теологів. По ряду причин більшість геологів того часу вважали, що Земля була набагато старша 6 000 років, і Ноїв потоп не був причиною вторинних і третинних утворень.19 По-перше, вважалося, що первісні породи були покриті в середньому, щонайменше, двома милями вторинних і третинних шарів, у яких спостерігалися свідоцтва повільного поступового осадження протягом послідовних періодів затишшя та катастроф. По-друге, деякі верстви були сформовані в результаті насильницького руйнування старих шарів. По-третє, різні шари містили різні скам'янілості; було особливо відзначено, що шари з рештками явно наземних та прісноводних молюсків чергуються з тими, які містять морські види, і що шари, розташовані ближче до поверхні, містять наземних тварин, змішаних з морськими істотами. По-четверте, здавалося, що чим нижче були шари, тим більше була різниця між живими та викопними видами, що для геологів староземельців означало багато вимираннь в результаті серії катастроф протягом тривалого часу. По-п'яте, свідчення того, що розломи та дислокації відбулися після осадження та затвердіння багатьох пластів, йдеться про проміжок часу між формуванням різних пластів. Нарешті, був той факт, що людина була знайдена скам’нілою тільки в самих останніх шарах. Судячи з цих свідчень, вік Землі обчислювався десятками тисяч, якщо не мільйонами років, і відносно недавній Ноїв потоп вважався причиною тільки округлих долин і пагорбів, вирізаних у консолідованих шарах, а також шарів сипучого гравію та кам'яних брил, розкиданих по всьому світу на поверхні цих шарів.20

Величезний удар по катастрофізму був завданий у 1830-1833 роках, коли Чарльз Лайєлл (1797-1875), юрист за освітою та колишній студент Бакленда, опублікував свою тритомну працю «Принципи геології». Відроджуючи ідеї Хаттона та надихаючись працями Джона Флемінга, шотландського міністра й зоолога, і Джорджа Скроупа, члена парламенту й експерта з вулканів, «Принципи» Лайєлла визначили, якою, на його думку, повинна бути геологія. Його теорія була радикальним уніформізмом, в якому він наполягав на тому, що лише сучасні процеси при сучасних темпах інтенсивності та величини повинні використовуватися для інтерпретації кам'яного літопису минулої геологічної активності. Уніформізм був доповненням до теорії Хаттона й став істотною відмінною рисою поглядів Лайєлла.

Хоча теорія катастроф значно зменшила геологічне значення Ноєвого потопу й розширила історію Землі далеко за межі традиційного біблійного погляду, робота Лайєлла була «coup de grace» (вирішальним ударом) для віри в Потоп,21 в тому сенсі, що вона пояснювала всю історію гірських порід повільними поступовими процесами (які включали дуже локалізовані катастрофи, такі як вулкани й землетруси при їхній нинішній частоті виникнення по всьому світу), тим самим зводячи Потоп до геологічної не-події. Його теорія також розширила час земної історії навіть більше, ніж Кюв'є або Бакленд. Лайєлл бачив себе «духовним спасителем геології, який звільняє науку від Мойсеєвого Старого Заповіту».22

Катастрофізм не зник одразу, хоча до кінця 1830-х років мало хто із староземельных катастрофістів у Великобританії, Америці або Європі вірив у геологічно значущий Ноїв потоп.

Уніформізм Лайєлла може бути застосований не тільки до геології, але й до біології. Спочатку він дотримувався напрямку в палеонтологічному літописі, а в 1827 році, прочитавши роботу Ламарка, він вибрав стаціонарну теорію, згідно з якою види з'являлися й зникали по частинах (хоча він і не пояснив, яким чином). Подання Ламарка про те, що людина — це просто звеличений орангутанг, було образою людської гідності, подумав Лайєлл. Він вважав, що людина — це всього лише недавнє творіння, і навіть після остаточного прийняття дарвінізму він вірив, що людський розум не може бути результатом природного відбору.

З середини 1820-х років геологія швидко розвивалася як наука. Стратиграфічна методологія Сміта (використання скам'янілостей для кореляції шарів) все ширше застосовувалася зростаючим числом геологів для отримання більш докладних описів і карт геологічного літопису. До цього часу ведуться суперечки про природу й походження граніту, і хоча інтерпретація Кюв'є Паризького басейну (Північно-Французька низовина – прим. ред.) отримала широке визнання, вона також і сумнівна. До початку 1830-х років всі основні елементи стратиграфічної геології були встановлені, і карти і журнальні статті стали більш технічними, оскільки геологія здійснювала перехід від аматорства до професіоналізму. У 1830-х і 1840-х роках було багато суперечок про класифікації найнижчих викопних  формацій (від кембрію до девону), і льодовикова теорія почала з'являтися, щоб пояснити те, що більш ранні катастрофісти приписували потопу. До середини 1850-х років були визначені всі основні страти та утвердилася стандартизована номенклатура. Проте жодна з цих подій не додала жодних принципово нових підстав для віри в дуже стару Землю. Так що незалежно від того, чи піддавали сумніву ¹ біблійні геологи теорію старої Землі до чи після «Принципів геології» Лайєлла, вони мали справу з тими ж основними аргументами, які домінували приблизно з початку століття. Таким чином, з початку XIX століття існували три конкуруючі погляди на історію Землі.

У відповідь на ці різні теорії про стару Землю християни зіткнулися з вибором різних способів узгодження їх з книгою Буття. Багато з прихильників старої Землі вірили в натхнення, непогрішність і історичну точність книги Буття. Але вони не погоджувалися з біблійними геологами щодо правильного тлумачення, в деяких випадках навіть буквального тлумачення біблійного тексту. 
Автор: Dr. Terry Mortenson

Дата публікації: 23 червня 2011 р.

Джерело: Answers In Genesis


Переклад: Горячкіна Г.

Редактор: Недоступ А., Бабицький О.


Посилання:

 1. У 1650 р. Архієпископ Джеймс Ашшер опублікував свої відомі розрахунки, які встановили дату створення в 4004 р. до н.е. Ця наукова робота була ним перероблена та відредагована. Див. The Annals of the World (Green Forest, AR: Master Books, 2003).
 2. Про цих вчених 17 та 18 століть див. Martin J.S. Rudwick, The Meaning of Fossils (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1985), p. 1–93; Davis Young, Christianity and the Age of the Earth (Grand Rapids, MI: Zondervan Publ. House, 1988), p. 27–42.
 3. Про цих трьох вчених див. Brooke, Science and Religion, p. 234–242, та Roger Hahn, “Laplace and the Mechanistic Universe,” in God and Nature, p. 256–276.
 4. Charles C. Gillispie, Genesis and Geology (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951), p. 41–82; A. Hallum, Great Geological Controversies (Oxford; New York: Oxford University Press, 1992), p. 1–29.
 5. Вплив Вернера на багатьох найвпливовіших геологів 19 століття у Британії та Європі обговорюється в  Rachel Laudan, From Mineralogy to Geology (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987), p. 93–112, 222–228.
 6. Про Вернера, p. 259–260.
 7. Це не нова ідея; Подібні погляди Арістотель висловив у своїй роботі «Про метеорологію». Див. Martin J.S. Rudwick, The Meaning of Fossils, p. 37–38.
 8. О'Рурк стверджував, що його теорія лежала на основі емпіричної філософії (тобто все знання базується на досвіді), а не на деїзмі. Але вони тісно пов’язані між собою, оскільки деїзм наполягає на тому, щоб пояснити все із законів природи, які відомі лише шляхом експериментального аналізу світу. Незалежно від того, Хаттон був емпіричним деїстом чи деїстичним емпіриком, його світогляд був антихристиянським. See J.E. O’Rourke, “A Comparison of James Hutton’s Principles of Knowledge and Theory of the Earth,” ISIS, vol. 69, no. 246 (1978), p. 5–20.
 9. William Smith, A Memoir to the Map and Delineation of the Strata of England and Wales, with Part of Scotland (1815), Strata Identified by Organized Fossils (1816), and Stratigraphical System of Organized Fossils (1817).
 10. Див. John Phillips, Memoirs of William Smith (1844), p. 25–26, і William Smith, Deductions from Established Facts in Geology (1835). Остання робота (велика пояснювальна схема на одній сторінці) була останньою і найяскравішою заявою Сміта щодо його погляду на земну історію і, очевидно, мала на меті відповісти на уніформітаризм Лайела. Коли він згадував про «потоп», він, можливо, мав на увазі потоп Ноя, хоч і не посилався на Писання. Однак він досить наполегливо ставився до надприродного характеру багатьох революцій та творінь.
 11. Horace B. Woodward, The History of the Geological Society of London (1907), p. 17–20, 53. Можливі соціальні та політичні причини, чому цих практичних геологів не було в Геологічному товаристві
 12. Див. Martin J.S. Rudwick, “The Foundation of the Geological Society of London: Its Scheme for Cooperative Research and its Struggle for Independence,” British Journal for the History of Science, vol. I, no. 4 (1963), p. 325–355, та George Grinnell, “The Origins of Modern Geological Theory,” Kronos, vol. I, no. 4 (1976), p. 68–76.
 13. Paul J. Weindling, “Geological Controversy and Its Historiography: The Prehistory of the Geological Society of London,” в L.J. Jordanova and Roy S. Porter, редактори, Images of the Earth (Chalfont St. Giles: British Society for the History of Science1979), p. 248–271.
 14. Термін "катастрофізм", як і "уніформітаризм", був введений істориком і філософом науки Вільямом Уоруеллом в анонімному огляді «Принципів геології» Лайєла, в the Quarterly Review, vol. XLVII, no. 93 (1832), p. 126.
 15. Про Cuvier; William Coleman, “Cuvier and Evolution,” в Science and Religious Belief, p. 229–234, перевидано з William Coleman, Georges Cuvier, Zoologist (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964), p. 172–175.
 16. Редактор та видавець англійських видань Кюв'є Роберт Джеймсон встановив чіткий зв'язок між останньою катастрофою Кюв'є та потопом Ноя, без сумніву, щоб зробити його більш сумісним з британським мисленням того часу. Оксфордський геолог Вільям Бакленд зробив цю ідею ще більш популярною. Див. Martin Rudwick, The Meaning of Fossils, p. 133–135.
 17. Martin J.S. Rudwick, The Meaning of Fossils (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1985), p. 213.
 18. William Buckland, Bridgewater Treatise (1836), I: p. 16, 94–95. Повна назва цього двотомного твору була «Про силу, мудрість і добро Бога, які проявлені у творінні: геологія та мінералогія, що є посиланням на природне богослів'я», але як один із восьми «Bridgewater Treatise», його зазвичай називають останньою назвою
 19. Nicolaas A. Rupke, The Great Chain of History (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1983), p. 60–61.
 20. Див. William Buckland, Vindiciae Geologicae (1820), p. 23 and 29–30; George Cuvier, Theory of the Earth (1813), p. 12–18; та John Phillips, Illustrations of the Geology of Yorkshire (1829–36), I: p. 13–18.
 21. Див. Buckland, Vindiciae Geologicae, p. 37–38.
 22. Gillispie, Genesis and Geology, p. 145.
 23. Roy S. Porter, “Charles Lyell and the Principles of the History of Geology,” British Journal for the History of Science, vol. IX, part 2, no. 32 (1976), p. 91.

Вас також може зацікавити:

Підпишись на розсилку