Основи креаціонізму
Креацентр > Статті > Основи креаціонізму > Інформація є фундаментальною сутністю

Інформація є фундаментальною сутністю

Тому багато вчених справедливо вважають інформацію третьою фундаментальною сутністю поряд з матерією та енергією.

3.1 Інформація: фундаментальна величина 

Вражаючі відкриття про природу енергії в 19 столітті викликали першу технологічну революцію, коли ручну працю замінили у великих масштабах технологічними приладами-машинами, які могли перетворювати енергію. Так само знання про природу інформації e наш час ініціювало другу технологічну революцію, де розумова «праця» зберігається за рахунок використання технологічних приладів, а саме машин обробки даних. Поняття «інформація» має не тільки першорядне значення для теорії інформатики й комунікаційних технологій, але й є фундаментальною величиною в таких широких науках, як кібернетика, лінгвістика, біологія, історія та теологія. Тому багато вчених справедливо вважають інформацію третьою фундаментальною сутністю поряд з матерією та енергією.

Клод Е. Шеннон був першим дослідником, який спробував визначити інформацію математично. Теорія, заснована на його висновках, мала ті переваги, що можна було порівнювати різні методи комунікації та оцінювати їхню ефективність. Крім того, введення біта в якості одиниці інформації дозволило кількісно описати вимоги до зберігання інформації. Основним недоліком визначення інформації Шенноном є те, що фактичний зміст і вплив повідомлень не досліджувалися.

Справжня природа інформації буде детально розглянута в наступних статтях, і будуть зроблені заяви про інформацію та закони природи. Після ретельного аналізу інформаційної концепції буде показано, що фундаментальні теореми можуть бути застосовані до всіх технологічних і біологічних систем, а також до всіх систем зв'язку, включаючи такі різноманітні форми, як обертання бджіл і послання Біблії. Є тільки одна умова — а саме, що інформація повинна бути в закодованому вигляді.

Оскільки поняття інформації настільки складне, що його не можна визначити в одному твердженні, ми будемо діяти наступним чином: ми сформулюємо різні спеціальні теореми, які поступово будуть розкривати більше інформації про «природу» інформації, поки ми, в решті решт, не прийдемо до точного визначення. Будь-які повтори, виявлені в змісті деяких теорем (надмірність), є навмисними, і також використовується можливість мати різні формулювання згідно з теоремою N8 (стаття «Принципи законів природи», пункт 2.3).

3.2 інформація: матеріальна або ментальна величина 

Ми вже вказували, що шенноновське визначення інформації охоплює лише дуже незначний аспект інформації. Кілька авторів неодноразово вказували на цей недолік, як показують наступні цитати:

• Карл Штайнбух, німецький вчений-інформатик: «Класичну теорію інформації можна порівняти з твердженням, що один кілограм золота має ту ж цінність, що й один кілограм піску».

 • Уоррен Вівер, американський вчений-інформатик: «Два повідомлення, одне з яких сильно навантажене глуздом, а інше — чиста нісенітниця, можуть бути точно еквівалентні... що стосується інформації».

• Ернст фон Вайцзеккер: «Причина "марності" теорії Шеннона в різних науках полягає в тому, що жодна наука не може обмежитися її синтаксичним рівнем».1

 Суттєвим аспектом кожної частини інформації є її ментальний зміст, а не кількість використовуваних літер. Якщо не звертати уваги на зміст, то доречно жартівливе зауваження Жана Кокто: «Найбільший літературний твір мистецтва — це в основному не що інше, як зашифрований алфавіт».

На цьому етапі ми хочемо вказати на фундаментальну оману, яка вже викликала багато непорозумінь і призвела до серйозних помилкових висновків, а саме припущення про те, що інформація є матеріальним явищем. Філософія матеріалізму принципово схильна відносити інформацію до матеріальної сфери, як це видно з філософських статей, що виходять з колишнього НДР (Східна Німеччина). Незважаючи на це, колишній східнонімецький вчений Дж. Пейл пише: «Навіть біологія, заснована на матеріалістичній філософії, яка відкинула всі віталістичні й метафізичні компоненти, не з готовністю прийняла редукцію біології до фізики... Інформація не є ні фізичним, ані хімічним принципом, як енергія та матерія, хоча останні й потрібні в якості носіїв».

 Крім того, згідно часто цитованих виразів американського математика Норберта Вінера (1894-1964) інформація не може бути фізичною сутністю: «Інформація — це інформація, а не матерія та не енергія. Будь який матеріалізм, який ігнорує це, не виживе в один прекрасний день».

 Вернер Стромбах, німецький вчений-інформатик з Дортмунда, підкреслює нематеріальну природу інформації, визначаючи її як «згортання порядку на рівні споглядального пізнання».

Німецький біолог Р. Оші змальовує непридатність теорії Шеннона з біологічного погляду, а також підкреслює нематеріальну природу інформації: «У той час як матерія та енергія є проблемами фізики, опис біологічних явищ зазвичай включає інформацію у функціональній якості. У кібернетиці загальна інформаційна концепція кількісно виражає зміст даного набору символів, використовуючи розподіл імовірностей всіх можливих перестановок символів. Але зміст біологічних систем (генетична інформація) пов'язаний з їхньою "цінністю" та "функціональним значенням", а значить, і з семантичним аспектом інформації, з її якістю».

Німецький кібернетик Ганс-Йоахім Флехтнер посилався на те, що інформація має ментальну природу, як у силу свого змісту, так і в силу процесу кодування. Цей аспект, проте, часто недооцінюється: «Коли повідомлення створене, воно включає в себе кодування його ментального змісту, але саме повідомлення не піклується про те, чи є зміст важливим чи неважливим, цінним, корисним чи безглуздим. Тільки одержувач може оцінити повідомлення після його декодування».

3.3 Інформація: не є властивістю матерії! 

Тепер повинно бути ясно, що інформація, будучи фундаментальною сутністю, не може бути властивістю матерії, і її походження не може бути пояснене в термінах матеріальних процесів. Тому ми формулюємо таку фундаментальну теорему:

Теорема 1: фундаментальною величиною інформації є нематеріальна (ментальна) сутність. Це не властивість матерії, так що чисто матеріальні процеси принципово виключаються як джерела інформації.

Малюнок 8 ілюструє відомі фундаментальні сутності — масу, енергію та інформацію. Маса та енергія, безсумнівно, мають матеріально-фізичну природу, і для них обох важливі закони збереження , які відіграють значну роль у фізиці й хімії та в усіх похідних прикладних науках. Маса та енергія пов'язані з допомогою формули еквівалентності Ейнштейна, E = m x c2. У лівій частині малюнка 8 показані деякі з багатьох хімічних і фізичних властивостей речовини, в усіх її формах, разом з певними одиницями. Права частина малюнка 8 ілюструє нематеріальні властивості й величини, до яких належить інформація I.

Що є причинним фактором для існування інформації? Що спонукає нас написати лист, листівку, вітальну записку, щоденник або коментар у файлі? Найважливіша умова — це наша власна воля чи воля керівника. За аналогією з матеріальною стороною ми тепер вводимо четверту фундаментальну сутність, а саме "волю" ("will", W), тобто інформація та волевиявлення тісно пов'язані, але цей зв'язок не може бути виражений у формулі, оскільки вони мають нематеріальну (ментальну, інтелектуальну, духовну) природу. Сполучні стрілки вказують на наступне: інформація завжди заснована на волі відправника, який видає інформацію. Це змінна величина, що залежить від навмисних умов. Воля сама по собі теж не постійна, але може в свою чергу залежати від інформації, отриманої від іншого відправника. Висновок:

Теорема 2: Інформація виникає тільки в результаті навмисного, вольового акту.

Малюнок 8: чотири фундаментальні сутності - це маса й енергія (матеріальна) і інформація та воля (нематеріальна). Маса й енергія становлять фундаментальні величини фізичного світу; вони пов'язані через відоме рівняння Ейнштейна Е = m x c2. З нематеріального боку ми також маємо дві фундаментальні сутності, а саме інформацію й волю, які тісно пов'язані. Інформація може зберігатися на фізичних носіях і використовуватися для управління, контролю та оптимізації матеріальних процесів. Всі створені системи відбуваються з інформації. Творче джерело інформації завжди пов'язане з вольовим наміром людини, що свідчить про нематеріальний характер інформації.

З малюнка 8 видно, що інформація про нематеріальний об'єкт може впливати на матеріальні величини. Електричні, механічні або хімічні величини можуть управлятися, контролюватися, використовуватися або оптимізуватися за допомогою навмисної інформації. Стратегія досягнення такого контролю завжди ґрунтується на інформації, будь то кібернетична технологія виробництва, інструкції по створенню економічного автомобіля, або використання електроенергії для управління машиною. По-перше, має бути намір вирішити проблему, за яким слідує концептуальна конструкція, для якої інформація може бути закодована у вигляді програми, технічного креслення, або опису і т.д. Наступним кроком є реалізація концепції. Всі технологічні системи, а також всі побудовані об'єкти, від шпильок до творів мистецтва, були зроблені за допомогою інформації. Жоден з цих артефактів не з'явився в результаті якої-небудь форми самоорганізації матерії, але всім їм передувало встановлення необхідної інформації. Тепер ми можемо зробити висновок, що інформація була присутня на самому початку.

Теорема 3: Інформація становить нематеріальну основу для всіх технологічних систем і для всіх творів мистецтва. Яка позиція щодо біологічних систем? Чи виконується теорема 3 також для таких систем, або є якесь обмеження? Якби ми могли успішно сформулювати теореми таким чином, що вони дійсні як закони природи, то вони були б універсально дійсні згідно з істотними характеристиками законів природи №2, №3 та №4 (стаття «Принципи законів природи»).


Автор: доктор Вернер Гітт

Дата публікації: 12 березня 2009 року

Джерело: Answers In Genesis


Переклад: Горячкіна Г.

Редактор: Недоступ А.


 Посилання:

1. Багато авторів помилково зводять теорію інформації Шеннона на синтаксичний рівень. Проте, це не виправдано, оскільки вона охоплює тільки статистичні аспекти теми без урахування синтаксичних правил.
Написати коментар